Astrologie onderzoek (ADB astrology research)

>> Hoofdindex <<
>> xs4all mirror <<
>> meterkast <<


Navigation frame

Index zonder frames


The wisdom hierarchy: A simple introduction into reasonable thinking.

79 Art Critics: In this article we explain how to use basic statistical techniques to analyse the large amounts of astrological data in the Astrodienst Database (ADB).

The plumbers story: How to use and abuse the binomial distribution to do some small scale astrology research having no predictive value at all.

The astrological profile of 1867 ADB astrologers: Which planetary positions characterise an astrologer according to Astrodienst Database (ADB) editors? What were the statistically seen relevant found facts?

The results of the ADB Research Group are found at: ADB stats. The compressed 7 zip files are the most efficient way to retrieve the still growing gigabytes of astrological data, as my homepage has not the capacity to present gigabytes of astrological statistical data online. More data can be found at astrology-research.nl, a website hosted in a mini PC. A list of the studied ADB categories can be found at: ADB categories statistically evaluated. But you will need the Binomial_distribution_for_astrology.xlsx or Binomial_distribution_for_astrology.ods as reasonable tools to temper your sagittarian imagination.

Will it be a fight of tiny David against big data centers? ADB research indeed got little attention in astrology land, as most astrology students prefer to gain (ac) knowledge (ment) the easy way. Most astrologers stick to traditional astrological opinions, instead of studying the found facts.

The Web Interface of TkAstroDb: The simply idea of this alternative ADB web interface was: Do your own ADB research, with the help of by statisticians used research methods. It is meant for astrological die-hards who are really interested in the found facts. But are mainstream astrologers interested in the found facts, when the usual tricks do seem to work better? I doubt it. Most astrologers prefer the usual astrological opinions and habitually neglect the empirically found facts. Welcome to Russia Today!

GitHub - dildeolupbiten/TkEnneagram: TkEnneagram is a Python program that calculates enneagram scores of persons based on astrological statistics. See the youtube channel of dildeolupbiten.

A fine example would be the enneagram scores of the poet and painter Lucebert. He wrote “Everything of worth is defenseless” in the poem “The very old one sings". Knowledge is fragile and can be easily lost.

Results of the since 2010 published calculations can be found at Enneagramscores of famous people based on astrological statistics and The enneagram of places and countries part 2 (1946 - today).

Running 16 bits Polaris under Oracle's VirtualBox at Warp speed on modern hardware. Correct rectification techniques could decide many astrological riddles. But who is interested in the tough empirical work of Alexander Marr, when the usual astrological speculations using the wrong facts and ad hoc methods also seem to work?

Ask the Israeli astrologer Richard Starkman.

Astrologers might be interested in: Enneagramscores of famous people based on astrological statistics, The enneagram of places and countries part 1 (- 1945) and The enneagram of places and countries part 2 (1946 - today). The by astrologers and enneagram coaches neglected Zeitgeist plays apparantly a major role in all enneagram predictions. But the basic idea of most ego business enneagram coaches and astrologers was to suppose that all persons should be unique.

If a tree falls in a forest: "If a tree falls in a forest and no one is around to hear it, does it make a sound?" is a philosophical thought experiment that raises questions regarding observation and perception.

Has the sound of silence a rational control group or a kind of resonance in your head? Or do you prefer to listen to your heart? To whom? To the content of your holistically thinking brain, your parents and friends or to the by you unconsciously observed rest of the tiny cosmos? Who are you? How did you tune in? How did you ease your mind?

Interesting Astrodienst Forum links: How do Astrodienst Forum members think about astrological research? The forum was closed on 1 February 2023 at 7:54 am, after nearly 16 years of operation.

Basale statistiek en kansrekening voor astrologen (Dutch): Hoe doet u gedegen astrologisch onderzoek? Dat is geen kwestie van kwaliteit versus kwantiteit, want meten is weten omvat beide aspecten. Het hangt niet af van uw goede bedoelingen, maar vooral van uw methoden. Werkt uw methode goed genoeg voor uw astrologische vrienden of zijn uw bevindingen voor iedere wereldburger relevant? Hoe gaat u met de gevonden feiten om? En hoe zouden rechters, wetenschappers of journalisten ze beoordelen? En zou u daar wat van willen leren?

Statistiek en astrologie volgens Dane Rudhyar (Dutch). Dit is mijn kritische commentaar op een veelvuldig door astrologen aangehaald artikel: Statistical Astrology and Individuality. Maar waar ging het Rudhyar nu eigenlijk om? Kwaliteit op maat verkiezen boven kwantiteit, zoals hij aldoor suggereerde? Wat was het werkelijke probleem? Zijn door empirici moreel aan banden gelegde recht om aldoor te kunnen blijven speculeren en discrimineren?

Gebruik van TkAstroDb 2 voor astrologisch onderzoek (Dutch): De vereenvoudigde installatieprocedure en het gebruik van TkAstroDb versie 2 onder Windows worden besproken. TkAstroDb werkte het best onder Linux, omdat het open source project onder Linux werd gestart. Maar inmiddels is het installeren van TkAstroDb onder Python 3.8 onder Linux ook lastiger geworden. Het programma loopt niet goed onder de laatste Python versies.

Loopt de installatie met de commando's uit dit bash script vast dan kunt u de Python 3.8 bibliotheken uit local.zip in /home/user/.local map plaatsen. Vergeet de voorliggende punt niet! Wil iemand deze open source software zelf installeren, gebruik dan een wat oudere Ubuntu versie met Python 3.8 onder VirtualBox.

Nog steeds (2022) gaat ons statistische ADB onderzoek voort. En ditmaal concentreert het zich op adb_version_220108_1546, waar u ook veel gender specifieke astrologische data zult aantreffen. Verschillen vrouwelijke en mannelijke acteurs, politici, diplomaten, sportlieden en activisten astrologisch gezien van elkaar? En zo ja, hoe in wat en in in welke perioden? Alleen door grootschalig astrologisch onderzoek te doen met grote groepen mensen kunt u dat redelijkerwijs min of meer bepalen. Maar zonder bekendheid met de al aanwezige statistische informatie blijft het slechts bij astrologische speculaties.

Enneagram en astrologie (Dutch and English) was mijn eerste serieuze astrologiestudie. De vraag was of we met behulp van algoritmen gebaseerd op de astrologische statistieken van “bekende” enneatypen, enneatypes aan de hand van de geboortedatum konden voorspellen. En dat bleek veel vaker dan verwacht het geval te zijn.

Mijn algoritme scoorde 1 op de 2 tegen 1 op de 9 verwacht volgens vermeende enneagram deskundigen. Maar de huidige generatie van enneagram deskundigen wil niets meer van astrologie weten en negeerde het onderzoek. Terwijl de aartsvaders die aan de basis van die typologie stonden, wel degenlijk met astrologie en numerologie bekend waren.

Maar bestaat dat vrije geluid in de kosmos dan opeens niet meer? Mogen we de historisch gevonden feiten dan negeren? Daarover schreven teruggetrokken mystici, die moe werden van het menselijk geraaskal, dit wonderlijke verhaal.

Als een boom in een bos omvalt ...

Als een boom in een bos omvalt en er is niemand in de buurt om het te horen, maakt het dan geluid? is een bekend filosofisch raadsel, dat vragen oproept over de waarneming en de kennis van de werkelijkheid.

Simon & Garfunkel - The Sound of Silence (from The Concert in Central Park)

Hello darkness, my old friend
I've come to talk with you again
Because a vision softly creeping
Left its seeds while I was sleeping
And the vision that was planted in my brain
Still remains
Within the sound of silence
Deze teksten mogen niet worden gewijzigd, vermenigvuldigd of voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder toestemming van de auteur.


> Top <


Contact: Sjoerd Visser