Zich toegang tot de bronnen verschaffen

> OS/2 net index <Net opdrachten

Verbindingen

Gemeenschappelijke Resources en Netwerkverbindingen

Netwerkproblemen met Windows 2000 en XP
Om bestanden en printers onder een peer-to-peer NETBIOS netwerk te kunnen delen, moet u ze eerst op de SMB server (Windows, OS/2 Warp 4, NT) vrijgeven. Zie: Windows 95 voorbereiden, Samba en/of Toegangsrechten onder OS/2.

De vrij gegeven netwerkbronnen kunnen op de OS/2 Warp client PC ("requester") worden "gemapped". Dat wil zeggen: u kunt ze stationsletter toebedelen (Station toewijzen). Het nieuwe station zal daarna in het Stations object verschijnen.

Er zijn drie methoden om deze netwerkbronnen te binden:

 1. Via Net opdrachten op de command prompt of in de startup.cmd.

 2. Door de server via Verbindingen te benaderen.

 3. Via het object Gemeenschappelijke Resources en Netwerkverbindingen

Ik begin met (1) omdat de meest robuuste manier is. De NET netwerk opdrachten werken gewoon op de prompt. De methodes (2) en (3) kunnen alleen op de WPS.

Net opdrachten

> Top <

De gemeenschappelijke bronnen op de server zijn op de prompt met "net view \\server" op te vragen.

OS/2 Ctrl+Esc = Taakoverzicht Typ HELP voor Help-informatie.


[F:\]net view \\zolder

Gemeenschappelijke resources bij \\zolder

Samba 2.0.5a


naam resource Type Gebruikt als Commentaar


CD Schijf Linux CD-ROM

deskjet Afdrukken remote printer on visser

DOC Schijf (UNC) Linux Documentatie

faxprint Afdrukken fax

lp Afdrukken

SAMBA Schijf S: Bestanden

sjoerd Schijf T: home

De opdracht is uitgevoerd.

PS: Een Linux samba server kunt u vanuit OS/2 gerieflijk op afstand configureren met de Samba Web Administration Tool.

Voor de Netbios via TCP/IP toegang tot de shares onder Samba creëert u een onder Linux geldige inlognaam (liever niet "root", maar de naam waarmee u als gebruiker inlogt: bij mij "sjoerd") en het bijbehorende wachtwoord. Dat Warp de tekens in hoofdletters vertoonde bleek geen probleem. De wachtwoorden die nodig zijn voor de toegang tot de samba shares worden door OS/2 Warp 4, Windows 95 en Windows voor Werkgroepen 3.11 via het verouderde LanManager 2.1 protocol versleuteld naar de samba server verzonden.

Latere versies van Windows en Windows NT (vanaf SP 3.5) verzenden eenzijdig versleutelde wachtwoorden (NT LM 0.12 protocol), die moeilijker zijn te kraken. Maar als ze LanManager 2.1 wachtwoorden aantreffen, accepteren ze die ook. Voor details zie: Samba.

Bij het opstarten wordt niet altijd automatisch de verbinding gelegd. De Status van het netwerk is dan niet-actief. Door te klikken op Herstellen wordt alsnog een verbinding gelegd.

U kunt hetzelfde bereiken via "net use" opdrachten in startup.cmd. Mocht u niet over dit bestand beschikken, maak dan een gewoon tekstbestand onder de naam STARTUP.CMD in de bootpartitie aan. Deze fungeert als de AUTOEXEC.BAT van OS/2 Presentation Manager.

net use S: \\zolder\samba 
net use T: \\zolder\sjoerd 

De voor de TCP/IP configuratie benodigde TCPSTART.CMD kunt u ook via STARTUP.CMD oproepen. Deze wordt door de OS/2 installatie in de WPS Folder Opstarten geplaatst, maar door hem naar een folder "Opstarten: nu niet" te slepen bent u wat het netwerk betreft niet meer afhankelijk van het wel of niet opstarten van de de WPS.

REM STARTUP.CMD
start F:\TCPIP\BIN\TCPSTART.CMD
net use S: \\zolder\samba 
net use T: \\zolder\sjoerd 

De eerste net use opdracht start via de requester het juiste inlogscherm.

Verbindingen

> Top <

Het pictogram van het object Verbindingen staat meestal op de desktop.

De map Aanmeldingen bevat hulpmiddelen om u op het netwerk aan te melden (dat is eerder al gebeurd).

Het buitengewoon informatieve WPS object Gemeenschappelijke Resources en Netwerkverbindingen bevat een tabblad waarmee u van alles m.b.t. de toegankelijkheid van het netwerk kunt instellen. Door er op rechts te klikken kunt u Netwerk Statistieken en Actieve sessies opvragen.

Met het programma LAN Server Beheer (\IBMLAN\NETPROG\NETGUI.EXE) valt op een evenknie thuisnetwerk niet zoveel aan te vangen.

De Resource-browser Bestanden en Printers Client toont de LAN servers op het netwerk LS.

Net als onder Windows "netwerkomgeving" zijn de door uzelf en anderen vrijgeven bronnen (mappen, stations, printers) in uw domein (werkgroep onder Windows) te "browsen".

De computer die op het netwerk als Browse Master bekend staat levert het beeld. Traditioneel is dat een rol voor een Windows NT of IBM LAN server.

In een peer-te peer netwerk kan door competitie tussencomputers soms vertraging optreden. Daarnaast kan de WPS er moeite mee hebben als netwerk objecten komen en gaan.

Onder de WPS gedragen Servers en mappen zich als objecten: Door op een vrijgeven station rechts te klikken ziet u opties als "Afmelden" (van netwerk), "Station toewijzen" (mapping van netwerkstations in het Drives object) en "Andere server"(waarmee u zich met andere netwerken en servers kunt verbinden).

Persoonlijk geef ik de voorkeur aan het onderstaande PM programma of NET USE opdrachten in startup.cmd om de netwerkbronnen met het OS/2 systeem te integreren.

Gelukkig heeft OS/2 naast de GUI ook een opdrachtaanwijzing! Daarom is meest simpele manier om te achterhalen wat er op de OS/2 PC is vrijgegeven is een NET opdracht op de OS/2 prompt:

[F:\]net share 

Naam resource Resource Opmerking 
------------------------------------------------------------------- 
IPC$ IPC op afstand 
ADMIN$ F:\IBMLAN Systeembeheerder op afstand 
EDRIVE E:\ FAT 
FAT32 M:\ 
GDRIVE G:\ 
LDRIVE L:\ 
PRINTER LPT1 Gespoold Deskjet op OS/2 Warp 4 
De opdracht is uitgevoerd. 

OS/2 Warp levert de volgende zaken via het NetBIOS. Let wel: via de TCP/IP internet daemon of een andere 'detached" server kan nog veel meer openstaan dan u in het taakoverzicht kunt zien!! Standaard is dat echter niet het geval.

Met "net use" kunt u zien welke netwerkbronnen in gebruik zijn en/of sinds uw laatste inloggen in gebruik zijn geweest.

[F:\]net use 

Status Lokale naam Naam op afstand 
---------------------------------------------------- 
OK S: \\ZOLDER\SAMBA 
OK T: \\ZOLDER\SJOERD 
De opdracht is uitgevoerd. 

Gemeenschappelijke Resources en Netwerkverbindingen

> Top <

We gaan het tabblad van de Gemeenschappelijke Resources en Netwerkverbindingen eens nader bekijken. Hier valt van alles in te stellen. Hulp is te vinden OS/2 Warp bestanden en printers client handleiding (\IBMLAN\BOOK\A9M01MST.INF).

Identiteit: het primaire domein (IBMPEERS, WERKGROEP o.i.d.) waarin het NETBIOS opereert is als het goed is al eerder ingevuld. U kunt er hier voor kiezen om de LAN services tegelijkertijd met het systeem te starten of niet.

Verbindingen: Klik op Verbinding maken en u ziet de afbeelding hiernaast.

Kies een server in het peer-to-peer netwerk (hier: zolder) en selecteer het station (of de map) waarmee u verbonden wilt zijn. Voor Locatie resource / Domein hebt u een domein-controller nodig. Als de server (hier "zolder") niet in beeld verschijnt tik zijn naam dan eens in en druk op Enter.

Hier is het C station van de zolder PC onder Windows geselecteerd. Hij zal onder OS/2 als Station O verschijnen (Lokaal station). Deze "mapping" is instelbaar.

Met OK wordt dit station aan het venster van tabblad onder Verbindingen toegevoegd. Er verschijnt een extra station in het drives object. DOS programma's en Win-OS/2 programma's kunnen deze netwerkstations ook benaderen. FAT16 (vFAT) schijven worden onder OS/2 helaas zonder lange namen getoond ( Zie: Lange namen op vFAT schijven).

Deze "Verbinding maken" procedure herhaalt u ook voor de andere Mappen, Printers en serieele apparaten (modems) die u vanuit OS/2 over het netwerk wilt benaderen.


Gemeenschappelijke resources: Met de tab Gemeenschappelijke resources stelt u de bronnen (partities, mappen, printers, COM poorten) van de OS/2 Warp PC in die u met de andere gebruikers van het LAN wilt delen. Dit is de evenknie van Microsofts Bestands- en printerdeling voor Microsoft-netwerken.

Klik op Maken.
Zoek de bron op (bijv. printer) en klik op OK.

Bij de naamgeving op een multiboot PC is het handig om op ieder OS dezelfde sharenamen te gebruiken voor dezelfde bronnen. Om verwarring te voorkomen gebruik ik het partitielabel. Een snelkoppeling naar een Lotus Organizer agenda bestand op schijf G (data) zal het op de zolder PC doen of VISSER de share nu vanuit Linux, Windows of OS/2 aanbiedt. Het pad is dan \\VISSER\DATA\pad.

Om veiligheidsredenen zou u misschien minder voor de hand liggende namen willen kiezen.

Daarna moet u op Toegang beheren klikken om verder te gaan. Verander even Toegang in Geen toegang en weer terug als de OK knop grijs gevinkt is. Kunt u de resources vanuit een andere PC niet benaderen, controleer dan nog even de instellingen onder Toegang beheren.

Netwerkprinters

Het benaderen van een netwerkbron op een SMB netwerk (Windows, OS/2, samba) is relatief eenvoudig. Onder Windows 95 verloopt de procedure op dezelfde manier.

Ga naar het netwerk utility Gemeenschappelijke Resources en Netwerkverbindingen (File and Print Client Resource Browser).

Selecteer de printer (hier een laserprinter op de Linux "Line Printer" spooler) en wijs er een poort aan toe: rechtsklikken, Assign Port. Het gaat om een logische poort. De poort (hier LPT6) bestaat niet als een fysieke parallelle poort op de PC.

Daarna maakt u er een reflectie van op de werkplek. Hierbij zal OS/2 u vragen een printer te installeren. De naam (hier lp) kunt met Shift-F9 wijzigen.

U kunt ook gebruik maken van de optie (Re klikken op het netwerk printerobject) "Netwerkobject toevoegen". En in Andere netwerkprinter opgeven kiezen voor het Netwerk (LS), de server en de bron. Bij mij kwam het object in de Printermap terecht.

Aan deze objecten kunt u weer een printerpoort toewijzen. Op die virtuele poort zullen ze het ook met de printerdrivers van DOS en Win-OS/2 doen.

Netwerkproblemen met Windows 2000 en XP

> Top <

Netwerkproblemen tussen OS/2 en Windows kunnen vele oorzaken hebben. Microsoft verandert voortdurend haar implementatie van het NetBIOS via TCP/IP protocol. Hiermee zit Microsoft niet alleen het UNIX/Linux samba team dwars, maar ook Windows gebruikers.

OS/2 ziet de Windows shares niet

Als u in de Windows verkenner netwerkbronnen aanmaakt, maar vergeet "Bestanden en printers delen" te activeren krijgt u een "The remote computer is not available" fout. De computer is er wel, maar de NetBIOS server zal niet reageren. De situatie zal zich ook voordoen als de Windows server door een firewall wordt afgeschermd.

RC:0 [eCS]G:\->net view \\w2k
NET3502: OS/2 error 51 has occurred.
SYS0051: The remote computer is not available.

Na het activeren van "Bestanden en printers delen" in Windows ziet u onder OS/2 zoiets.


RC:1 [eCS]G:\->net view \\w2k
Shared resources at \\w2k

Netname   Type     Used as Comment
----------------------------------------------
D      Disk         D schijf
Doc     Disk
sjoerd    Disk
The command completed successfully.

Maar het kan ook misgaan:

RC:1 [eCS]G:\->net view \\w2k
NET3502: OS/2-fout 53 is opgetreden.
SYS0053: Het pad voor het netwerk is niet gevonden.

Het pad voor het netwerk is het NetBIOS via TCP/IP pad. Het IP adres of de IP hostnaam van de NetBIOS server w2k moet dus in \IBMCOM\RFCNAMES.LST staan. Het formaat is: "netbiosnaam" [IP-hostnaam] of [IP adres].

"deskpro"    deskpro
"zolder"    192.168.0.2
"suse9"     192.168.0.9
"w2k"      192.168.0.20

Gebruikt u geen vaste IP adressen dan voert u IP-hostnamen in.

Om goed met Windows te kunnen communiceren moet OS/2 zich in dezelfde werkgroep als Windows bevinden: Een lid van de OS/2 werkgroep IBMPEERS vindt een server met werkgroep WORKGROUP nooit. Tenzij de OS/2 klant in IBMLAN.INI othdomains = WORKGROUP bevat. Want u bent onder OS/2 natuurlijk niet aan een domein gebonden.

Verder moeten de gebruikersnamen en wachtwoorden op de server en client overeenstemmen. Als ik onder een onbekende gebruikersnaam een Linux of Windows server benader ziet OS/2 de shares wel, maar kan ik de bronnen niet benaderen:

[C:\]net view
Server Name      Remark
------------------------------------
\\DESKPRO
\\ZOLDER        Samba Server
The command completed successfully.

[C:\]net view \\deskpro
NET3502: OS/2 error 5 has occurred.
SYS0005: Access is denied.

[C:\]net view \\zolder
NET3502: OS/2 error 65 has occurred.
SYS0065: Network access is denied.

De toegang wordt geweigerd, als de gebruikersnaam en/of het wachtwoord niet kloppen. Dit is de normale beveiliging op een domein. Op Microsoft Windows XP heeft Microsoft dit echter weer veranderd door het mechanisme Eenvoudig delen voor peer-to-peer werkgroepen in te voeren. Zie: Gebruikersrechten op Windows XP Home (dit is een heel ander verhaal).


Een OS/2 Warp NetBIOS (via TCP/IP server) geeft zijn bronnen niet spontaan aan het netwerk op. Dat doet hij alleen bij die partners die in de broadcast lijst van \IBMCOM\RFCBCST.LST gezet hebt. Pas dan zal de OS/2 Warp NetBIOS server regelmatig contact met hen opzoeken.

192.168.1.12
192.168.1.2
192.168.1.9

Hebt u geen vaste IP adressen, dan geeft u de namen van host op (DHCP kan ook NetBIOS namen doorgeven) en/of het broadcastadres van het netwerk:

192.168.1.255
laptop
server

Nog een paar wetenswaardigheden.

De FAT32 bron is wel te zien maar Acces is denied onder OS/2

Onder Windows 2000 en XP kunt u via Rechtsklikken op een map / delen / Deel deze map een directory op het netwerk zetten. Maar dat lukt op een FAT32 schijf alleen als u het via Eenvoudig bestanden delen (Simple File Sharing) doet. Het komt er op neer dat Iedereen (Allow everyone) toegang krijgt.


Als u de toegang voor iedereen uitzet (bij Everyone Deny aanklikken) geeft Windows 2000 een foutmelding/waarschuwing dat daarna alleen de eigenaar de bestandspermissies (zeg maar zijn intellectuele eigendom) nog mag veranderen. Dat lijkt een uitstekende instelling, maar deze bestandsdeling op een per user basis (Permissions / Add, sjoerd, Add, Ok en daarna de permissies aanvinken) kunt u wel invoeren, maar wordt niet door Windows 2000 of XP op een FAT32 map geïmplementeerd.


Als u de map dan als "sjoerd" vanuit OS/2 benaderd, krijgt u geen toegang tot de map. Ook Windows IE en cmd.exe geven een Access is denied op FAT32, ook al bent u ingelogd als de eigenaar van de map. Ik zag deze bug onder Windows systemen die standaard gebruik maken van NTFS (W2K, XP). Blijkbaar gaan deze besturingssystemen er van uit dat u standaard NTFS gebruikt. En doen ze op FAT32 net alsof.


Zolang veel hardware fabrikanten "hun" OEM systemen voor het gemak bij voorkeur op FAT32 installeren ontstaat er voor de Windows gebruiker een groot veiligheidsprobleem.


Op een FAT32 share ziet de OS/2 WPS slechts lege mappen

Het is lastig als u een bron wel met een PM of VIO bestandsbeheerder kunt benaderen, maar niet onder de WP Shell. Ik zag dit als de WPS niet in staat was zijn uitgebreide attributen op het bestandssysteem te plaatsen. Het leverde WPS lockups op, die moeilijk tegen te houden zijn.

In de regel zal een SMB server aangeven of hij uitgebreide attributen (EA's) ondersteunt of niet. Windows 9x en ME beschikken slechts over vFAT en FAT32 partities die geen EA's ondersteunen. OS/2 gedraagt zich op de door Windows 9x/ME gedeelde FAT shares net als met de FAT schijven onder OS/2 en maakt op de server bestanden als WP SHARE. SF en WP ROOT aan.

Windows 2000 en XP kunnen uitgebreide attributen op het NTFS bestandssysteem kwijt. Maar als Windows 2000 en XP bij OS/2 aangeven dat ze EA's ondersteunen gaat de bestandsuitwisseling mis op een vFAT en FAT32 schijf omdat de WPS ze als een HPFS bestandssysteem zal behandelen. Hetzelfde zal zich voordoen op NTFS als de netwerkgebruiker niet over de rechten beschikt om om EA's van NTFS te beschrijven.

Windows XP Home kan slechts met iedereen delen

Als u onder XP Home editie een gedeelde bron (share) aanmaakt, dan moet die share zowel op het netwerk als via het bestandssysteem voor de groep Iedereen (Everyone) toegankelijk zijn. U kunt persoonlijke mappen dus nooit delen. Zie: Eenvoudig delen.


Wilt u meer veiligheid op het netwerk dan moet u voor de veel duurdere professional Editie van XP (of Windows 2000) kiezen. Deze laat het delen van bestanden op per user basis toe. Ook op de Windows versies NT, 95, 98, ME en 2000 kunt u de shares met wachtwoorden beveiligen.

Delen met Windows XP Professional

Als Windows XP Professional en OS/2 Warp deel uitmaken van een samba 3 domein, kan Windows XP Professional de OS/2 bronnen wel benaderen, maar OS/2 de Windows bronnen niet (error 5, access denied). Ik zag dit ook als Windows XP gebruikers lokaal inlogden. Blijkbaar verbood de domein instelling het gebruik van de bronnen.

Windows XP en het NetBEUI protocol

Windows XP installeert standaard alleen de nieuwe Windows versie van het SMB protocol voor de bestands- en printertoegang tot "Microsoft netwerken". Hierbij wordt bij voorkeur poort 445 (SMB over TCP) gebruikt, waar een OS/2 of samba 2 server niet op zal reageren. Daarna schakelen Windows 2000 en XP over op het klassieke NBT (NetBIOS over TCP/IP) met de poorten 137, 138 (UDP) and 139 (TCP). Tenminste als u deze aangezet hebt. Zie: NetBIOS via TCPIP inschakelen .

Maar waar Windows 95 bij de installatie van het veilige NetBIOS (NETBEUI, NetBIOS Extended User Interface) protocol nog ongevraagd en zonder waarschuwing de op het internet gevaarlijk TCPBEUI mee installeerde, heeft Windows XP dit voor de thuisgebruiker veilige NetBIOS protocol verstopt. Standaard wordt met de client voor Microsoft netwerken alleen TCPBEUI protocol geinstalleerd. En MS vertelt er niet bij dat deze client tevens een server kan zijn.

U kunt onder XP het veilige NetBIOS terugvinden in de map Valueadd\msft\net\netbeui op de Windows CD. Procedure: NetBEUI installeren onder Windows XP.

U installeert het door naar Netwerk verbindingen te gaan, de adapter te selecteren, en door rechts te klikken naar Eigenschappen te gaan.

Hier ziet u de protocollen die aan de adapter hangen. Klik op Installatie, kies voor protocol en geef als diskette (Have disk, Bladeren) op: [CD Drive]:\Valueadd\msft\net\netbeui. Door netnbf.inf te openen maakt u de installatie af. Daarna kunt u Windows XP ook met OS/2 verbinden.

U bent er dan nog niet. Op een werkgroep die met het internet verbonden is (via een WLAN kan dat ook via uw buren) is het verstandig TCPBEUI uit te zetten. Het feit dat de Windows draadloos Netwerk Wizard geen andere netwerken ziet, zegt niets. Hiermee voorkomt u dat uw shares op het internet of bij uw buren te zien zijn. Wie reist en WiFi knooppunten gebruikt zal er zeker baat bij hebben.

Daartoe gaat u naar de TCP/IP eigenschappen van (iedere) netwerkadapter. Kies Internet Protocol (TCP/IP) / Eigenschappen / Geavanceerd. Onder het tabblad LMHost kunt u het NetBIOS via TCP/IP -in of uitschakelen. Samba, NT servers en Virtual PC gebruikers zullen hier voor Net BIOS via TCP/IP inschakelen kiezen.
Het LAN Manager host bestand onder Windows NT en opvolgers

Overigens is de hiernaast afgebeelde instelling "LMHOST lookup inschakelen instelling" ook van belang.

Onder NT en opvolgers zitten de host en Lmhost bestanden verstopt in \WINDIR\SYSTEM32\DRIVERS\ETC.

Standaard kijkt de TCP/IP stack van deze Windows versies eerst in het hostbestand (overigens host.txt geheten) om de naam van een SMB server te vinden. Maar met de Lan Manager host lookup ingeschakeld zal het in het \WINDIR\SYSTEM32\DRIVERS\ETC\LMHOST bestand vermelde IP adres de voorkeur genieten bij de naamresolutie van het NetBIOS via TCP protocol.

Dit in overeenstemming met OS/2 waar de "net use" toegang tot de bron //ipadres/bron niet toegestaan is. Onder Windows kunt u echter wel een SMB server via zijn IP-adres benaderen (hacken

U kunt deze ellende voorkomen door de direct met het internet verbonden PC NetBIOS via TCP/IP uit te schakelen en slechts van het op het internet onzichtbare NetBIOS protocol te gebruiken. Maar helaas werkt dit NetBIOS protocol niet samen met samba en werkt het tergend traag op Virtual PC.

Windows XP klaagt over het verkeerde protocol

De OS/2 firewall instelling:

inetcfg -s syncookie 1

verhindert dat Windows XP een NetBIOS via TCP/IP verbinding kan opbouwen met het OS/2 systeem.

De weinig zeggende Windows foutmelding luidt: Een apparaat dat op het systeem aangesloten is werkt niet. Door via de net opdrachten onder cmd.exe te verbinden komen we al meer te weten:

C:\Documents and Settings\sjoerd>net use P \\multiboot\P-drive
Systeemfout 67.

Kan de netwerknaam niet vinden.

Toch heeft dit niets te maken met het ontbreken van de OS/2 netbios naam in het Windows lmhost of host bestand.

Door (tijdelijk) de syncookie blokkade uit te zetten kan XP weer verbinden:

inetcfg -s syncookie 0

Langere wachtwoorden

NetBIOS wachtwoorden waren ooit 8 tekens lang. Met UPMCSET /E onder een recent fixpack kunt u "uitgebreide" wachtwoorden van 20 tekens aanmaken.Netwerkproblemen met andere besturingssystemen

> Top <

Samba onder FreeBSD

[F:\]net view \\freebs
NET3502: OS/2-fout 53 is opgetreden.
SYS0053: Het pad voor het netwerk is niet gevonden.

Reden: de server freebs bestaat niet. Dit was een typo.

[F:\]net view \\freebsd
NET3502: OS/2-fout 58 is opgetreden.
SYS0058: De opgegeven server kan de gewenste bewerking niet uitvoeren.

Reden: Er is wel enig contact (anders zouden we OS/2-fout 53 krijgen), maar de communicatie verloopt niet. Hiet is de reden dat de NetBIOS via TCP server freebsd niet in de Lijst met namen (Names list) in \ibmcom\rfcnames.lst voor komt. De server wordt wel gevonden via zijn NetBIOS via TCP onder UDP (B-node!) uitgevoerde broadcast addres (192.255.255.255), maar OS/2 kan zijn NetBIOS-naam niet oplossen. En dus geeft de server wel een antwoord terug, maar niet in het NetBIOS via TCP dialect dat OS/2 spreekt. Want de samba server gebruikt (net als Windows) zijn DNS naam als NetBIOS naam.

U corrigeert dit met mpts of handmatig door in \ibmcom\rfcnames.lst de achter de netbiosnaan de hostnaam of het IP adres in te voeren.

Vervolgens zien we:

[F:\]net view \\freebsd
NET3502: OS/2-fout 5 is opgetreden.
SYS0005: Toegang geweigerd

Reden: SYS005 is altijd kwestie van toegangsrechten. De reden hier: OS/2 gebruiker sjoerd heeft geen geldig samba wachtwoord. Hiervoor maakt u eerst de freebsd gebruiker sjoerd aan en daarna de samba gebruiker sjoerd (met swat of via ssh).

Daarna zien we:

[F:\]net view \\freebsd
De lijst bevat geen gegevens.

Oftewel FreeBSD geeft geen gegevens over zijn bronnen prijs.

We kijken eerst met swat of die bronnen er wel zijn.

Dat is niet het geval. De FreeBSD swat Wizard maakt niet automatisch een share HOMES aan en die maak ik dus nu aan. Daarna herstart ik smbd en mnbd en zie daar verschijnen de shares:

[F:\]net view \\freebsd
Gemeenschappelijke resources bij \\freebsd
Samba 3.0.23c

naam resource Type     Gebruikt als  Commentaar
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
HOMES    Schijf        Home Directories
sjoerd    Schijf        Home Directories
De opdracht is uitgevoerd.

Overigens verschijnen ze nog niet in de Resource Manager. Daar kom ik later op.

En nu ga ik ze eens testen:

[F:\]net use P: \\freebsd\sjoerd
De opdracht is uitgevoerd.

Dat gaat goed. Kan ik er ook EA's op kwijt?

De kopieeropdracht gaat goed (maak de share wel Read/Write), maar onder de WPS zie ik een SYS0282 verschijnen en de mededeling dat er geen objecten met de opgeven zoekcriteria zijn aangetroffen. Oftewel: de WPS kan er niets mee. Hoe los je dit op?

We gaan weer naar swat (of smb.conf) en geven in de Advanced modus van de Global Parameters op:

ea support = yes

We geven een COMMIT voor de veranderingen en herstarten smbd. De kopieeractie (hier met FC/2 onder OS/2 naar FreeBSD onder VPC/2) verloopt nu veel sneller en de schijf P kan onder de WPS worden opgestart.

              Copying                 º
ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»
º                Copying                 º
º         HOME\WERKPLEK\Modellen\FPWorks DB.LDF         º
º                  to                  º
º      P:\documents\HOME\WERKPLEK\Modellen\FPWorks DB.LDF      º
º                                    º
º ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° º
º Time: 0:10  BPS: 190K  ETA: 0:10                   º
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ

Maar de EA ondersteuning van FreeBSD is onvolledig. De WPS loopt vast als ik zijn kopie ervan op P open. Ik zie ik ook geen grafische afbeelding van de WPS met bitmaps e.d., maar gewoon standaard OS/2 folders.

FreeBSD had onder VPC 64 MB gekregen. En VPC liep heel hard. Ik probeer het opniew met 256 MB voor FreeBSD. Maar met hetzelfde resultaat. FreeBSD ondersteunt wel EA's maar niet 64 KB per bestand.Meer lezen

AIX Fast Connect Version 3.2 Guide Problem Determination and Limitations : Voor AIX heeft IBM veel problemen goed gedocumenteerd.

> Top <