Logbestanden bekijken

> OS/2 net index <


Waar zit het?

Logbestanden bekijken

Netwerkopdrachten

TCP/IP hulpprogramma'sIn de map \ibminst\logs\ kunt u logbestanden bekijken. Deze zijn vooral van belang bij configuratieproblemen.

Het MPTS Logbestand \ibmcom\lantrag.log wordt bij iedere boot weer aangemaakt. Zoek hier naar fouten m.b.t. MPTS.

IBM OS/2 LANMSGDD [08/01/96] 5.05 is geladen en operationeel.
IBM - OS/2 Socket/MPTS Common Transport Semantics
IBM OS/2 NETBEUI 5.00.0
NETBEUI: Gebruikt een 32-bit gegevenssegment.
IBM OS/2 TCPBEUI 5.05.0
TCPBEUI: Gebruikt een 32-bit gegevenssegment.
NETWKSTA.200 Versie 5.0. voor IBM LAN Redirector (Sep 22, 1996) wordt
geïnstalleerd.

IBM OS/2 NETBIOS 4.0
Adapter 0 heeft 125 NCB's, 30 sessies en 6 namen beschikbaar voor NETBIOS-toepassingen.
Adapter 1 heeft 125 NCB's, 30 sessies en 6 namen beschikbaar voor NETBIOS-toepassingen.
NETBIOS 4.0 is geladen en operationeel.
IBM LANVDD is geladen en operationeel.
IBM OS/2 LAN Netbind
IBM - OS/2 Socket/MPTS NetBios Service-stuurprogramma
TCPBEUI: initialisatie voltooid, gekoppeld aan TCP/IP netwerkinterface lan0.
Adapter 0 gebruikt knooppuntadres 0000B4A2A28D. De Token-Ring indeling is 00002D4545B1.
LT00312: Het OS/2 802.2-stuurprogramma, LANDD.OS2, is niet beschikbaar. Ondersteuning van DOS 802.2 is voor alle VDM's beëindigd.

Als uw netwerk het helemaal niet doet ("ping localhost" werkt niet), kijk dan hier.

LT00073: FFST/2 is installed but is not started. LANTRAN.LOG is being created.
IBM OS/2 LANMSGDD [05/21/04] 6.00 is loaded and operational.
IBM OS/2 TCPBEUI 6.00.0
TCPBEUI: Using a 32-bit data segment.
Installing NETWKSTA.200 Version 6.0. IBM LAN Redirector ( May 21, 2002)

IBM OS/2 NETBIOS 4.0
Adapter 0 has 123 NCBs, 96 sessions, and 6 names available to NETBIOS applications.
NETBIOS 4.0 is loaded and operational.

Loading Realtek Fast Ethernet Network Adapter driver (3.23vk) [2003-01-27]
Vendor=10EC,10EC Dev.=8139,8139 BusNo=0x00 DeviceNo=0x68 EtherID=@FFFFFFFFFFFF
Warning: BIOS did not assign IRQ to device.
1. please check Setup.
2a. force use of IRQ in protocol.ini
The chip is RTL8100B/8139D.
Network Line Speed is 100 Mbps / Full_Duplex Mode
Parameters: IOBase = 0xB800
Interrupt Level = (Timer)
SYS0318: Message file VSWCH1.MSG cannot be found for message 0000.
SYS0318: Message file VSWCH1.MSG cannot be found for message 0000.

Deze lantrag.log ontstond nadat ik PnP OS op Yes had gezet en het BIOS alleen IRQ's aan de "legacy" IDE schijven, de seriele poorten en de videokaart toekende.

Daarna is een BIOS reboot met een "Update ESCD succesfully " nodig en kent het PC BIOS (in plaats van Microsoft) weer de waarden aan uw PCI apparaten toe, zodat OS/2 en Linux er weer goed mee kunnen werken.

Het bestand \ibminst\logs\LOCINSTU\LOCAL.L2 bevat een log van de installatie. Zoals u ziet houdt MPTS niet regels > 256 tekens (kan dan vastlopen).

CAS0029: CASINSTL Waarschuwing! Een of meer regels in I:\CONFIG.SYS zijn langer dan 255 tekens.
CASINSTL correct voltooid.
[Tue Jun 06 17:28:41] MPTS installatie begint.
[Tue Jun 06 17:28:50] MPTS installatie is voltooid.
[Tue Jun 06 17:31:33] SystemView Agent installatie begint.
[Tue Jun 06 17:31:36] Produkt geretourneerd 0x1604, Onverwachte status.
[Tue Jun 06 17:31:37] SystemView Agent installatie is niet geslaagd.
[Tue Jun 06 17:31:37] NetWare Requester installatie begint.
[Tue Jun 06 17:32:04] NetWare Requester installatie is voltooid.
[Tue Jun 06 17:32:04] Add ODI2NDI Address installatie begint.
[Tue Jun 06 17:32:04] Add ODI2NDI Address installatie is voltooid.
etc, etc.

Het bestand \ibminst\logs\TCPAPPS/LOCAL.tcp bevat een log van de TCP/IP installatie.

De configuratie van MPTS onder Warp 4 wordt bijgehouden in /ibminst/logs/MPTS/LOCAL.mpt.

[11-03-00 20:04:56]:

MPTS is geconfigureerd.

LT00211: Fout opgetreden tijdens poging tot bijwerken van I:\IBMCOM\PROTOCOL.INI.

Uit /ibminst/logs/OS2PEER/LOCAL.inst blijkt dat het domein IBMPEERS soms hardnekkig kan zijn.

[30-05-00 09:33:55 I:\IBMLAN\INSTALL\IBMLAN\INSTALL\PEERINST.PGM Q]
[09:34:00 Fout(en) gevonden tijdens geldigheidscontrole van responsbestand.]
[Laatste bestand waarin deze sleutelwoorden zijn aangepast:
I:\IBMLAN\IBMLAN.INI]
[ Sectie = requester
Sleutelwoord = othdomains
Waarde = THUIS;IBMPEERS
Fout = LSI0203 - Waarde bevat ongeldig teken.]
[ Sleutelwoord = multilogon
Waarde = yes
Fout = LSI0216 - Sleutelwoord is onbekend.]

Hier is de fout dat de "andere domeinen" door een punt komma (ongeldig teken) gescheiden zijn.

Alternatieve domeinnamen in IBMLAN.INI opgeven kan trouwens heel zinvol zijn. Zo liet mijn zich in het in het TCP/IP domein TVIX M-6500A mediaspeler (en NAS) zich niet zien. Het IP adres was in hosts en \IBMCOM\RFCNAMES.LST bevatte:

"tvix" tvix

Maar omdat de onder Windows werkende mediaspeler TVIX als domein opgaf, werd hij niet door OS/2 NetBIOS via TCP/IP gezien. Hier kwam ik achter doordat in de Windows verkenner bij het browsen van de shares het domein TVID verscheen. Rechts klikken op Deze Computer / Netwerkverbinding maken / Baladeren.

Door IBMLAN.INI aan te passen was de server wel te zien.

; othdomains =
othdomains = TVIX, MSHOME , WORKGROUP, VPC, IBMPEERS

De verplichte NetBIOS naam en de naam van uw domein of werkgroep blijven natuurlijk staan:

Computername = MULTIBOOT
Domain = THUIS

Hierna was het apparaat na OS/2's LM Announce wel even te zien:

[F:\]net view
Naam server Opmerking
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
\\(NONE) TVIX M-6500A
\\DESKPRO
\\MULTIBOOT
\\ZOLDER Samba 3.0.20b-3.19-1616-SUSE at zolder
De opdracht is uitgevoerd.

Maar na een tijdje verdween hij weer:

[F:\]net view /DOMAIN:TVIX
De lijst bevat geen gegevens.

En later:

[F:\]net view /DOMAIN:TVID
Het verzoek wordt verwerkt door de domein-controller van
het domein TVID.

NET2453: De domein-controller voor dit domein is niet aangetroffen.

Voor meer informatie typt u HELP NET2453.

Misschien kan OS/2 de gegevens van de naamserver van Samba/2 of Samba op zolder (Linux) opvragen.

Windows kan de server via IE met "\\ipadres" benaderen.

De NetBIOS via TCP/IP van OS/2 maakt echter onderscheid tussen IP hostnamen en domeinnamen.

Vandaar dat je de NetBIOS naam in \IBMCOM\RFCNAMES.LST aan de internet hostnaam moet koppelen.

Maar omdat dit NAS apparaat zelf geen NetBIOS naam opgaf (NONE), was hij niet via NetBIOS via TCP/IP te benaderen. Dat lukt alleen met Samba/2 plugin van Netdrive die hem direct benaderde via zijn IP adres:

> Top <