TCP/IP hulpprogramma's

> OS/2 net index <


Waar zit het?

Logbestanden bekijken

Netwerkopdrachten

TCP/IP hulpprogramma's
Netstat

> Top <

Netstat geeft veel informatie over het TCP/IP netwerk. IBM heeft hier geen online informatie voor. De PEER FAQ van Thomas Baumann (Buchhorn BBS) wel.

De opdracht netstat geeft een globaal overzicht van de parameters. De netstat parameters kunt u combineren: netstat -mtuisprcna >j:/data/netstat.log.

[I:\]netstat

Syntaxis: netstat [ -? ] | [ -mtuisprcna ]

Where:

m - mbufs

[I:\]netstat -m

mbufs verkregen van pagina-pool 80

mbufs vrij 32

mbufs gegevens 0

mbufs koptekst 2

mbufs socket-structuur 12

mbufs socket-naam 0

mbufs socket-optie 0

mbufs protocol-stuurblok 18

mbufs routing-tabel 13

mbufs opnieuw samenstellen 0

clusters verkregen van pagina-pool 95

vrije clusters 94

aantal keren dat geen ruimte werd gevonden 0

aantal keren gewacht op ruimte 0

t - tcp

Informatie over de TCP/IP transmissie via het TCP protocol.

u - udp

Informatie over de TCP/IP transmissie via het UDP protocol.

i - ip

Informatie over de verwerking van de IP pakketten.

s - sockets

Informatie over internet diensten (sockets). In het onderstaande voorbeeld staat een smpt poort op en is er een telnetverbinding met een samba server op IP adres 192.168.1.20.

--------------------------------------------------------------------------

AF_INET Adresfamilie :


SOCK TYPE FOREIGN LOCAL FOREIGN STATE

PORT PORT HOST

==== ========= ============= ============= ============= =============

17 STREAM telnet..23 1025 192.168.1.20 ESTABLISHED

16 STREAMnetbios-ssn..139 1024 192.168.1.20 ESTABLISHED

15 DGRAM 0 13991 0.0.0.0 UDP

14 DGRAM 0 0 0.0.0.0 UDP

13 STREAM 0 0 0.0.0.0 CLOSED

12 STREAM 0 smtp..25 0.0.0.0 LISTEN

11 STREAM 0 0 0.0.0.0 CLOSED

10 DGRAM 0 emfis-data..140 0.0.0.0 UDP

9 STREAM 0 netbios-ssn..139 0.0.0.0 LISTEN

8 DGRAM 0 netbios-ns..137 0.0.0.0 UDP

7 DGRAM 0 netbios-dgm..138 0.0.0.0 UDP

--------------------------------------------------------------------------

AF_OS2 Adresfamilie :


--------------------------------------------------------------------------

AF_NB Address Family :


SOCK TYPE PARTNER NAME LOCAL NAME U/G ADP STATE

==== ======= ================ ================ === === =========


r - routes

Netstat-r geeft de routing tabel weer.

[I:\]netstat -r

bestemming router netmasker refcnt gebruik vlaggen
snmp intrf
decimaal
127.0.0.1 127.0.0.1 255.255.255.255 0 0 UH 0 lo
192.168.1.0 192.168.1.10 255.255.255.0 0 0 U 0 lan0
192.168.1.20 192.168.1.10 255.255.255.255 2 2623 UH 0 lan0
192.168.1.21 192.168.1.10 255.255.255.255 0 1 UH 0 lan0
192.168.1.255 192.168.1.10 255.255.255.255 0 1 UH 0 lan0

Hier een output van netstat -r >netstat.txt tijdens een internet sessie.

destination router netmask metric flags intrf
default 194.159.73.222 0.0.0.0 0 UGP ppp0
24.2.168.186 194.159.73.222 255.255.255.255 0 UGHW ppp0
63.96.6.195 194.159.73.222 255.255.255.255 0 UGHW3 ppp0
127.0.0.1 127.0.0.1 255.255.255.255 0 UH lo
128.123.3.50 194.159.73.222 255.255.255.255 0 UGHW ppp0
132.248.17.115 194.159.73.222 255.255.255.255 0 UGHW3 ppp0
139.130.51.36 194.159.73.222 255.255.255.255 0 UGHW3 ppp0
149.174.211.5 194.159.73.222 255.255.255.255 0 UGHW3 ppp0
192.168 192.168.0.1 255.255.255.0 0 UC lan0
194.109.74.138 194.159.73.222 255.255.255.255 0 UGHW3 ppp0
194.159.73.10 194.159.73.222 255.255.255.255 0 UGHW ppp0
194.159.73.22 194.159.73.222 255.255.255.255 0 UGHW3 ppp0
194.159.73.136 194.159.73.222 255.255.255.255 0 UGHW3 ppp0
194.237.137.131 194.159.73.222 255.255.255.255 0 UGHW3 ppp0
194.247.47.86 194.159.73.222 255.255.255.255 0 UGHW3 ppp0
195.173.244 195.173.244.121 255.255.255.0 0 UP ppp0
195.173.244.121 127.0.0.1 255.255.255.255 0 UH lo
209.69.142.86 194.159.73.222 255.255.255.255 0 UGHW3 ppp0
209.143.212.20 194.159.73.222 255.255.255.255 0 UGHW3 ppp0
216.167.78.68 194.159.73.222 255.255.255.255 0 UGHW3 ppp0


c - icmp

Netstat -c geeft de ICMP statistieken.

[I:\]netstat -c 
ICMP-statistieken 
ontvangen pakketten 0 
ontvangen ber. over onbereikbare bestemming 0 
ontvangen ber. over tijdoverschrijding 0 
ontvangen ber. over parameterprobleem 0 
ontvangen ber. over brononderdrukking 0 
ontvangen redirect-berichten ontvangen 0 
ontvangen verzoeken om 0 
ontvangen antwoorden met echo 0 
ontvangen verzoeken om tijdaanduiding 0 
ontvangen antwoorden met tijdaanduiding 0 
ontvangen verzoeken om adresmasker 0 
ontvangen antwoorden met adresmasker 0 

DRUK OP EEN TOETS OM DOOR TE GAAN 
verzonden pakketten 0 
verzonden ber. over onbereikbare bestemming 0 
verzonden ber. over tijdoverschrijding 0 
verzonden ber. over parameterprobleem 0 
verzonden ber. over brononderdrukking 0 
verzonden redirect-meldingen 0 
verzonden verzoeken om echo 0 
verzonden antwoorden met echo 0 
verzonden verzoeken om tijdaanduiding 0 
verzonden antwoorden met tijdaanduiding 0 
verzonden verzoeken om adresmasker 0 
verzonden antwoorden met adresmasker 0 

n - interfaces

Netstat -n

[I:\]netstat -n 
interface 0 DIX+802.3 
fysiek adres 0000b4a2a28d MTU 1500 

snelheid 10000000 bits/sec 
unicast-pakketten ontvangen 6046 
broadcast-pakketten ontvangen 77 
totaal aantal bytes ontvangen 2644803 
unicast-pakketten verzonden 5689 
broadcast-pakketten verzonden 138 
totaal aantal bytes verzonden 1155536 
pakketten verwijderd tijdens transmissie 0 
pakketten verwijderd bij ontvangst 0 
ontvangen pakketten met een fout 0 
fouten tijdens verzenden 0 
pakketten ontvangen in niet-ondersteunde protocollen 0 

a - address

Waarheen de datagrammen verzonden worden.

[I:\]netstat -a
adr 192.168.1.10 interface 0 masker ffffff00 verzenden 192.168.1.255

adr 127.0.0.1 interface 0 masker ff000000 verzenden 127.0.0.1

p - arp

Geeft evenals arp -a(ll) de ARP tabel weer.

[I:\]netstat -p 
inhoud ARP-tabel: 

interface apparatuuradres IP-adres minuten verstreken sinds 
laatste gebruik 
0 0000b4b81e20 192.168.1.20 5 

? - help

Geeft het staatje in de eerste kolom.Arp

ARP staat voor het Address Resolution Protocol .

Arp host vraagt het fysieke hardware-adres van de netwerkaart op. Dit adres is door de fabrikant in de netwerkadapter aangebracht.

[I:\]arp zolder

zolder (192.168.0.2) at 0:0:b4:b8:1e:20

Warps arp kan "visser" hardware adres niet achterhalen.

[I:\]arp visser
visser (192.168.0.1) -- geen item

Met telnet vanuit Linux lukt het (na een opvallende vertraging) wel, maar ook linux kan zijn eigen hardware-adres niet vinden:

sjoerd@zolder:~ > /sbin/arp visser
Address HWtype HWaddress Flags Mask Iface
visser.thuis ether 00:00:B4:A2:A2:8D C eth0
sjoerd@zolder:~ > /sbin/arp zolder
zolder (192.168.0.2) -- no entry
sjoerd@zolder:~ >

Arp -a geeft de inhoud van de ARP tabel:

[F:\DESKTOP]arp -a
     ARP table contents:

interface   hardware address     IP address  minutes since
                           last use
 lan0    0 :50:7f:0 :de:98     192.168.1.1      0
 lan0    0 :0 :b4:b8:1e:20     192.168.1.2      0
 lan0    0 :3 :ff:6d:a6:a0     192.168.1.4      0

Netstat -p doet dat ook:

[F:\DESKTOP]netstat -p
     ARP table contents:

interface   hardware address     IP address  minutes since
                           last use
 lan0    0 :50:7f:0 :de:98     192.168.1.1      2
 lan0    0 :0 :b4:b8:1e:20     192.168.1.2      0
 lan0    0 :3 :ff:6d:a6:a0     192.168.1.4      2
 lan0    (incomplete)     192.168.1.8      2
 lan0    (incomplete)     192.168.1.11      2
 lan0    (incomplete)     192.168.1.12      2
 lan0    (incomplete)    192.168.1.255      2

Route

F:\MPTN\BIN>route
Usage: route [-nqv] [COMMAND] [[MODIFIERS] args]
 route [-nqv] [add|delete] [-net|-host] <dest> <gateway> [-netmask <netmask>]
 route [-nqv] [change] [-net|-host] <dest>[<gateway>] [-lock|-lockrest] [-rtt|
    -rttvar|-sendpipe|-recvpipe|-mtu|-hopcount|-expire|-ssthresh] <value>
 route [-nqv] [get] [-net|-host] <dest>
 route [-nqv] [monitor]
 route [-nqv] [flush]
 route [-nqv] [add|delete|change|get] [default] <gateway>

Where:
  -n    -Bypass translating IP addresses to symbolic host names.
  -q    -Suppress all output.
  -v    -Verbose.
  add    -To add a route.
  delete  -To delete a route.
  change  -To change aspects of a route.
  get    -To look up the route for a destination.
  monitor  -To continuously report changes to routes.
  flush   -To remove all routes.
  -net   -The following <dest> is a network address.
  -host   -The following <dest> is a host name or address (default).
  -netmask -The following is the mask of the route.
  <dest>  -The IP address or host name of the destination.
  <gateway> -The IP address or host name of the next-hop router.
  default  -0.0.0.0, for all destinations not defined by any other routes.

Examples:
  route add default 129.34.10.1 -hopcount 1
  route add -host 9.67.96.4 129.34.10.1
  route add -net 9.1.2 router.ibm.com -netmask 255.255.255.0 -hopcount 3
  route delete -net 9.37.47 -netmask 255.255.240.0
  route change -host 9.67.96.4 -mtu 1492
  route change -net 128.1.1 -lock -mtu 1492 -rtt 4321
  route get -host 9.67.96.4
  route -n flush

Traceroute

Traceroute ( tracerte onder OS/2 en Linux, tracert onder NT ) geeft de weg weer van uw IP adres naar een andere host. De weg naar uw eigen provider (hieronder) is natuurlijk kort, maar ga je verder dan kom je tientallen tussenstations (routers) tegen.

[F:\]tracerte www.demon.nl
0 * * *
1 du-ams-202.access.nl.demon.net (195.11.247.202) 109 ms 94 ms 109 ms
2 cow-2.access.nl.demon.net (195.11.247.130) 101 ms 289 ms 94 ms
3 hotel.router.nl.demon.net (194.159.73.248) 101 ms 109 ms 149 ms
4 www-3.www.nl.demon.net (195.11.243.23) 109 ms 109 ms 109 ms

[F:\]tracerte -help
Usage: tracerte [-dnrv] [-w wait] [-m max_ttl] [-p port#] [-q nqueries] [-t tos]
[-s src_addr] host [data size]
Traceroute

Nslookup

Nslookup (OS/2, Linux, NT) is vooral bedoeld voor het opsporen van domeinen. Het gaat om een test voor de DNS. De door mij ingestelde DNS server van Demon geeft zonder blikken en blozen het IP adres van mijn domein. Dat is logisch, want Demons naamserver(ns-cache-1.ns.nl.demon.net) is verantwoordelijk voor de hosts in het domein demon.nl.

[F:\]nslookup sjoerd-visser.demon.nl
Server: ns-cache-1.ns.nl.demon.net
Adres: 194.159.73.136

Naam: sjoerd-visser.demon.nl
Adres: 195.173.244.121

Vraag je de de DNS server van Demon om het IP adres van IBM, dan blijken er meerdere adressen voor www.ibm.com te bestaan. Demon geeft een "Antwoord zonder machtiging", d.w.z dat de cache ingangen voor "www.ibm.com" bevat, maar dat hier de "authoritative" DNS server van het domein www.ibm.com niet geraadpleegd is.

[F:\]nslookup www.ibm.com
Server: ns-cache-1.ns.nl.demon.net
Adres: 194.159.73.136

Antwoord zonder machtiging:
Naam: www.ibm.com
Adressen: 198.133.16.99, 198.133.17.99, 204.146.80.99, 204.146.81.99

Het commando "host domein" geeft aan dat 198.133.17.99 gebruikt moet worden. Overigens gaven de door nlookup geleverde IP adressen hetzelfde resultaat.

[F:\]host www.ibm.com
www.ibm.com = 204.146.81.99
[F:\]arp ibm.com
ibm.com (198.133.17.99) -- geen item

Iptrace en ipformat

Met iptrace kunt u al het netwerkverkeer loggen. Voor hulp type "help iptrace".

De volgende opdracht logt het verkeer op lan0:F:\>iptrace -i lan0
lan0: tracing enabled
 lan0:[ 0.000]: Dest: 192.168.1.5  Source: 120.168.1.10
 lan0:[ 0.922]: Dest: 192.168.1.5  Source: 192.168.1.1
 lan0:[ 1.343]: Dest: 192.168.1.2  Source: 192.168.1.5

Met Ctr-c maakt u er een einde aan. Vergeet dit niet want anders maakt het "dumpbestand" F:\iptrace.dmp uw vaste schijf vol. Iptrace schrijft de transacties op het scherm, maar de inhoud op de schijf.

Het iptrace dumpbestand bestand is meet een eenvoudige viewer al goed te doorzoeken op de Unix plain text passwords van ftpd en sendmail. Lan Manager "plain text passwords" zult u er niet vinden. Want deze NetBIOS en NetBIOS via TCP/IP wachtwoorden zijn versleuteld. Vanaf Windows 3.11 maken MS en OS/2 Lan Manager en clients al van encryptie gebruik. Dit versleutelingssysteem werd in NT SP3 sterk verbeterd. Daarna weigerde NT en latere en andere opgewaardeerde MS Lan manager clients contact te maken met serves die onversleutelde wachtwoorden ondersteunden.

Het iptrace.dmp bestand kan in een leesbare vorm opgemaakt worden met de opdracht ipformat:

ipformat f:\iptrace.dmp >iptrace_lan0.txt

Deze tekstbestanden zijn vaak megabytes groot.

> Top <