Enneagram en astrologie

Hoofdindex


Navigatieframe

Index zonder frames


Je ziet een bekend politicus op de televisie en denkt: Tjonge, wat een spraakwaterval. Waar haalt die zijn wijsheid vandaan? Of: waarom beantwoordt hij die vraag niet? Is dat zo moeilijk voor hem? Mensen blijven altijd raadsels en het menselijk gedrag en de onderliggende motivaties zijn door allerlei persoonlijkheidstheorieën beschreven.

Ik beperk me hier tot het enneagram, een psychologisch en spiritueel systeem dat evenals de astrologie iemands valkuilen en groeimogelijkheden tracht te beschrijven aan de hand van dit keer niet twaalf maar negen mensentypen.

Maar er zijn natuurlijk ook veel andere methoden om de door u gevonden feiten in een ogenschijnlijk helder kader te plaatsen. Net zoals er veel cultureel aangeleerde, maar ongerede geloven in iets bestaan. Want ieder mens die iets wil zeggen moet nu eenmaal ergens mee beginnen. En dat zijn in de praktijk vooral de ons aangeleerde vooroordelen.

Omdat ik als twijfelaar - en dus niet als geaccrediteerd enneagramdeskundige of andere betweter - niet zo goed ben in het typeren, besloot ik empirisch te onderzoeken of we via de astrologische manier van tijdmeting enneatypen kunnen voorspellen. En raar, maar waar, dat bleek veel vaker dan was verwacht het geval te zijn. Natuurlijke niet altijd, maar statistisch gezien wel veel vaker dan was verwacht. Hoe kon zoiets gebeuren? Waarom werken gevestigde, maar volstrekt irrationele vooroordelen in de empirische praktijk zo goed? Dat werd mijn onderzoeksvraag.

De slechts op statistiek gebaseerde empirische methode heb ik zelf toegepast, want van de symbolische manier van denken van de astrologische boeken werd ik niet veel wijzer. Die bleken te vaak gebaseerd te zijn op ad hoc interpretaties die toevallig voldeden en leken te werken voor een enthousiast publiek. Maar de oude astrologische manier van tijd berekenen heb ik helder beschreven en consequent toegepast (zie: methode). De verbluffende resultaten van dit onderzoek wil ik graag met u delen.

Een eenvoudig verifieerbaar feit wil ik u alvast verklappen. Namelijk dat de beroemdste enneagramdeskundigen hun geboortedatum geheim hielden. De met synastrie bekende Helen Palmer beweerde zelfs dat ze een vondeling was met onbekende geboortedatum. En dat prikkelde mijn nieuwgierigheid enorm. Zie: Een lijst van bekende mensen met onbekende geboortedatum.

Verder viel me op dat enneatypen als generaties in de tijd verschijnen. Dat hangt astrologisch gezien samen met de stand van de trage buitenplaneten, maar die vondst kan ook op de toevallige Zeitgeist van een periode berusten. Vanwege dit feit kunt u aan de hand van iemands geboortejaar al heel aardig een enneaprofiel voorspellen. Zie: Dayscores en mijn bespreking van de generaties in Profiel. Of bestudeer voor de mundane geschiedenis van de enneagram statistieken The enneagram of places and countries part 2.

Voor de beschrijving van de enneatypen volgens de enneagram experts verwijs ik u naar de Links naar enneagram sites. Maar besef wel dat iedere generatie van enneagram experts maar een beperkte kijk op de wereld heeft en dat het cultuur-historische perspectief in een genormaliseerde enneagramtest ontbreekt. En dat kan er toe leiden dat een enneagramtest in communistisch China er heel anders uit zal zien dan in West Europa.

We zijn ons zelden bewust van de balk in het oog die door onze conditionering en levensomstandigheden wordt bepaald. We zien vooral de splinters in andermans oog, oftewel de evidente verschillen tussen tijdgenoten, maar van onze niet onze impliciete door opvoeding en omstandigheden (“tijdgeest”) bepaalde vooroordelen. En dat resulteert in bias, zoals wetenschappers vooroordelen tegenwoordig noemen.

Daarom zal een uit een hedendaagse enneagram test “gebleken” relatieve 5w4 Denker op Fakebook of op een spiritueel forum astrologisch gezien nog geen 5w4 Einzelgänger en rejection type van het gehalte Friedrich Nietzsche kan zijn. Er zijn slechts wat oppervlakkige overeenkomsten. Maar meer dan is het niet.

En dat ziet u terug in hun lage astrologisch bepaalde 5 en 4 scores terug. Ik berekende dan eerder een zich als een Denker presenterende attachment type 3w4 of 6w5. Maar geen vier of vijf uit typisch echt andere tijden. En dat geldt ook voor veel andere zogenaamd wijze enneatypen die zich met een bepaald type identificeerden zonder enig besef te hebben van het begrip Zeitgeist. De blinde vlek in ons met anderen gedeelde wereldbeeld waarmee iedereen te maken krijgt.

English pages

Enneagramscores of famous people based on astrological statistics

The enneagram of places and countries part 1 (- 1945)

The enneagram of places and countries part 2 ( 1946 - today)

Let Google translate this site

Dutch pages

Enneagramscores van beroemde Nederlanders en Vlamingen gebaseerd op astrologische gegevens: Enneagram berekeningen van bekende Nederlanders.

De documentaire serie Profiel en het enneagram: Voorbeelden van enneatypen.

Inleiding en uitleg: Hoe kwamen die statistieken tot stand?

Gebruik en interpretatie van de tabellen

Enneatypen vaststellen met behulp van astrologische gegevens

Enneatypen op televisie: Pavlov, Kijken in de ziel, Preek van het jaar, 24 uur met..

Enneatypen op televisie: Wie is de mol, Boer zoekt vrouw en Dr Ellen

Links naar enneagram sites

Statistische bijlagen

Veel astrologen verklaren van alles, maar voorspellen weinig concreets. Ik ben geen geaccrediteerd astroloog of enneagramdeskundige, maar vooral een kritisch onderzoeker naar de relatie tussen deze 12 en 9 tallige stelsels. Daarom baseer ik mijn onderzoek en voorspellingen slechts op navolgbare statistieken en bij voorbaat niet op enige bestaande theorie. Want het is de validiteit van de metafysische stellingen die ik nu juist wil onderzoeken. Maar dat onderzoek is lastig.

Een theorie kan in een bepaalde context heel aannemelijk lijken, maar of het in soortgelijke situaties ook voor anderen ook zo werkt is maar weer de kwestie.

Kan wat rationeel gezien onzin lijkt te zijn toch geopenbaarde waarheid worden? Was de metafysicus, numeroloog en musicoloog Pythagoras (4 is alles, maar de som van 1 t/m 4 is 10/1 is waar het om gaat) een gek?

Bestaat er zowel een zichtbare causale wereld als een via getallen kenbare verborgen wereld zoals kabbalisten als Friedrich Weinreb (5w4) beweerden? Was de fysicus Isaac Newton (4w5) een bezopen alchimist? Bevatte het numineuze van theoloog Rudolf Otto (5w4) toch een kern van ons verlichtende waarheid? Zijn de uitspraken van Mattheüs 5 dwaasheden? Of vormen ze de essentie van ieder humanistisch geloof in iets dat ons allen overstijgt?

Dat soort vragen intrigeerden mij. En het viel me op dat die vragen naar het wezenlijke al door veel geniale figuren waren gesteld. En dat waren in intellectueel opzicht niet de eerste de besten. Er zaten opvallend veel Nobelprijs winnaars tussen die net als Newton bezeten op zoek gingen naar de verborgen innerlijke krachten in hun bestaan.

Welkom in de raadselachtige wereld van de getallenmystiek. Het is een verborgen en macabere wereld. Maar u kunt de in de getallen, tijd en taal (Erzählen ist zählen) verborgen wereld niet zomaar van u afschudden. Want ze definiëren uw blik op de tijd. En als je de gebeurtenissen in de astrologische tijdmeting statistisch bestudeerd blijkt toeval toch niet echt te bestaan. Zoals Prediker 3: 1-15 al aangaf: Alles heeft zijn tijd. Maar het blijkt toch anders in elkaar te steken dan u en ik geloofden.

Ik hoop met mijn statistieken te kunnen te bereiken dat enneatypeerders zich meer bewust worden van de tijd, plaats en mores waarin ze opgroeiden. En voor zover ze de herkomst van hun geboortedag en plaats nog actief verbergen, wat eerlijker zullen zijn over de herkomst van “hun” spirituele enneagram, waarover de onderzoekster van de originele spirituele bronnen Dr. Laleh Bakhtiar schreef:

The modern typological interpretation of the enneagram (by Riso, Ichazo, et.al.) does not originate from this primordial tradition and is in fact something quite different..

Maar waar ging het al die mensen dan wel om? En wat hebben al die mensen met elkaar gemeen? En waarom klikt die ene match op Lang Leve de Liefde wel en een andere weer niet?

Astrologen zouden het op statistische gronden (met p-waarden) gemotiveerd kunnen voorspellen, maar die kans kregen ze niet. Omdat ze niet wisten op welk uur al die personen geboren zijn.

Maar het grootse probleem is dat al de over de eeuwen heen geaccumuleerde astrologische kennis nooit fatsoenlijk gedocumenteerd werd. Het gaat daarom in de astrologische praktijk slechts over persoonlijke meningen over cultureel gezien wijdverspreide aangeleerde meningen, zoals ook de theologen hun theoretische werk doen over wetenschappelijk gezien ongefundeerde aannames over hun favoriete goden en afgoden.

En dat geldt ook voor het door politici en autocraten bepaalde beleid. En zoek dan maar eens uw gelijk bij een rechter, als u zich slechts op de gevonden feiten in plaats van de visie van een bevooroordeelde partij wilt baseren.

Voor de bestuursrechter maakt u geen kans. Want alles verliep volgens het vooropgezette plan (de regels). Maar het empirisch gevonden probleem is wel dat het plan (de uitgevoerde regels) bij voorbaat al discrimineerde, zonder rekening te houden met de feiten en omstandigheden van dat individu. Want die mogelijkheid tot rechtsbescherming voor armoedzaaiers had de overheid onder premier Mark Rutte al uitgesloten om op de geldpot van Justitie te kunnen besparen. Maar daar kwam Mark Rutte steeds weer mee weg.

Omdat zijn kiezers over te weinig kennis van zaken beschikten.Sjoerd Visser

Deze teksten mogen niet worden gewijzigd, vermenigvuldigd of voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder toestemming van de auteur.


> Top <


Contact: Sjoerd Visser