De homepage van Sjoerd Visser


Navigatieframe

Index zonder frames


Computers, Internet en ICT

Meerdere besturingssystemen op de PC


Enneagram en astrologie onderzoek

Enneagram en astrologie

Astrologie onderzoek


Waarom is de Internet Archive: Wayback Machine zo belangrijk voor mij? Omdat iedereen op ieder moment op sociale media aldoor zijn unieke eigen zegje kan doen en dat later weer kan intrekken of wissen, als dat zijn imago beter uitkomt. Maar wat leer je daarvan?

Daar heb ik geen actieve herinnering aan - De memoires van Rutte: Positie Omtzigt, functie elders. Mark Rutte ontkende dat hij de kritische parlementariër Pieter Omtzigt op een zijspoor wilde zetten. Die gelekte notitie was niet voor publicatie bestemd. En daar kwam Mark Rutte weer eens mee weg.

Maar heeft dat door een getrouwe ambtenaar genotuleerde feit dan niet bestaan? Moet die overheidsdienaar dan niet vanwege een ongekend onrecht de laan uit worden gestuurd? Wie of welk systeem is de ultieme oorzaak van die fout en voor welke gevolgen van dat misverstand zal die ambtsdrager moeten boeten?

In Putins Rusland weten corrupte politici en overheidsdienaars wel van wanten. De getrouwe boodschapper zal voor de gevolgen van zijn gelekte notities moeten boeten. En zijn zakken en andere vermeende illegale zaken rollen we dan meteen ook maar op. Pluk de bandieten heet die slimme strategie. Maar wie zijn de bandieten?

Hoe zit het met de visie op de waarheid in de Nederlandse democratie? Worden de klokkenluiders justitieel beschermd of worden ze uit een blijkbaar corrupt werkend systeem verbannen en monddood gemaakt?

En hoe gaan ons democratisch verkozen Parlement met de gevonden feiten om? Stellen de gekozen volksvertegenwoordigers de juiste vragen? Of maken ze zich er liever maar weer van af met dooddoeners om hun kiezers of mannetjesmakers te gerieven?

Zie ook whip:

Een whip (in het Engels letterlijk 'zweep', ten onderscheid heeft men het ook wel over party whip) is een persoon die voorafgaand aan een stemming in het parlement ervoor moet zorgen dat de leden van zijn eigen partij aanwezig zijn en de stem op het juiste voorstel uitbrengen. Deze functie bestaat in de parlementen van het Verenigd Koninkrijk en veel van zijn voormalige koloniën.
In België en Nederland bestaat de functie niet maar is er wel fractiediscipline.

In de gangbare politiek gaat het helaas teveel om de framing van de werkelijkheid en te weinig om de gevonden feiten. Want niet iedereen die een mening over iets moet hebben is een erkend wetenschapper of deskundige op dat gebied. Dat geldt voor half slapende politici en natuurlijk ook voor alle onbenullen. En daarom krijgen vlot pratende influencers en party whips onevenredig veel macht.

Door het bekende gebrek aan tijd, energie en kennis zullen de meningen van onbenullen in het democratisch proces relatief zwaar wegen. Ze kiezen dan voor het voor hun belangen best ogende beeld van de werkelijkheid. Totdat die onbenullen de werkelijk gevonden feiten aan hun eigen lijf ervaren. Want dan werkt die politieke prietpraatje niet meer. En dan keren ze zich af van de democratie. Laat een sterke man die bezopen kliek maar eens voor ons herstellen. Maar op die manier kwamen juist tirannen aan de macht.

Paint it black was Rutte's eerste strategie om om te gaan met de in naam van de wet Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) verzoeken van journalisten naar potentieel onrecht. Want de privacy van blijkbaar corrupte, onwetende of rücksichtslose overheidsdienaren was in het geding. De door de overheid betaalde knokploegen van Putin en Loekasjenko hadden toch ook het recht om anoniem met gezichtsbedekking op demonstranten in te slaan? Met anonimiteit werkt een Kafkaiaanse machtsspel nu eenmaal vele malen beter. Dan voelen de rechtsdienaren zich vrij als ze hun plicht uitoefenen.

Rutte beloofde het parlement meer transparantie. Maar die arme drommels van het ambtelijke besturingsapparaat waren niet verantwoordelijk voor de heersende bestuurscultuur. Dat waren immers de door u en mij gekozen politici. En dus indirect de kiezers. De door hen verkozen parlementariërs deden slechts waar de publieke opinie of de waan van de dag om vroeg. Lees dat maar eens na in de door hen aanbevolen kranten. De door de volkswil gekozen politici hadden geen ander keus dan naar populaire oplossingen te zoeken. Ook al hielden die grondwettelijk gezien geen stand.

En later werd het WOB censuur beleid paint it white, zodat de grote schaal van het evidente gerommel met de gevonden feiten wat minder opviel. De zwart gelakte teksten irriteerden de nog resterende kritische parlementariërs, als een rode lap voor een stier. Maar het verschil tussen iets niet weten of er geen notie van willen nemen (het niet bespreekbaar willen maken) en de achteraf witgelakte teksten (iets verdoezelen) vielen minder op.

Wie kan het verschil tussen onwetendheid en het witwassen van de gevonden feiten dan nog bepalen? Met al die goede voornemens die eindbaas Mark Rutte met zijn fantastische Nederland voor ogen had. Was die witwas strategie nu terecht of niet met een groter doel voor ogen?

Voor visie moet u volgens Rutte naar een opticien gaan. En die kan u evenals de filosoof Arthur Schopenhauer vertellen dat onze ooglens de wereld aldoor op zijn kop zet (*). En van die tunnelvisie probeert ons brein weer wat creatiefs te maken. Uw frame van de wereld tegen beter weten in, in een op uw maat gemaakte vorm. U draagt dan ogenschijnlijk geen confectiepak meer, maar een haute couture pak op maat. En dat is natuurlijk wel veel meer waard.

Hoe duurzaam is dat hogere wereldbeeld? Moet u aldoor in dat door u zelf en uw vrienden gecreëerde merk of visie blijven geloven? Zit u dan niet in een zelf verkozen tunnelvisie? Met behulp van door u ondersteunde sympathieke instituties en studiegroepen die uw visie actief willen ondersteunen? Hoe lang houdt u die illusie in stand?

Zie: Who Becomes Enlightened? | Eckhart Tolle.

Eckhart tells us what happens when conscious creation takes place through the human form without identification with the forms that are created.

Het is zoals het is. Maar die aanname duurt niet lang, zodra de eindbaas van uw brein die bekende drogreden doorziet:

Een drogreden, schijnreden of sofisme is een reden of redenering die niet correct is, maar wel aannemelijk lijkt.

En dan komen we weer terecht in de wereld van het hoger weten.

index

sitemap

advanced

search engine by freefind

Deze teksten mogen niet worden gewijzigd, vermenigvuldigd of voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder toestemming van de auteur.


> Top <


© Sjoerd Visser (2010).