Windows voorbereiden

> OS/2 net index <

Netwerkprotocollen

Bestanden en printers vrijgeven

Protocollen toevoegen

Diensten instellen

Configuratie van geïnstalleerde netwerkonderdelen

Bestanden en printers vrijgeven

IBM Networks Client voor Windows 95 (NT)
In een evenknienetwerk van OS/2 en Windows computers kunt u prima NetBEUI gebruiken. Alle Windows versies vanaf Windows voor Werkgroepen v. 3.11 kunnen met dit op IBM's NetBIOS gebaseerde ethernet protocol werken. Microsoft spreekt van "Microsoft netwerken", maar natuurlijk werkt NetBIOS ook onder OS/2.

Let op: Op het moment dat u onder Windows 9x TCP/IP naast NetBEUI installeert moet u ontzettend uitkijken. Uw LAN wordt zo lek als een zeef. Standaard zal Windows in de Tab Bindingen 9x TCP/IP (lees het internet) aan NetBEUI (lees uw LAN) koppelen.

Netwerkprotocollen

> Top <

Windows 9X kent standaard drie (eigenlijk vier) netwerk protocollen. Ze worden allen door OS/2 ondersteund.

  1. Het IPX/SPX protocol wordt gebruikt om Novell Netware servers te bereiken. Het is snel, veelzijdig (routing) en wordt veel in kantooromgevingen (LAN, WAN) gebruikt. Daarnaast is het nuttig voor veel oudere netwerkspelletjes.

  2. NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface, 1985) is door IBM voor haar werkgroep omgeving ontwikkeld. NetBEUI kan in kleine afdelings-LAN's (20-200 PC's) gebruikt worden door Windows voor Werkgroepen 3.11, Windows 9x/ME, Windows NT, 2000 en XP, MS/IBM LAN Manager, OS/2 Warp 3 Connect, OS/2 Warp 4 en eComStation. Het is snel en gemakkelijk te configureren. Onder XP moet het apart geïnstalleerd worden. Voor een ongecompliceerde peer-to-peer verbinding onder OS/2 of Windows is NetBEUI het aangewezen protocol. Je hoeft er weinig voor te doen.

  3. TCP/IP tenslotte gebruikt het Internet Protocol, dat voor Wide Area Netwerken ontwikkeld is. Het is minder snel dan IPX/SPX en NetBEUI, maar laat door de adressering via IP adressen verbindingen met netwerken in de rest van de wereld toe. Door die extra mogelijkheden is een TCP/IP netwerk moeilijker te configureren. Centrale begrippen zijn hier DNS server, gateway, default route, netmasker, subnetmasker, IP-adres en ga maar door. Zie Netwerk en internet jargon en Lastige klanten. OS/2 en het internet.

Windows' NetBEUI bevat ook NBT (TCPBEUI), de partner van OS/2's NetBios via TCP/IP. Het wordt onder Windows 95 automatisch met TCP/IP geïnstalleerd (!). Het belangrijkste verschil met het gewone NetBIOS protocol is dat NBT (NetBIOS over TCP/IP) ook routing toestaat, d.w.z. het versturen van IP pakketjes over meerdere netwerken (WAN, internet). De bestands- en printerdeling van het originele NetBIOS protocol beperkt zich daarentegen tot uw LAN.

Windows 95 installeert met een netwerkkaart automatisch IPX/SPX en NetBEUI. Windows 98 meteen TCP/IP (en met NetBEUI automatisch NBT). Onder Windows XP moet NetBEUI apart geïnstalleerd worden.


De afbeelding hierboven laat de door mij gebruikte netwerkprotocollen nog eens zien. De VNC viewer toont het Windows 95 beeldscherm "live" op de OS/2 WPS. Hiervoor is een TCP/IP verbinding nodig. Het delen van printers en bestanden gaat via het NetBEUI protocol.

De computers "Warp op visser" en "Windows 95 op zolder" zijn in de Resource-browser Bestanden en Printers Client (vergelijk het met Windows "Netwerkomgeving") als servers afgebeeld: namelijk als servers in een peer-to-peer netwerk.

Protocollen toevoegen

> Top <

Zoek het pictogram Netwerkomgeving (Desktop, Start / Instellingen / Configuratiescherm)

Rechtsklik op Netwerkomgeving.
Kies: Eigenschappen.

U komt in het tabblad Netwerk Configuratie

Kies: Toevoegen / Client / Microsoft / NetBEUI.

Als u uw Windows PC direct of indirect (proxy, gateway) met het internet verbinden wilt, kiest u ook voor Toevoegen / Protocol / Microsoft / TCP/IP. Dit is ook nodig voor andere protocollen die van internetdiensten gebruik maken: denk aan samba en Virtual Network Computing. Verderop worden deze protocollen ingesteld.

Diensten instellen

> Top <

In een NetBEUI peer-to-peer netwerk zullen meestal Cliënt voor Microsoft Netwerken en Bestands- en printerdeling voor Microsoft-netwerken geïnstalleerd worden.

Toevoegen / Service / Microsoft / ...

Deze protocollen suggereren door hun naam dat ze exclusief voor Microsoft Netwerken zijn ontworpen, maar ze kunnen evengoed door OS/2, diverse LAN Managers en UNIX (via Samba) worden gebruikt. Windows maakt hier gebruik van het Server Message Block (SMB) protocol dat o.a. door Windows voor Werkgroepen, Windows 9x, Windows NT, MS LAN Manager, Samba (UNIX), IBM LAN Server, IBM OS/2 Warp Server, OS/2 Warp Connect 3 en de OS/2 Warp 4 client wordt ondersteund. Via het SMB protocol kunnen computers elkaars bestanden en printers via het netwerk delen.

  1. Met Cliënt voor Microsoft Netwerken kan het Windows werkstation bestanden en printers (shares) van andere computers benaderen. Een Windows werkstation treedt dus op als client in een client-server (NT, samba) of een peer-to-peer netwerk systeem.

  2. Bestands- en printerdeling voor Microsoft-netwerken is Windows Virtuele-netwerk-bestandsserver (de SMB server vserver.vxd) waarmee het Windows werkstation haar bestanden en printers met bovengenoemde besturingssystemen kan delen. Een Windows werkstation treedt dan op als bestanden- en printserver in een peer-to-peer netwerk en als u pech hebt op het internet.

Netwerk bevat drie tabbladen: Configuratie, Identificatie en Toegangsbeheer.

Netwerk Identificatie
Computernaam: zolder
Werkgroep: thuis
Beschrijving computer: Windows 95 op zolder

Computers die elkaar via een peer-to-peer netwerk met NETBIOS benaderen moeten allen in de dezelfde Windows Werkgroep zitten. OS/2 Warp noemt dit het domein. Werkgroep en Domein zijn onder Windows NT weer afzonderlijk in te stellen. Onder NT vult u de domeinnaam van OS/2's NETBIOS onder Werkgroep in. Een NT domein is niet hetzelfde als een Werkgroep!

Let op: OS/2 Warp gebruikt standaard IBMPEERS als domeinnaam (de werkgroepnaam onder Windows 9x). Dat moet u dus veranderen. Want Windows gebruikt standaard WERKGROEP of WORKGROUP en dan vinden ze elkaar niet.

De beschrijving van de computer verschijnt o.a. in de Resource Browser van OS/2 Warp.

Netwerk Toegangsbeheer
Toegangsbeheer op share-niveau: aanvinken

Het alternatief "Toegangsbeheer op gebruikersniveau" vereist een domeinserver om gebruikers te valideren. Bij "Lijst van gebruikers en groepen van" dient u volgens Microsoft het adres van een NT domein controller op te geven. LAN Manager en samba zijn alternatieven voor NT als het gaat om authentificatie op een Windows domein. Hebt u die niet dan zal het moeilijk zijn de bronnen vrij te geven. Bij rechtsklikken / "Delen" krijgt u de foutmelding : "Kan momenteel geen gebruikerslijst weergeven. Probeer het later opnieuw".

NB Het is wijs om wachtwoorden aan de gedeelde bronnen toe te kennen. Zeker gezien de beperkte bescherming die Windows tegen onbevoegden biedt.

Configuratie van geïnstalleerde netwerkonderdelen

1) Dubbelklik op Bestands- en printerdeling voor Microsoft-netwerken

Tab Geavanceerd

Bladeren: Automatisch (standaard)
LM announce: Ja (standaard Nee).

Binnen de werkgroep is minimaal een computer aangewezen als browse master. Deze computer houdt de lijst van gedeelde bronnen bij. Deze lijst van shares is te browsen in de Windows netwerkomgeving.

Met de instelling Bladeren: Automatisch zoekt Windows uit welke PC de browse master is. Hierbij maakt Windows gebruik van een puntensysteem (OS level in smb.conf), waarbij een Windows NT Server het wint van Windows 98 (2) en die weer van Windows 95, WfWG en OS/2 (allen 1 punt). Met "Uit" zal de betreffende PC geen browsemaster zijn. Met "Aan" krijgt hij deze rol opgedrongen. Op een computer die dan weer aan en dan weer uit staat is is Automatisch waarschijnlijk de beste keus. Hier wordt de browse master automatisch toegewezen.

De optie LM announce "Ja" zorgt ervoor dat het Windows werkstation met Bestands- en printerdeling voor Microsoft-netwerken gezien kan worden door LAN Manager 2.x clients, waaronder OS/2 Warp. Anders gebeurt dit pas nadat u de \\servernaam hebt ingevoerd. Microsoft zet deze LM announce standaard uit, omdat de "hier ben ik" oproep (ethernet broadcast) door Windows 95 wat extra netwerkverkeer geeft. Maar het neveneffect is dat OS/2 de Windows PC moeilijk in zijn netwerkomgeving kan zien.

In Samba staat deze optie standaard op Auto, d.w.z. de samba server reageert op de oproepen van OS/2 client. U zou hem t.b.v. OS/2 ook standaard aan kunnen zetten door in de Global sectie van in /etc/smb.conf "lm announce = auto" in "true" te veranderen:

lm announce = true

In Windows voor Werkgroepen 3.11 kunt u deze regel aan \windows\system\system.ini toevoegen:

lmannounce = yes

In de XP registry:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters\Lmannounce=1

De snelste manier om dit in te stellen is via Start / Run/ regedit / Edit / Find "lmannounce" (en Find again, Ctrl-F3).

Maar let op: Onder XP Home SP2 bleek de hele sectie HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver verdwenen te zijn.

U kunt dan meteen ook Windows voor OS/2 optimaliseren door de volgende instelling:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Nbf\Parameters\ MaximumIncomingFrames=00000001 

2) Dubbelklik op Cliënt voor Microsoft Netwerken

Aanmelden bij Windows NT-domein: niet aanvinken

Windows NT-domein: THUIS (uw domein) of leeglaten

Aanmeldingsopties voor netwerk: snelle aanmelding.

De optie "Aanmelden bij Windows NT-domein" meldt u aan bij een domein controller: Deze Windows NT, LAN Manager of Samba server dient de wachtwoorden verifiëren.

Zonder een domein controller heeft een aanmelding bij een Windows NT-domein geen zin. Vandaar dat hij niet aangevinkt is.

Een alternatief voor de "snelle aanmelding" is de "Aanmelding met herstellen van netwerkverbindingen". Hier controleert Windows bij de aanmelding of alle netwerkstations nog bestaan. Bij "snelle aanmelding" wordt dat pas gedaan als het netwerkstation daadwerkelijk wordt gebruikt.

3) Dubbelklik op NetBEUI

Tab Bindingen

Bestands en printerindeling voor Microsoft-netwerken: aanvinken.
Client voor Microsoft-netwerken: aanvinken.

Met Cliënt voor Microsoft Netwerken kan het Windows werkstation bestanden en printers (shares) van andere computers benaderen. Een Windows werkstation treedt dus op als client in een client-server (NT, samba) of een peer-to-peer netwerk systeem zoals hieronder met OS/2 Warp.

Met de Bestands- en printerdeling voor Microsoft-netwerken treedt een Windows werkstation op als bestanden- en printserver in peer-to-peer netwerk door middel van het SMB protocol.

Tab Geavanceerd

Maximumaantal sessies: 3-117
NCBS: 12 (7-255)
Dit protocol instellen als standaardprotocol: aanvinken.

NCBS zijn Network Control Blocks.

4) Dubbelklik op TCP/IP

Tab IP-adres

Een IP adres opgeven:192.168.1.20 (zolder PC).
Subnetmasker: 255.255.255.0

Automatisch een IP-adres verkrijgen maakt gebruik van een DHCP server of van een PPP-router (modem).

Tab DNS-configuratie

DNS inschakelen
Host: zolder.
Domein: thuis.
Zoekvolgorde DNS-server: 192.168.1.10 (de gateway)
WINS-resolutie uitschakelen: aanvinken

WINS is de Windows Internet Naming Service, het analoog van de DNS bij TCP/IP. Waar de DNS het bestand /etc/host vervangt (en aanvult), doet een WINS server dat met LMhosts (p node-omzetting). Zie: voor het opzetten van zo'n bestand.

Programma's die van het NetBIOS protocol gebruik kunnen bij de WINS serveerder de IP adressen van andere computers opvragen. Zowel Samba en Windows NT servers kunnen dienst doen als WINS server. Ze kunnen overigens niet samenwerken (d.w.z. elkaars databases repliceren).

Tab Bindingen

Bestands en printerindeling voor Microsoft-netwerken: niet aanvinken.
Client voor Microsoft-netwerken: alleen aanvinken bij gebruik van een samba server.

Het gaat om de bindingen van bovengenoemde netwerkdiensten aan het TCP/IP protocol. Windows koppelt standaard zo'n beetje alle protocollen aan alle diensten. Dit "schiet met hagel" systeem maakt dat iedere idioot voor Windows systeembeheerder kan spelen. Maar het heeft ook nadelen...

De binding van TCP/IP aan de Bestands- en printerindeling voor Microsoft-netwerken is een ernstig te nemen veiligheidslek (zie: http://grc.com/, dat er op neerkomt een ander via het internet in uw gedeelde bronnen kan snuffelen.

Het levert regelmatig verrassende beelden op: De netwerkomgeving van een via de kabel met het internet verbonden PC laat regelmatig de bestanden van de buurman zien. Toevallig zitten ze in dezelfde werkgroep (niet op het door iedereen gebruikte WERKGROEP /WORKGOUP laten staan dus!). Een Windows SMB server doet standaard niet aan gebruikers authentificatie. De enige bescherming die u heeft is het te kraken wachtwoord van de bron. Als de buurman al een wachtwoord voor de gedeelde bron heeft ingesteld...

Voor de toegang tot een NetBIOS LAN via NetBEUI is deze binding met TCP/IP gevaarlijk en volstrekt overbodig. Als u met de Windows PC rechtstreeks het internet opgaat koppelt u TCP/IP slechts aan de externe toegangsadapter (of de ethernetkaart van de kabelboer). Wilt u de internet toegang via het LAN delen dan installeert u bovendien een proxy server en een firewall.

Voor het bereiken van een Linux samba server via NetBIOS over TCP/IP (NBT) hoeft u Bestands en printerindeling voor Microsoft-netwerken niet aan TCP/IP te koppelen. Het veel beter te beveiligen Linux levert dan de server en niet Windows. In de Windows client is hier slechts de binding van Client voor Microsoft-netwerken aan TCP/IP vereist.

Schakelt u (terecht nerveus geworden) deze onnodige bindingen uit dan stuit u soms op het fenomeen dat het browsen in de Netwerkomgeving/ Volledig netwerk voor geen meter functioneert. Zie de afbeelding hieronder.

De NetBEUI verbindingen zijn echter nog wel te maken. Hiervoor kunt u gebruik maken van de opties Computer zoeken, Netwerkverbinding maken van de Netwerkomgeving (op dit pictogram rechtsklikken) of eventueel van DOS (en OS/2!) opdrachten als "net use \\visser\hpfs" of hoe u uw share maar hebt genoemd (gebruik "net use /?" voor help). Hierbij moet u bedenken dat een grafisch programma vaak een vernis vormt van meer basale opdrachten die gelukkig ook nog met de hand in te stellen zijn.

Tab Gateway

Toevoegen: 192.168.1.10

De gateway is de computer die met het internet of met een ander TCP/IP netwerk verbonden is

Tab Geavanceerd

Hier kunnen andere protocollen staan die u al dan niet als standaardprotocol kunt inzetten.

Vergeet niet de Netwerk tabvelden Identificatie en Toegangsbeheer in te vullen.

Bestanden en printers delen

Hier moet u "Ik wil anderen toegang kunnen geven tot mijn bestanden" en "Ik wil anderen toegang kunnen geven tot mijn printer(s)" aanvinken als u andere computers gebruik wilt laten maken van de betreffende diensten van de Windows PC.

Primaire aanmelding is standaard de Windows aanmelding. Alternatieven zijn Client voor Microsoft-netwerken of IBM Networks Client voor Windows 95.Bestanden en printers vrijgeven

> Top <

Wilt u de bestanden en printers van de Windows PC met een andere computer delen, dan moet u ze vrijgeven. Hierbij gaat Windows dus als bestanden en printer server voor bijv. OS/2 (via het Netbios) of Linux (via Samba) optreden.

Doorgaans zal het weinig zin hebben om (zoals hier) hele partities te delen het u uiteindelijk alleen maar om een paar vitale mappen gaat. Vitale partities geeft u hoogstens Alleen-lezen vrij of u verbindt hun toegang met een wachtwoord.

Voor u belangrijke mappen als Mijn Documenten op vFAT schijven die u met OS/2 wilt delen hernoemt u (met de bijbehorende documenten) naar het DOS 8.3 formaat. De reden: De SMB server van Windows 9x exporteert de lange namen op vFAT schijven niet volgens de regels naar andere SMB systemen. OS/2 ziet dus het DOS 8.3 systeem Deze bug is al jaren bekend. Microsoft doet er niets aan. Linux ziet de lange namen wel (fix), maar OS/2 niet. Zie Lange namen op vFAT schijven.

Een beter alternatief: plaats belangrijke bestanden op een HPFS schijf en laat OS/2 als bestandenserver voor de Windows PC optreden. OS/2 exporteert de lange namen correct naar ieder OS dat het SMB protocol (en lange namen) ondersteunt.

Het volgende plaatje van mijn zolder PC onder Windows 95 is met VNC onder Linux gemaakt. De huiskamer PC "visser" (die ik ook voor OS/2 en W2000 gebruik) fungeert als samba server voor Windows 95. U ziet dat Linux geen moeite heeft om printers en partities (EXT2, vFAT met echte lange namen, HPFS en NTFS) naar een Windows (of OS/2) PC te exporteren.

Procedure onder Windows 9x

Open Deze computer of de Verkenner.

Rechtsklik op een Station of een map die u vanuit het Netwerk wilt kunnen benaderen. Kies Delen of Eigenschappen. Het instellingenblok van het station of map verschijnt in beeld.

Geef het station of de map een NETBIOS Share-naam.


Onder deze naam verschijnt het gedeelde station in de Netwerkomgeving van Windows en in de Gemeenschappelijke Resources en Netwerkverbindingen zoals u in de afbeelding hierboven kunt zien.

De Opmerking is optioneel, maar kan wel handig zijn. Ik gebruik bijv. de opmerking "Mijn Documenten" voor de share windocs .

Toegangstype: Alleen-lezen (Cd-rom), Volledig (bijv. een data-partitie) of Afhankelijk van het wachtwoord. In het laatste geval moet u wachtwoorden geven voor de lees- en schrijfrechten van de schijf. Typisch iets voor een C.

Het gebruik van wachtwoorden is vrijwel altijd aan te raden. Zeker als de PC met het internet verbonden is. In dat geval moet u TCP/IP met zo weinig mogelijk protocollen binden (en zeker niet met NetBEUI).

Daarna klikt u op Toepassen en herhaalt u de procedure voor andere stations, mappen en/of printers.

Netwerkverbindingen maken

Rechtsklik op Netwerkomgeving.

Kies Netwerkverbindingen maken.

Als alles goed ingesteld is moet Windows de shares (Pad) van de al eerder genoemde besturingssystemen kunnen vinden (afbeelding hiernaast).

Daarna kunt u een station aan het netwerkpad toewijzen.

Lukt het op de een of andere manier niet dan kunt u het met "net view" proberen.

IBM Networks Client voor Windows 95 (of NT)

> Top <

De Windows 9x Client voor Microsoft Netwerken heeft een grote voorkeur voor Windows NT. Het is zelfs zo dat je op de Windows 9x client voor de toegang tot een NT server bijna niets meer hoeft te configureren. Het NETBEUI protocol volstaat. Alles wordt verder aan de kant van de NT server ingesteld.

Maar de medewerking van Microsoft aan hun klanten die ook een ander besturingssysteem willen proberen is al jaren onder de maat.

Onder Novell zult u daarom onder Novell clients willen inloggen.

Onder Windows 95 kan het bij gebruik van andere (niet Novell, niet NT) servers zin hebben een door IBM geleverde IBM Networks Client voor Windows 95 (98) of NT te installeren. Deze is ontworpen voor het inloggen en delen van resources op OS/2 Warp server, maar werkt ook bij andere SMB servers (bijv. de oudere IBM/MS LAN servers).

Toevoegen / Client / Diskette / Bladeren naar de win95cl map zodat ibmnet32.inf verschijnt.

De Primaire netwerkaanmelding wordt dan IBM Networks Client i.p.v. Windows aanmelding.


Overigens is deze client voor een eenvoudig peer-to-peer NETBIOS netwerkje met OS/2 niet zinvol.

Ik geef het alleen maar aan, om u duidelijk te maken dat u onder Windows niet altijd de door Microsoft uitgestippelde wegen hoeft te begaan.

Meer info: Network Clients for OS/2 Warp Server

> Top <