Samba Web Administration Tool

>> Index <<

Vanaf versie 2.0 kent Samba een officiële Samba Web Administation Tool (Swat). Onder SuSe zit swat in /usr/sbin. Deze miniwebserver is met iedere browser op poort 901 van de samba server te benaderen.

Swat onder de internet daemon installeren

U moet swat hiervoor in het internetdaemon configuratiebestand /etc/inetd.conf activeren.

# swat is the Samba Web Administration Tool 
swat stream tcp nowait.400 root /usr/sbin/swat swat 

Zorg ervoor dat de Permissies op het netwerk goed staan.

Swat moet bovendien als TCP service aangemeld zijn in /etc/services. Hiervoor haalt u het commentaarteken # voor swat 901/tcp weg.

# swat is the Samba Web Administration Tool 
swat 901/tcp 

Daarna is swat op http://server:901 te vinden. De hostnaam van de samba server moet in uw hosts bestand staan. Anders gebruikt u het IP adres. Als eerste ziet u een login venster.

Swat onder de xinet deamon installeren

Xinet is een veravnger van de inyernet deamon

Onder Suse 9.1 ging dit handmatig (met yast2 lukte het niet).

Bewerk eerst het bestand /etc/xinetd.d/swat.

# SWAT is the Samba Web Administration Tool.
service swat
{
    socket_type   = stream
    protocol    = tcp
    wait      = no
    user      = sjoerd
    server     = /usr/sbin/swat
#    only_from    = 127.0.0.1
    only_from    = 192.168.0.5
    log_on_failure += USERID
    disable     = no
}

Ik beheer de server vanaf 192.168.0.5 door http://server:901 te benaderen.Swat gebruiken


Swat gebruikt maar weinig geheugen. Dankzij de webinterface kunt u ook samba servers met te weinig geheugen om X te draaien, grafisch configureren.

U kunt inloggen als gebruiker of als root.

Als u als root inlogt zet u veiligheidshalve de proxy en/of cache in uw browser voor die site uit.


Op de afbeelding stelt root de samba server op zolder.thuis via swat poort 901 (http://zolder.thuis:901/) vanuit OS/2 in.

Voordat u swat gebruikt - UNIX netwerkbeheer leert u niet in een dag - is het raadzaam als root een backup van /etc/samba/ te maken. En neemt u voor de zekerheid de hele /etc directory maar mee. Ik zet die map meestal in de /root map. Zet hem in ieder geval niet op een slecht beveiligde Windows share.

Swat is voor zover ik zag compatibel met alle andere methoden om samba te configureren. Uiteindelijk grijpt swat vooral op /etc/samba/smb.conf aan. Hierbij houdt swat smb.conf overzichtelijk door alleen de afwijkende (relevante) instellingen op te slaan. Dit vergemakkelijkt zowel het handmatig configureren als het vergelijken van configuraties. Wilt u alle opties zien dan kiest u voor Advanced view.

Als een share niet te benaderen is (vaak een wachtwoord kwestie) kunt u op afstand experimenteren met de instellingen. Onder Password een samba wachtwoord toevoegen en de gebruiker opnieuw laten inloggen lost veel inlogproblemen op..

Andere relevante secties zijn Globals voor de algemene instellingen en Shares voor het beheer van de bronnen. Zie : mijn Samba tekst.

Met Commit changes legt u de aangebrachte veranderingen in smb.conf vast. Maar ze zijn pas actief als de de server in de nieuwe configuratie opgestart is. Dit doet u met Status / Restart smbd. De herstart van de smbd gaat zo snel dat andere samba gebruikers er weinig van zullen merken.

Bijzonder prettig is dat de manual pages van samba via de Documentation link in een 2e Netscape browser venster of Mozilla tabblad bekeken kunnen worden.


Voor beheer op afstand via onveilige wegen is het veiliger om samba via Secure Shell met de hand (mc, vi) te configureren. Daarnaast is er de mogelijk om SWAT via SSL te draaien.

>> Index <<

Deze tekst mag niet worden gewijzigd, vermenigvuldigd of voor commerciële doeleinden gebruikt worden zonder toestemming van de auteur. © Sjoerd Visser (2000).