Debuggen

> OS/2 net index <

Waar zit het?

Logbestanden bekijken

Netwerkopdrachten

TCP/IP hulpprogramma'sDeze pagina is geheugensteuntjes bedoeld.

Enige referenties:

Waar zit het ?

> Top<

DOIP

Andere Internet Aanbieders bellen

\mptn\etc\tcpos2.ini

Binair configuratiebestand van Dial Other Internet Providers. De gegevens voert u via DOIP in.

\mptn\etc\resolv

Wordt tijdelijk door DOIP aangemaakt t.b.v. de DNS.

\mptn\etc\ppp0.log

Het logbestand van de laatste DOIP sessie. Zoals u ziet biedt het PPP protocol ook de mogelijkheid om "info" door te geven.

notice : OS/2 ppp 2.00 Revision: 1.18 started by OS/2, pid 62 
info : Using interface ppp0 
info : Setting line characteristics 
info : Setting com port baud rate to 115200 
notice : Linking: ppp0 <--> com4 
info : Time critical priority level 1 
info : Connecting with <slattach AT&FM0 OK ATE0Q0S0=0V1X1&C1&D2 OK ATDT8800808 NNECT none> 
info : 
Connector completed ... 
info : Remote message: sjoerd-visser: IP Address: 195.173.244.121 Running PPP on 2060607-07 13:00 Problemen inbellen 030 en 0344 opgelost / Problems dialing in 030 and 0344 solHELLO 

notice : ipcp_up: local IP address 195.173.244.121 
notice : ipcp_up: remote IP address 194.159.73.222 
notice : VJ TCP header compression enabled 
info : default route assigned through 194.159.73.222 
info : Terminating link. 
notice : lcp_down: Connection terminated.

TCP/IP

LAN Ingangen


Let op: de lokatie van de etc bestanden (\TCIP\ETC of \MPTN\ETC) wordt bepaald door de variabele %ETC% in de CONFIG.SYS. Bij mij is dat:

SET ETC=F:\MPTN\ETC 

De Emx bibliotheken en XFree86/OS2 maken er ook gebruik van.

\mptn\etc\resolv

Dit bestand wordt bij mij tijdens een internetverbinding dynamisch aangemaakt door het inbelprogramma (het bevat de in Injoy ingevoerde naamservers). Ook SLIPPM lijkt dit te doen. Het bevat de door de dialer gebruikte DNS instellingen. Dus de DNS van de ISP. Op andere TCP/IP stacks neemt het de plaats van \mptn\etc\resolv2 in. Hebt u problemen met de naamomzetting dan zou u beide bestanden kunnen aanmaken (let wel op de %ETC% variabele!).

nameserver 194.159.73.136 
nameserver 194.159.73.135

\mptn\etc\resolv2

Een eventuele eigen domeinnaam en de IP adressen van de namenomzetters voor het LAN en het Internet (DNS). Te vergelijken met de Linux /etc/resolv.conf. Zonder passende ingangen kan Netscape de hostnamen op het Internet niet in IP adressen omzetten. Het wordt ingesteld in de Tab Hosts. Maar u kunt het ook handmatig doen (maak gebruik van spaties of tabs).

domain thuis 
nameserver 192.168.1.20 
nameserver 194.159.73.136 
nameserver 149.174.211.5

De laatste twee domeinnaamserveerders zijn die van mijn ISP's. Ze zijn noodzakelijk. De eerste draait onder Linux. Voor OS/2 is een eenvoudige named daemon te downloaden van Tavi's OS/2 pages. Deze maakt gebruik van het host bestand, maar kan daarnaast queries doen naar andere server.

\mptn\etc\hosts

Het hosts bestand koppelt IP adressen aan hostnamen. Het formaat is net als onder linux /etc/hosts: "IP-adres" "fully-qualified-hostnaam" (FQHN) "alias" gescheiden door spaties of tabs. De alias hoeft niet per se gelijk te zijn aan het hostnaam gedeelte van de FQHN, maar ik denk dat het wel zo gemakkelijk is.

1192.168.1.10 visser.thuis visser 
192.168.1.20 zolder.thuis zolder 
192.168.1.21 laptop.thuis laptop 

In te voeren in het TCP/IP notebook.

\tcpip\bin\tcpstart.cmd

Het OS/2 netwerk installatieprogramma plaatst een reflectie van tcpstart.cmd in de opstarten ("Startup") map. Hiermee wordt het opstarten van bepaalde serverdiensten gekoppeld aan WPS. Persoonlijk vind ik een verwijzing in startup.cmd meer voor de hand liggen.

De tcpstart.cmd batch word via het TCP/IP settings notebook (Autostart) aangemaakt.

@echo off


echo CONFIGURING TCP/IP .....

echo See if install cleanup needed.
F:\tcpip\bin\TCPCOEX.EXE

IF EXIST F:\tcpip\bin\B4TCP.CMD CALL F:\tcpip\bin\B4TCP.CMD
echo ..... FINISHED CONFIGURING TCP/IP

echo Make current connection LAN only.
IF EXIST F:\tcpip\bin\TOGGLE.EXE F:\tcpip\bin\TOGGLE.EXE
IF ERRORLEVEL 1 GOTO :DONESERVERS


echo STARTING THE TCP/IP PROCESSES .....
REM start inetd
REM echo ..... INET Daemon Started
REM start telnetd 
REM echo ..... TELNET Daemon Started
REM start ftpd 
REM echo ..... FTP Daemon Started
REM start tftpd 
REM echo ..... TFTP Daemon Started
REM start rexecd 
REM echo ..... REXEC Daemon Started
REM start rshd
REM echo ..... RSH Daemon Started
REM start lpd 
REM echo ..... LP Daemon Started
REM start routed -q
REM echo ..... ROUTED Started
REM start /c xinit.cmd -nocopyright
REM echo ..... X System Server Started
REM start talkd
REM echo ..... TALK Daemon Started
REM start portmap
REM echo ..... Portmapper Started
REM start nfsd
REM echo ..... Network File System Server Started
REM nfsstart.exe 
REM echo ..... Network File System Client Started
REM start /min sendmail -bd -q30m -CF:\MPTN\ETC\sendmail.uml
REM echo ..... SENDMAIL Started
REM start lprportd
REM echo ..... LPRPORTD Started
echo ..... FINISHED STARTING THE TCP/IP PROCESSES

:DONESERVERS

IF EXIST F:\tcpip\bin\TCPEXIT.CMD CALL F:\tcpip\bin\TCPEXIT.CMD
echo ..... EXITING TCPSTART.CMD .....

Let op: Ik heb sendmail handmatig geremd.

\mptn\bin\mptstart.cmd

Roept \mptn\bin\setup.cmd aan.

@ECHO OFF 
IF NOT EXIST F:\MPTN\BIN\SETUP.CMD GOTO NBSETUP 
INETWAIT 1>NUL 
CALL F:\MPTN\BIN\SETUP.CMD 
:NBSETUP 
IF NOT EXIST F:\MPTN\BIN\NBSETUP.CMD GOTO END 
CALL F:\MPTN\BIN\NBSETUP.CMD 
:END

\mptn\bin\setup.cmd

Configuratie van netwerk interfaces en routing onder TCP/IP. Kan ook met de hand ingesteld worden. Een enkele keer leidt het handmatig uitvoeren van een veranderde configuratie tot een trap error.

route -fh 
arp -f 
ifconfig lo 127.0.0.1 
ifconfig lan0 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0 
REM ifconfig lan1 
REM ifconfig lan2 
REM ifconfig lan3 
REM ifconfig lan4 
REM ifconfig lan5 
REM ifconfig lan6 
REM ifconfig lan7 
REM ifconfig sl0 
route add net 192.168.0.0 192.168.0.1 1 netmask 255.255.255.0 > null 
ipgate on 

Standaard zijn bij mij de de dummy interface (lo=loopback) en echte netwerkkaart (lan0) geactiveerd. OS/2 fungeert met ipgate on als een router. Deze waarde worden in het TCP/IP configuratie notebook ingesteld.

NB. Het IP adres van Warp PC is hier aangepast aan het voorkeursadres (of is het dwingelandij) van Windows ICS, die alleen 192.168.0.1 toestaat.

Niets belet u om meerdere setup bestanden voor ifconfig aan te maken. Bijv. het bestand \mptn\bin\nbsetup.cmd (deze wordt na setup.cmd gestart).

\ibmlan\ibmlan.ini

Dit is niet het complete bestand!

; OS/2 Peer initialization file 

[networks] 
net1 = NETBEUI$,0,LM10,100,100,14 
net2 = TCPBEUI$,1,LM10,100,100,14 

; This information is read by the redirector at device initialization time. 

[requester] 
COMPUTERNAME = VISSER 
DOMAIN = THUIS 
wrkservices = PEER,MESSENGER 
wrknets = NET1,NET2 

srvnets = NET1,NET2 
Het zijn alleen maar de zaken die ik moest veranderen.

Zie ook OS/2 LAN Requester initialization file

\tcpip\bin\direct.cmd

OS/2 2.0 SLIP Driver for IBM TCP/IP version 2.0 
Sample attachment script for direct connection between to asynchronous lines.

\tcpip\bin\b4tcp.cmd

Dit bestand wordt als eerste door \tcpip\bin\tcpstart.cmd aangeroepen. via \mptn\bin\setup.cmd IP is geconfigureerd.

\tcpip\bin\tcpexit.cmd

Dit bestand word (als het bestaat) door \tcpip\bin\tcpstart.cmd aangeroepen nadat de daemons van \tcpip\bin\tcpstart.cmd gestart zijn. Hier zou u een proxy als squid kunnen starten.

TCPEXIT wordt niet aangeroepen als u inbelt via een seriële lijn.

\startup.cmd

Overigens kunt u ook een heleboel kwijt in startup.cmd. Dat is de autoexec.bat van OS/2.

call /min f:\tcpip\bin\tcpstart
detach f:\mptn\bin\fssd.exe
detach syslogd
start /b /c /min f:\cmd\privoxy.cmd
start /min /b /c f:\cmd\squid.cmd
start delchklog.cmd
@echo off
F:\MUGLIB\LOGON.EXE sjoerd /p:ganglion /l
@echo on
REM NET START REQ
NET SHARE
REM @if errorlevel 2 F:\IBMLAN\NETPROG\lserr.exe
net use S: \\zolder\samba 
net use T: \\zolder\sjoerd
net use V: \\zolder\doc
net use W: \\zolder\samba2    

\mptn\etc\socks.cfg

Wordt aangemaakt in het TCP/IP notebook. Zie Direct Routegegevens en Standaard SOCKS servers configureren in de Tab Socks .

direct 192.168.0.2 255.255.255.0 

\mptn\etc\socks.cfg

De SOCKS omgeving wordt aangemaakt in het TCP/IP notebook. Zie Tab Socks .

socks_flag on 
socks_user sjoerd 
socks_domain thuis 
socks_ns visser.thuis 
socks_server

\mptn\etc\inetcfg.ini

Last but not least. Het bestand inetcfg.ini bevat de TCP/IP configuratie.

Het wordt aangemaakt met (maak eerst een backup):

H:\MPTN\ETC>inetcfg -g all

File :H:\MPTN\ETC\inetcfg.ini created.

Zoals u ziet worden de huidige (CURRENT), standaard (DEFAULT), minimum en maximum waarden

#Inetcfg: CURRENT DEFAULT MINIMUM MAXIMUM

keepalive 7800 7800 0 7800 KeepAlive (sec)
tcpswinsize 32768 32768 1024 246723 TCP SendWindow Size
tcprwinsize 32768 32768 1024 246723 TCP RecvWindow Size
udpswinsize 9216 9216 1024 246723 UDP SendWindow Size
udprwinsize 41600 41600 1024 246723 UDP RecvWindow Size
lingertime 120 120 0 65535 Linger Time (sec)
probecnt 8 8 1 8 Number Of KeepAlive Probes
ipforward 1 0 0 1 IP Forwarding flag ON/OFF
mtudiscover 1 1 0 1 TCP Path MTU Discovery ON/OFF
arpkillc 1200 1200 180 15300 ARP Complete TimeOut (sec)
arpkilli 180 180 60 1200 ARP InComplete TimeOut (sec)
lipcstswinsize 10240 10240 1024 246723 LIPC Stream SendWindow Size
lipcstrwinsize 10240 10240 1024 246723 LIPC Stream RecvWindow Size
lipcdgswinsize 2048 2048 1024 246723 LIPC Dgram SendWindow Size
lipcdgrwinsize 4096 4096 1024 246723 LIPC Dgram RecvWindow Size
synattack 0 0 0 1 SYN Attack Flag ON/OFF
syncookie 0 0 0 1 SYN Cookie Flag ON/OFF
firewall 0 0 0 1 FIREWALL ON/OFF
multidefrt 1 1 0 1 Multiple Default Routes ON/OFF
winscale 1 1 0 1 TCP Window Scale ON/OFF
timestmp 0 0 0 1 TCP TimeStamps ON/OFF
realslow 20 20 1 100 TCP TW Q Slow Timeout ticks
perfhttp 1 1 0 1 Fast Path HTTP ON/OFF
tcpttl 64 64 1 255 TCP TTL (hops)
udpttl 64 64 1 255 UDP TTL (hops)
icmpttl 64 64 1 255 ICMP TTL (hops)
fragttl 60 60 1 255 Fragment TTL (sec)
reusetw 1 1 0 1 Reuse Time Wait ON/OFF
msl 30 30 1 16384 TCP MaxSegLifeTime (sec)
cc 0 0 0 1 TTCP function ON/OFF

Hier zijn de standaard waarden actief.

U kunt de CURRENT waarden met de hand veranderen. Veranderde inetcfg.ini waarden activeert u met :

inetcfg -s all


Een reboot is niet zinvol. Tijdens het booten worden alleen de standaard (DEFAULT) waarden geactiveerd. U moet de opdracht inetcfg -s all aan een \TCPIP\BIN\B4TCP.CMD bestand toevoegen om bijv. een firewall bij het booten te activeren.

Wilt u weer naar de standaard (DEFAULT) waarden terug, dan geeft u het volgende commando:

inetcfg -r all


Bron:

Betreft: inetcfg tips...

Van: Duane Chamblee <duanec@nc.rr.com>

Datum: 16-03-01, 13:10:35

Grootte: 1678 Bytes

Nieuwsgroepen: comp.os.os2.networking.tcp-ip

MPTN


\ibmcom\protocol.ini

Het configuratiebestand van MPTS. Het is nauw verbonden met \ibmlan\ibmlan.ini.

OS/2 Peer initialization file 
[PROT_MAN] 

DRIVERNAME = PROTMAN$ 

[IBMLXCFG] 
netbeui_nif = netbeui.nif 
tcpbeui_nif = tcpbeui.nif 
tcpip_nif = tcpip.nif 
RTL8029_nif = RTL8029.NIF 

[NETBIOS] 
DriverName = netbios$ 
ADAPTER0 = netbeui$,0 
ADAPTER1 = tcpbeui$,1 

[tcpip_nif] 
DriverName = TCPIP$ 
Bindings = RTL8029_nif 

[RTL8029_nif] 
DriverName = PCIND$ 
RamAddress = 0x0D0000
\mptn\bin\mptconfg.ini

Dit tekstbestand gaf na een verandering van het IP adres in 192.168.0.1 niet meer de actuele informatie weer.

[IFCONFIG] 
Interface = 0,,, 
Address = 192.168.1.10,,, 
Brdcast = ,,, 
Dest = ,,, 
Enable = UP,,, 
Netmask = 255.255.255.0,,, 

Vergelijk het met de setup.cmd uit dezelfde directory:

route -fh 
arp -f 
ifconfig lo 127.0.0.1 
ifconfig lan0 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0

\ibmlan\accounts\net.acc

Binair bestand dat de gebruikersnamen, wachtwoorden en de permissies van uw gedeelde mappen bevat (gebruikerslijsten=ACL, net access).

\ibmlan\lsshare.ini

Binair bestand dat de namen van uw gedeelde netwerkbronnen (net share) bevat .

\ibmlan\lsuse.ini

Binair bestand dat de namen van uw externe shares (net use) bevat .

\ibmcom\rfcnames.lst

De lijst met namen van Netbios via TCP/IP. De tweede kolom moet het IP adres of de via de DNS (of \etc\host) benaderbare hostnaam zijn van de netbiosnaam in de eerste kolom. Ontbrekende ingangen leiden tot de foutmelding: The network path was not found

"laptop" laptop.thuis
"visser" visser.thuis
"zolder" 192.168.1.20

\ibmcom\rfcbcst.lst

De verzendlijst (broadcast lijst) van Netbios via TCP/IP (MPTS). Met deze servers zal OS/2 spontaan contact zoeken.

192.168.1.10 
192.168.1.20 
laptop

\mptn\bin\mptstart.cmd

Roept \mptn\bin\setup.cmd aan en (indien aanwezig) \mptn\bin\nbsetup.cmd aan.

@ECHO OFF 
IF NOT EXIST F:\MPTN\BIN\SETUP.CMD GOTO NBSETUP 
INETWAIT 1>NUL 
CALL F:\MPTN\BIN\SETUP.CMD 
:NBSETUP 
IF NOT EXIST F:\MPTN\BIN\NBSETUP.CMD GOTO END 
CALL F:\MPTN\BIN\NBSETUP.CMD 
:END

Internet daemon


\mptn\etc\inetd.lst

Bij mij leeg.

\mptn\etc\services

Het services bestand: diensten en poortnummers

\mptn\etc\inetd.lst

De bij u geactiveerde diensten.

printer tcp lpd 

Programma's (hier lpd) kunnen opties meekrijgen.

Webexplorer


\mptn\etc\news.cfg

Web Explorer nieuws configuratiebestand

\mptn\etc\explore.ini

Configuratiebestand van Web Explorer

\ibmcom\protocol.ini

Configuratiebestand dat bepaalt hoe het TCP/IP protocol aan de NDIS netwerkkaart(en) gebonden wordt.

\ibmcom\lantran.log

Belangrijk logbestand van LAN berichten en foutmeldingen tijdens de het opstarten van het netwerk. Zie verderop in Logbestanden bekijken.

Newsreader/2


\mptn\etc\news.tim

Het laatst gelezen nieuws met Newsreader/2

\mptn\etc\news.grp

Geabonneerde groepen

\mptn\etc\news.all

Alle nieuwsgroepen

\mptn\etc\news.tmp

\mptn\etc\ news.sav

Backup versies van de geabonneerde groepen

FTP


\mptn\etc\trusers

Het Trusted Users bestand van de FTP deamon. Bevat ook wachtwoorden! Het wordt ingesteld in het TCP/IP Configuratie (LAN) notebook. Zie: Tab Beveiliging

Sendmail


\mptn\etc\sendmail.cf

Het sendmail configuratiebestand als er geen gebruik gemaakt wordt van Ultimail of NewsReader/2. Zie: Tab Sendmail.

\mptn\etc\sendmail.uml

Het sendmail configuratiebestand als u post verstuurt via Ultimail of NewsReader/2. Zie: Tab Sendmail.

Netwerkberichten


\ibmlan\logs\message.log

De netwerkberichten.


> Top <