NET-opdrachten

> OS/2 net index <


Waar zit het?

Logbestanden bekijken

Netwerkopdrachten

TCP/IP hulpprogramma's

Het NetBIOS als protocol

NET-opdrachten

Andere LAN hulpprogramma's

Netstat en TCPIP hulpprogramma'sHet NetBIOS als protocol

> Top <

NetBIOS staat voor het Network Basic Input/Output Systeem. Dit door IBM ontwikkelde protocol is de standaard in de lokale netwerken (Local Area Network) geworden en wordt o.a. door OS/2 en Windows gebruikt.

Het NetBIOS is te te vergelijken met IBM's IBM PC BIOS. Het BIOS fungeert voor de netwerkprogramma's als een uniforme interface naar uiteenlopende hardware. Programma's hoeven slechts de BIOS functies aan te roepen en het karwei wordt geklaard.

In een multitasking omgeving zullen de BIOS functies door het besturingssysteem worden geëmuleerd. Dit is nodig om gelijktijdige toegang tot de hardware door meerdere programma's te voorkomen. Een modern besturingssysteem zal bovendien de hardware direct (d.w.z. met zijn eigen stuurbestanden en dus buiten het BIOS om) zien te benaderen. Dit levert snelheidswinst op. En het zal via zijn Application Programming Interface (API) bibliotheken nieuwe functionaliteit aan zijn programma's leveren.

Maar DOS programma's kunnen nog steeds de basale BIOS functies aanroepen. Dat kan onder DOS, de Virtual Dos Machine (VDM) van OS/2, Linux' DOSEMU en onder de meeste versies van Windows.

Met het NetBIOS speelt iets soortgelijks. Applicaties die er gebruik van maken hoeven zich niet om details van de communicatie (onderliggende hardware en netwerkprotocollen) te bekommeren. Dergelijke programma's zijn daarom gemakkelijk naar andere platformen met NetBIOS ondersteuning te porteren. Het NetBIOS is immers een alles (OS en netwerkprotocol) overkoepelende standaard, die bijv. ook via TCP/IP of NetWare IPX te benaderen is. Maar ieder OS is vrij om meer of minder functionaliteit aan haar NetBIOS uitvoering (implementatie) te geven.

Voor meer informatie zie : 4.1.5 Network Basic Input/Output System (NetBIOS) in het "LAN Concepts and Products: LAN Architecture" Redbook van IBM.

Ik richt me nu verder op de praktijk. Hierbij concentreer ik me op de basale NET-opdrachten. Dit omdat deze goed in scripts (autoexec.bat, setup.cmd) te verwerken zijn en de grafische programma's die ze gebruiken niet (veel) meer zijn dan grafische front-end voor deze basale hulpmiddelen voor de prompt.

Universal naming convention (UNC) namen

> Top <

Veel applicaties (Lotus) en hulpprogramma's kunnen met de universal naming convention namen omgaan. Een UNC naam bestaat uit drie componenten: \\server\share\pad.

Het gebruik van UNC namen is vooral handig in scripts.

[F:\]copy \\zolder\samba\homepage\*.* f:\hp\ 
\\zolder\samba\homepage\bgebruik.txt 
\\zolder\samba\homepage\count 
\\zolder\samba\homepage\count.txt 
\\zolder\samba\homepage\fond_ora.jpg 
\\zolder\samba\homepage\index.htm 
\\zolder\samba\homepage\index.html 
\\zolder\samba\homepage\links.html 
\\zolder\samba\homepage\index.html 
\\zolder\samba\homepage\staroffice.gif 
\\zolder\samba\homepage\yellow.jpg 
10 bestand(en) gekopieerd. 

Helaas wordt XCOPY niet op deze manier ondersteund.NET-opdrachten

> Top <

Met de vrij simpele NET-opdrachten kunt u van alles op een NetBIOS netwerk doen. Er is dus geen grafische interface voor nodig. Het NetBIOS protocol bestond al voordat de OS/2 GUI (laat staan de Windows GUI) ontworpen was. Veel NET-opdrachten werken ook onder de DOS prompt van Windows.[F:\]net
De syntaxis van deze opdracht is als volgt:

NET { ACCESS | ACCOUNTS | ADMIN | ALIAS | APP | AUDIT | COMM |
CONFIG | CONTINUE | COPY | DASD | DEVICE | ERROR | FILE |
FORWARD | GROUP | HELP | LOG | MOVE | NAME | PASSWORD | PAUSE |
PRINT | RUN | SEND | SESSION | SHARE | START | STATISTICS |
STATUS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW | WHO }

NET [OPDRACHT] geeft dus toegang tot de NetBIOS functies.

Een goede NET-opdracht om mee te beginnen is: NET HELP | MORE

De syntaxis van deze opdracht is als volgt:

NET HELP [opdracht [/OPTIONS]]
NET HELP onderwerp
NET opdracht [/HELP]
[/?]

Help is beschikbaar voor deze hulpprogramma's:
* AT DSPDOMDF * GETRPL * MAKEIMG * PROFILER
BACKACC FIXACC * HDCON * MKRDPM RESTACC
* CACHE386 * FTADMIN LSAUDIT * MMUTIL * RPLENABL
* CHGSRVR * FTMONIT LSERROR NETMSG * RPLDSABL
* CHKSTOR * FTREMOTE * LTU * PREPACL * THIN386
* DLIMFIX * FTSETUP * MAKEDISK * PRIV


Help is beschikbaar voor deze NET-opdrachten:
ACCESS COPY MOVE START
ACCOUNTS DASD NAME STATISTICS
ADMIN DEVICE PASSWORD * STATUS
* ALIAS ERROR PAUSE STOP
APP FILE PRINT TIME
AUDIT FORWARD * RUN USE
COMM GROUP SEND USER
CONFIG HELP SESSION VIEW
CONTINUE LOG SHARE * WHO

* Deze hulpprogramma's en NET-opdrachten gelden niet voor het
programma Bestanden en Printers Client.

Help is beschikbaar over deze speciale onderwerpen:
NAMES SYNTAX

Typ NET HELP opdracht | MORE als u de Help-informatie scherm voor scherm
wilt afbeelden.

Net start

Met net start kunt u netwerkdiensten opstarten:

[F:\]net start
De volgende functies zijn gestart:
REQUESTER        PEER
De opdracht is uitgevoerd.

De netwerkdiensten staan in ibmlan.ini vermeld;

[services]
; Correlates name of service to pathname of service program.
; The pathname must be either
;    1) an absolute path (including the drive specification)
;            OR
;    2) a path relative to the IBMLAN root
 messenger = services\msrvinit.exe
 peer = services\peerinit.exe
 replicator = services\replicat.exe
 requester = services\wksta.exe

Diensten die als wrkservices on IBMLAN.INI vermeld stan worden automatisch door de requester opgestart.

wrkservices = MESSENGER,PEER

Dienst

Functie

Requester

De requester verbindt het werkstation met de gedeelde netwerkbronnen van andere LAN servers of werkstations. Met de requester kunt u als NeBIOS client optreden.

Peer

De NetBIOS peer-to-peer server waarmee het OS/2 werkstation zijn bronnen kan delen. Het WPS object Start Bestanden en Printers Client (ibmlan\netprog\netstcmd.cmd met parameter "start peer") start met de opdracht "net start peer" dus een NetBIOS server! En met netBIOS via TCP/IP kan die werkgroep het hele internet omvatten.

Messenger

Met de NetBIOS berichtendienst kunt u berichten over het netwerk versturen en ontvangen.

Replicator

De bestandenreplicatiedienst kan bestanden en mappen over het netwerk distribueren. Werkstations (requesters) kunnen slechts als importeurs van bestanden optreden. LAN servers en soms PEER werkstations fungeren als exporteurs.Diensten die achter SRVSERVICES = staan vermeld worden automatisch opgestart.

SRVSERVICES = messenger , peer


Net start dienst start een bepaalde dienst:

[F:\]net start messenger
De functie MESSENGER wordt gestart..................
De functie MESSENGER is gestart.
(C) Copyright IBM Corporation 1988, 1998. Alle rechten voorbehouden.
(C) Copyright Microsoft Corporation 1988, 1991. Alle rechten voorbehouden.

Net stop

Net stop dienst, stopt een netwerkdienst.

[F:\]net stop peer
De functie PEER wordt beëindigd........
De functie PEER is beëindigd.

Net access

Met de opdracht net acces beheert u de toegangsrechten van uw bronnen. U moet hiervoor lokaal als beheerder ingelogd zijn.

[F:\]net access ?
De syntaxis van deze opdracht is als volgt:

NET ACCESS [resource | alias]
NET ACCESS {resource | alias } [/ADD machtg | /CHANGE machtg]
                [/GRANT machtg | /REVOKE naam]
                [/TRAIL:[YES | NO]]
                [/FAILURE:{ALL | NONE}]
                [/FAILURE:{[OPEN];[WRITE];[DELETE];[ACL]}
                [/SUCCESS:{ALL | NONE}]
                [/SUCCESS:{[OPEN];[WRITE];[DELETE];[ACL]}
                [/DELETE | /TREE | /APPLY]

Net access zonder opties toont u de bronnen en hun permissies.

[C:\]net access
Resource Permissions              Permissions
----------------------------------------------------------------
\COMM   *GUESTS:RWC              *USERS:RWC
\PIPE   *GUESTS:RWC              *USERS:RWC
\PRINT  *GUESTS:C               *USERS:C

Maar als u een veel te lange tekst aan het scherm voorbij ziet schieten hebt u een probleem.

[F:\]net access
.......lange tekst .......... 
\COMM
     *USERS:RWC
Er zijn meer machtigingen voor toegang tot bestanden en directory's dan er afgebeeld kunnen worden.
Wilt u meer bevoegdheden zien, ga dan naar een subdirectory; gebruik de parameter /TREE en typ NET ACCESS.

In dit geval was het bestand \IBMLAN\ACCOUNTS\NET.ACC volgelopen. De optie /TREE help dan ook niet. Het in het geheugen geladen NET.ACC bestand mag maar 1 MB groot zijn. Hierdoor raakt het op een share met veel mappen en of gebruikers geamkkelijk corrupt. Dit kan ook al op en single-user systeem als het door de GUI gestarte RXP1AP.EXE alle submappen van een share doorloopt en van iedere map gebruikersrechten invoert. Op een HPFS386 schijf is het lokaal invoeren van ACLs in de gedeelde (sub)mappen nuttig, maar op FAT, JFS en HPFS schijven worden de toegangslijsten in NET.ACC bewaard. En dat mag maar 1 MB groot zijn.

Het LAN Server Foutenlogboek IBMLAN\NETPROG\LSERROR.EXE meldt dan aldoor:

NET2228: De database met gebruikersaccounts bevat te veel namen.

De foutmeldingen worden opgeslagen in het binaire bestand IBMLAN\LOGS\NET.ERR.

Om dit te voorkomen heb ik \IBMLAN\NETPROG\ RXP1AP.EXE onbruikbaar gemaakt (extensie gewijzigd) en voer ik bij voorkeur gebruikersrechten via de opdrachtregel in. Een corrupt NET.ACC bestand kunt u vervangen door IBMLAN\INSTALL\NET.ACC. U moet dan wel opnieuw beginnen.Met net access resource vraagt u de permissies van een gedeelde bron (resource) op:

[F:\]net share

Naam resource   Resource   Opmerking
---------------------------------------------------------
BIN     I:\
DATA     J:\               data van sjoerd
De opdracht is uitgevoerd.

[F:\]net access i:

Resource Bevoegdheden              Bevoegdheden
-------------------------------------------------------------
i:
     *USERS:(geen)

In dit geval hebben gebruikers geen toegang tot bin. Alleen de beheerder kan partitie i: via het netwerk benaderen.Soms komt u als gevolg van configuratiefouten meerdere ingangen tegen.

[F:\]net access
Resource Bevoegdheden              Bevoegdheden
__________________________________________
I:
     *LOCAL:RWCXDAP             *USERS:(geen)

I:\
     *GUESTS:(geen)             *LOCAL:RWCXDA
     *USERS:(geen)

J:

J:\
     *LOCAL:RWCXD              *USERS:(geen)

J:\TRASH
     *LOCAL:RWCXD              *USERS:(geen)

J:\TRASH\3
     *LOCAL:RWCXD              *USERS:(geen)

U:
     *GUESTS:(geen)             *USERS:(geen)

De bronnen I: en J: staan er dubbel in. Blijkbaar heb ik wel eens onnauwkeurig op het prullenbak object geklikt. Met net access [bron] /delete kunt ze wissen.

[F:\]net access J:\TRASH /delete
De opdracht is uitgevoerd.
[F:\]net access J:\TRASH\3 /delete
De opdracht is uitgevoerd.

Net view

Welke servers zijn er in de netwerkomgeving?
[F:\]net view
-------------------------
\\CONNECT
\\MULTIBOOT
\\VPCXP
\\ZOLDER        Samba Server
De opdracht is uitgevoerd.

Dit werkt ook met als de server in de Windows netwerkomgeving onzichtbaar is gemaakt. Dus met srvhidden = yes in \IBMLAN\IBMLAN.INI.

Wat heeft de server te bieden? Hier moet u de met "net view" de "\\server" specificeren:
[I:\]net view \\zolder
Gemeenschappelijke resources bij \\zolder
Samba Server

naam resource Type     Gebruikt als  Commentaar
---------------------------------------------------------
brother   Afdrukken       Brother HL-1250 series
brother_hl12 Afdrukken       brother_hl1250
dvd     Schijf        Linux DVD recorder
fat32    Schijf    W:    FAT32
homes    Schijf        Home Directories
mp3     Schijf    R:    Media
pdf     Afdrukken       PDF creator
samba    Schijf    S:    Documenten
sjoerd    Schijf    T:    Home Directories
De opdracht is uitgevoerd.

Niet alle shares zijn te zien. Onder samba kunt u met de optie:

browseable = no

in /etc/smb.conf kunt u met Browsable =no voorkomen dat een share grafisch in de netwerkomgeving wordt gezien. Belangrijker zijn de firewall en het goed instellen van hosts.deny (ALL:ALL) en hosts.allow (ALL: 192.168.0.0) in smb.conf om te voorkomen dat de shares zichtbaar zijn.

Net use

We gaan de Linux samba server als station S op OS/2 gebruiken:

[H:\]net use S: \\zolder\samba
The command completed successfully.

In het drives object moet nu een station S: te zien zijn.

Met "net use" kunt u de in gebruik zijnde netwerkbronnen zien. Dit is de output van de net opdracht van eCS 1.2 Nl:

[[F:\]net use
Status     Lokale naam   Naam op afstand
-------------------------------------------------
OK       P:       \\DESKPRO\P
Verbinding verb R:       \\ZOLDER\MP3
Verbinding verb S:       \\ZOLDER\SAMBA
OK       T:       \\ZOLDER\SJOERD
Slapend             \\ZOLDER\IPC$

Verbinding verb staat voor verbinding verbroken.

[F:\]net use R:
Lokale naam       R:
Naam op afstand     \\ZOLDER\MP3
Type resource      Schijf
Status Verbinding verbroken 
Aantal keer geopend   0
Aantal aansluitingen   1

De TCP/IP "stroom" met poort 139 op zolder loopt in dit geval via T. Maar als ik map R: even open is de verbinding zo weer geactiveerd:

[F:\]net use

Status     Lokale naam   Naam op afstand
--------------------------------------------------------
OK       P:       \\DESKPRO\P
OK       R:       \\ZOLDER\MP3
Verbinding verb S:       \\ZOLDER\SAMBA
Verbinding verb T:       \\ZOLDER\SJOERD

Opvallend is dat de slapende \IPC$ op zolder is verdwenen. S en T werden eventjes niet gebruikt.

Om de printer op multiboot te activeren:

[C:\]net use lpt3 \\multiboot\brother
De opdracht is uitgevoerd.

[C:\]copy c:\config.sys lpt3
    1 bestand(en) gekopieerd.

Wilt u ook grafisch printen, dan zult u passende printerstuurbestanden moeten installeren. Onder OS/2 hoeft u daarvoor geen speciale netwerkprinter te installeren: het koppelen van een lokale printer aan de (hier virtuele) LPT3 poort zal voldoen.

Op dezelfde manier kunt u onder OS/2 COM poorten voor modems en andere apparatuur delen.

Net use heeft nog veel meer opties. Hier de informatie van eCS 1.2 Nl:

[F:\]net use ?
De syntaxis van deze opdracht is als volgt:

NET USE [apparaat | \\computer-ID\resnaam]
NET USE apparaat \\computer-ID\resnaam [wachtwoord] [/COMM]
NET USE apparaat-alias [wachtwoord] [/COMM] [/DOMAIN:naam]
NET USE {apparaat | \\computer-ID\resnaam} /DELETE

Laten we deze opties eens langslopen.

Net use share geeft de status van de verbinding.

[[F:\]net use t:
Lokale naam       T:
Naam op afstand     \\ZOLDER\SJOERD
Type resource      Schijf
Status          OK
Aantal keer geopend   65535
Aantal aansluitingen   1
De opdracht is uitgevoerd.

Met de /DELETE optie kunt u zich van een bron ontdoen.

[F:\]net use P: /delete
P: is gewist.

Natuurlijk is er niets gewist. P is slechts uit het drivesobject verdwenen. Net use P: \\deskpro\p /delete had hetzelfde gedaan.

Net stop

De netwerk requester afsluiten:

NET STOP REQ /Y

Net share

De syntaxis van deze opdracht is onder OS/2 is als volgt:

NET SHARE [resnaam] 
resnaam=apparaat [wachtwoord] 
[/COMM] 
[/USERS:aantal | /UNLIMITED] 
[/REMARK:tekst] 
[/PERMISSIONS:XRWCDA] 
resnaam [wachtwoord] 
[/PRINT] 
[/USERS:aantal | /UNLIMITED] 
[/REMARK:tekst] 
[/PERMISSIONS:XRWCDA] 
NET SHARE resnaam=station:\pad [wachtwoord] 
[/USERS:aantal | /UNLIMITED] 
[/REMARK:tekst] 
[/PERMISSIONS:XRWCDA] 
NET SHARE [resnaam | apparaat | station:\pad] 
[/USERS:aantal | /UNLIMITED] 
[/REMARK:tekst] 
[/DELETE] 
[/PERMISSIONS:XRWCDA] 

Let op de net share /COMM optie. Onder OS/2's NETBIOS zijn ook communicatiepoorten te delen. Dit werk echter alleen van OS/2 naar OS/2 (en dus niet onder Win-OS/2 of Windows).

Met net share kunt u uw shares activeren. Bedenk wel dat ze met NetBIOS via TCP/IP ook voorbij het LAN te zien zijn. Beveilig ze in ieder geval met een wachtwoord.

Onder OS/2 is hetbeschikbaar stellen van shares een taak van de systeembeheerder.

[I:\]net share
NET2761: U kunt deze opdracht alleen geven als u beheerdersbevoegdheid hebt of als u beschikt over de volgende gebruikersrechten: PRINT,COMM,SERVER.

Voor meer informatie typt u HELP NET2761.

In de praktijk moet u zich dus eerst lokaal (logon /l) aanmelden als netwerkbeheerder. Daarna lukt het beschikbaar stellen van de bronnen met de "net share" opdracht wel.-[F:\]net share

Naam resource Resource Opmerking
------------------------------------------------------
IPC$ IPC op afstand
ADMIN$ F:\IBMLAN Systeembeheerder op afstand
DATA E:\ Data op VFAT
DOS D:\
FAT32 M:\ FAT32 op L
HPFSDATA G:\ Data op HPFS
VAPRO M:\ VAPRO op M
PRINTER LPT1 Gespoold Deskjet op OS/2
COM1 COM1
De opdracht is uitgevoerd.

Net log

Een logbestand aanmaken van het messenger netwerkverkeer.

[I:\]net log
De functie Berichten vastleggen is ingeschakeld.
De naam van het logboekbestand of het apparaat is D:\IBMLAN\LOGS\MESSAGES.LOG.

Het gaat om IBMLAN\LOGS\MESSAGES.LOG.

Net time

Hiermee kunt u de tijd opvragen. Zie Samba als tijdserver.

Net audit

Net audit geeft de tekstinhoud van het binaire bestand F:\IBMLAN\LOGS\NET.AUD weer.

net audit > \logs\audit.txt

Net who

Wie zijn op het domein ingelogd?

Net session

Welke computers maken verbinding met OS/2?

[F:\]net session

Computer  Gebruikers-ID  Type sessie  Opent  Niet actief
------------------------------------------------------------------------------
\\LAPTOP        SJOERD        OS/2 LS 5.0   0   00:01:21
De opdracht is uitgevoerd.Andere LAN hulpprogramma's

> Top <

In de map \IBMLAN\NETPROG zitten de hulpprogramma' s van IBM het LAN Manager.

RXP1AP

> Top <

Zodra u een wijziging van de toegangsrechten bevestigd, wordt het programma \IBMLAN\NETPROG\RXP1AP gestart. RXP1AP schrijft naar het binaire bestand \IBMLAN\ACCOUNTS\NET.ACC om de gebruikersrechten van de mappen in te voeren. Bij lange padnamen gaat er wel eens wat mis:

[F:\] RXP1AP d:
Problempath: d:\Actueel\DE PUBLIEKE DIMENSIE VAN KENNIS\We maken de naam nog langer map - error code : 2228
Buf size = 264

Normaal gesproken zult u submappen van de gedeelde map in NET.ACC terugvinden. De invoer van een padnaam van 74 tekens was hier een probleem. De mapnaam werd niet in NET.ACC ingevoerd, maar werd wel geëxporteerd.

Naast mapnamen vinden we in NET.ACC soms bestandsnamen in terug. Het gaat niet om de door uzelf geopende bestanden (die worden door de kernel beheerd), maar waarschijnlijk om fouten. Zo vond ik het bestand d:\homepage\multiboot\blauw_wit.gif dat normaal nooit geopend wordt.

FIXACC

> Top <

In principe kunt u \IBMLAN\ACCOUNTS\NET.ACC database herstellen met het programma FIXACC.

D:\IBMLAN\ACCOUNTS>fixacc
NET3605: Het bestand D:\IBMLAN\ACCOUNTS\NETACC.BAD bestaat al.
NET3601: FIXACC kan niet worden uitgevoerd terwijl de LAN Requester actief is.

In dit geval moet ik eerst het backupbestand NETACC.BAD verwijderen en de requester sluiten. De requester is het hulpprogramma dat de toegang tot het netbios verzorgt (een NetBIOS server dus).

D:\IBMLAN\ACCOUNTS>net stop req
De volgende functies zijn actief:

PEER
Als de requester-functie wordt beëindigd, worden ook
deze functies beëindigd.
Wilt u doorgaan met deze bewerking?
(J/N) [N]: j
Als de requester-functie wordt beëindigd, wordt u ook afgemeld.
Wilt u doorgaan met deze bewerking?
(J/N) [N]: J
De functie REQUESTER wordt beëindigd...........
De functie REQUESTER is beëindigd.

En na wissen van NETACC.BAD:

D:\IBMLAN\ACCOUNTS>fixacc

In het bestand \IBMLAN\ACCOUNTS\FIXACC.LOG kunt u nagaan wat er gebeurd is. Ik pik er een paar typische items uit.

Lijst met toegangsgegevens hersteld voor C:\MAP
2 machtigingen hersteld in lijst met toegangsgegevens voor C:\MAP
  USERS
  GUESTS

Hier gaat het om een Eenvoudig gedeelde map: Standaard - dezelfde toegang voor alle gebruikers met als Toegangsmachtiging: Geen toegang (alleen de beheerder heeft toegang).

Lijst met toegangsgegevens hersteld voor E:\MAP\SUBMAP
3 machtigingen hersteld in lijst met toegangsgegevens voor E:\MAP\SUBMAP
  GUESTS
  USERS
  LOCAL  RWCDEAP

Hier gaat het ook om Eenvoudig gedeelde map: Standaard - dezelfde toegang voor alle gebruikers met als Toegangsmachtiging: Geen toegang (alleen de beheerder heeft toegang). Maar hij was eerder Aangepast gedeeld.

Ik zag de volgende netwerkfout steeds terugkeren:

NET3608: Netwerkfout 2228 is opgetreden bij het toevoegen van toegangsbesturing voor D:\MAP2

Help net3608 was niet erg behulpzaam, maar "help net2228" verheldert de zaak.

D:\IBMLAN\ACCOUNTS>help net2228

NET2228: De database met gebruikersaccounts bevat te veel namen.

Oorzaak: de database met gebruikers-accounts is vol.
De systeembeheerder kan maximaal 251 groepen maken.
De systeembeheerder kan maximaal 8192 lijsten met toegangsgegevens (ACL's) maken.
Een ACL bevat maximaal 64 machtigingen (een machtiging bestaat uit een gebruikersnaam of een groepsnaam en de toegangsrechten van de gebruiker of groep).
De totale cache-ruimte voor alle ACL's is 1 MB omdat machtigingen en resource-namen worden opgeslagen in het geheugen.

Actie: maak ruimte vrij in de database door gebruikers, groepen en machtigingen voor resources te wissen.

Voor het wissen van een gebruiker typt u: NET USER gebruikers-ID /DELETE
Voor het wissen van een groep typt u: NET GROUP groeps-ID /DELETE
Voor het wissen van machtigingen voor een resource typt u het volgende: NET ACCESS resource /DELETE

De database met gebruikers-accounts is blijkbaar vol. Volgens dir is mijn NET.ACC 939.008 bytes groot. En met een maximumgrootte van 1 MB betekent dit dat er nog weinig ruimte is om machtigingen toe te voegen.

De helpfunctie adviseert om ruimte in de database vrij te maken door gebruikers, groepen en machtigingen voor resources te wissen. Maar de gebruikers zijn op mijn kleine thuisnetwerk niet het probleem. Het probleem zit hem in het grote aantal mappen dat zich op de JFS en HPFS schijven bevinden. En dat grote schijven probleem is iets dat in de tijd van LAN Manager (meer dan 10 jaar terug) nog niet speelde.

RXP1AP maakt per map een lijst met toegangsgegevens in NET.ACC aan. Deze record bevat de mapnaam, een lijst van gebruikers en hun toegangsrechten. De grootte van NET.ACC zal dus niet alleen van het aantal gebruikers (probleem op het LAN), maar ook het aantal en de lengte van de mapnamen afhangen (mijn single-user probleem). Hoe meer en hoe langer de mapnamen des te eerder is de 1 MB NET.ACC database volgeschreven.

Hoofdmappen met lange namen ("Mijn Documenten" i.p.v. "docs") zullen die lange padnaam in iedere submap met zich mee slepen. Op grote gedeelde schijven moet u in ieder geval streven naar korte namen in het rootsysteem. Net als het UNIX systeem doet.

Mijn gedeelde datapartitie bevat volgens chkdsk 1755 directory's. De gedeelde bin partitie heeft 10721 directory's. Ik besloot bin niet meer te sharen en fixacc te draaien.

[D:\ibmlan\accounts]fixacc
NET3605: Het bestand F:\IBMLAN\ACCOUNTS\NETACC.BAD bestaat al.
NET3601: FIXACC kan niet worden uitgevoerd terwijl de LAN Requester actief is.

Ik moet eerst de requester afsluiten:

[F:\ibmlan\accounts]net stop req
De volgende functies zijn actief:

PEER
Als de requester-functie wordt beëindigd, worden ook
deze functies beëindigd.
Wilt u doorgaan met deze bewerking?
(J/N) [N]: j
Als de requester-functie wordt beëindigd, wordt u ook afgemeld.
Wilt u doorgaan met deze bewerking?
(J/N) [N]: j
De functie REQUESTER wordt beëindigd...........
De functie REQUESTER is beëindigd.

En het backupbestand netacc.bad van FIXACC wissen:

[D:\ibmlan\accounts]del netacc.bad

Om FIXAC te kunnen draaien:

[D:\ibmlan\accounts]fixacc

Maar voor DIR maakte dit nauwelijks niets uit!

22-09-05 9:39    934.912   0 a--- NET.ACC
22-09-05 9:34    939.008   0 a--- NETACC.BAD

Ik besloot een batch aan te maken:

REM fixaccloop.cmd
d:
cd \
cd ibmlan\accounts 
net stop req
:loop
del netacc.bad
fixacc
goto loop
exit

En maar afwachten of het NET.ACC u definitief opgeschoon werd. Chkdsk of checkini moest je ooit ook wel eens een paar keer draaien. Maar het bleek dat fixacc een te volle NET.ACC database niet voldoende kon verkleinen.

BACKACC en RESTACC

> Top <
[F:\]backacc /s
NET.ACC naar NETACC.BKP.
NET.AUD naar NETAUD.BKP.
BACKACC is voltooid.

DSPDOMDF[F:\]dspdomdf | more> Top <