Alternatieve bootmethoden voor OS/2

> OS/2 Index <

OS/2 op HPFS

HPFS toegang vanuit een ander OS

De Alt-F1 methode

De Alt-F2 methode


De OS/2 Bootdiskettes

BOOTOS2

Een onderhoudspartitie aanmaken met Bootos2

Bootdiskettes aanmaken met Bootos2OS/2 op HPFS

> Top <

Zoals elders is uiteengezet, installeert u OS/2 bij voorkeur in een logisch HPFS station, die u voorbij alle FAT16 partities plaatst. Hiermee behouden uw (programma)bestanden hetzelfde pad onder OS/2, Dos en Windows.

De voordelen van OS/2 op HPFS (High Performance File System) wegen bijna altijd tegen de nadelen op. U krijgt veel betere systeemprestaties en op een HPFS station is OS/2 beschermd tegen vanuit Dos en Windows gestarte utilities.

Alleen bij een minimale systeemconfiguratie (< 486 SX25, < 8 Mb Ram) kunt OS/2 misschien beter op FAT alléén houden omdat het HPFS wat extra processortijd en geheugen (200 kB) gebruikt. In het laatste geval plaatst u een REM voor de IFS=\OS2\HPFS.IFS in config.sys. Maar in een dergelijk geval kunt u waarschijnlijke beter alleen PM Shell zonder de WPS starten.

Maar de keerzijde van het HPFS is dat het buiten OS/2 om moeilijk te benaderen is. Als OS/2 niet opstart, bijv. omdat door een pas geïnstalleerde driver het systeem tijdens het laden blijft hangen, zit u met een probleem. Hoe dan de config.sys te herstellen? Hoe plaatst u uw oude drivers terug? Wat te doen?

Omdat het een veel voorkomend probleem is (bijv. na installatie van nieuwe hardware en drivers) zijn er meerdere oplossingen voor gevonden:

HPFS toegang vanuit een ander OS

De Alt-F1 methode

De OS/2 Bootdiskettes

Een onderhoudspartitie aanmaken met Bootos2

Bootdiskettes aanmaken met Bootos2eComStation komt met een bootable CD. Deze CD is prima als reddingmedium te gebruiken.

HPFS toegang vanuit een ander OS

> Top <

Er is mij slechts één lees en schrijf dos driver voor HPFS bekend (HPFS Access), die u zou kunnen gebruiken om incidenteel vanuit DOS HPFS schijven te beschrijven.

Linux kan HPFS lezen, en sinds kort ook beschrijven.

Vanuit NT ging het ooit goed met de pinball.sys driver uit versie 3.5 die HPFS lezen en beschrijven kan. Maar Microsoft heeft dit stuurbestand uit NT 4 verwijderd. Bovendien werd NT's IFS ondersteuning veranderd (fixpack?). Maar met een gepatchte versie kunt u vanuit NT, W2K en XP HPFS schijven tot 4 GB benaderen.

Voor details zie: Bestandssystemen.

De Alt-F1 methode

> Top <

Als u Alt-F1 toetst op het moment dat tijdens het laden van OS/2 het witte OS/2 blokje linksboven het scherm verschenen is, wordt het laden van OS/2 onderbroken door een scherm met Herstelopties. Dit geldt voor alle Warp 3 en 4 installatie partities, dus als u van de harde schijf boot. De situatie is te vergelijken met de F8 toets bij het laden van Windows 95.

Het onderstaande schermbeeld van de Herstelopties is van Warp 4. Het gaat om de inhoud van de bestanden altf1top.scr, altf1mid.scr en altf1bot.scr uit \os2\boot.


Herstelopties
Selecteer het systeemconfiguratiebestand dat u wilt gebruiken
of kies de optie die overeenkomt met de gewenste reservekopie.
Esc - Doorgaan met opstarten zonder \CONFIG.SYS te wijzigen
F2 - Naar opdrachtaanwijzing gaan (geen bestanden vervangen,
oorspronkelijke CONFIG.SYS gebruiken)
F3 - Primaire beeldscherm instellen op VGA en opnieuw opstarten
F4 - Opnieuw opstarten met Tijdelijke Werkplek (Onderdelen Installeren)
F5 - Automatisch laten vaststellen welke apparatuur u hebt.
F6 - Apparatuurherkenning uitschakelen.
Als u een reservekopie kiest uit de onderstaande lijst, worden de
huidige versies van CONFIG.SYS, de directory WERKPLEK en INI-bestanden
vervangen door oudere versies. Deze oudere versies kunnen verschillen
van de huidige versies. De huidige versies worden opgeslagen in
\OS2\ARCHIVES\CURRENT.
1) Reservekopie gemaakt op 10-05-1998 18:22:06
2) Reservekopie gemaakt op 10-05-1998 13:56:30
3) Reservekopie gemaakt op 03-05-1998 13:43:58
0) Oorspronkelijke reservekopie gemaakt bij installatie op 09-11-1997 21:36:54

Onder Warp 3 ontbreken de Plug & Play gerelateerde opties F5 en F6, maar de principes blijven gelijk. F2 is C(ommand prompt), F3 is V(GA), F4 is M(aintenance Desktop).

Bij door Bootos2 aangemaakte onderhoudspartities en bij het booten van diskettes werkt de Alt-F1 methode niet.

OS/2 versie 2.1 kent ook een Alt-F1 bootmethode, maar hierbij worden de laatste configuratiebestanden direct vervangen. Dat gaat zo snel dat u wellicht niet ziet dat ook de OS/2 INI bestanden (de WPS) vervangen werd.

The \CONFIG.SYS file was renamed to \CONFIG.008.                
The \OS2\OS2.INI file was renamed to \OS2\OS2.005.               
The \OS2\OS2SYS.INI file was renamed to \OS2\OS2SYS.005.            
                                        
These files were restored from copies in the \OS2\INSTALL subdirectory.    

Toelichting

Esc - Doorgaan met opstarten zonder CONFIG.SYS te wijzigen spreekt voor zich. U verlaat hiermee het menu Herstelopties. Het systeem start door zonder dat er iets met de configuratie wordt gedaan.
F2 - Naar opdrachtaanwijzing gaan (geen bestanden vervangen, oorspronkelijke CONFIG.SYS gebruiken) heeft enige toelichting nodig.
Bij de oorspronkelijke config.sys gaat het om /OS2/BOOT/CONFIG.X. Dit bestand kunt u handmatig aanpassen. Maak echter wel een back-up van de oude CONFIG.X en probeer de nieuwe goed uit voordat u de aangepaste versie tot standaard verheft. Het bestand is read-only, dus verander dit eerst (bijv. met Instellingen/Bestand).

Let op de instelling van het toetsenbord en verander NL in US of UX (Internationaal) in DEVINFO=KBD,NL,\OS2\KEYBOARD.DCP als u een VS-toetsenbord gebruikt!

Verander SET AUTOSTART=PROGRAMS,TASKLIST,FOLDERS,CONNECTIONS,WARPCENTER in SET AUTOSTART=TASKLIST,PROGRAMS,FOLDERS en voeg hieraan SET RESTARTOBJECTS=STARTUPFOLDERSONLY toe als u PMShell van de prompt laden wilt.

Ook is het handig de paden (PATH, LIBPATH) aan te passen zodat u snel uw favoriete applicaties en batches kunt benaderen. In noodsituaties hebt u niets aan Ultimail Lite (waarvoor u eerst PMShell nodig hebt), maar moet u het hebben van een goede tekstbewerker en filemanagers die onder de OS/2 prompt in de tekstmodus lopen!

Ook de drivers voor later geïnstalleerde back-up programma's en zip drives kunt u hier kwijt. Vergeet ook niet het HPFS386 stuurbestand te installeren, las u van HPFS naar HPFS386 ging.

Een andere optie is om ARCINST te draaien. Dit ongedocumenteerde programma kopieert uw huidige CONFIG.SYS naar CONFIG.X. Het laatste item "0) Oorspronkelijke reservekopie gemaakt bij installatie op 09-11-1997 21:36:54" wordt aan de huidige datum aangepast.

F3 - Primaire beeldscherm instellen op VGA en opnieuw opstarten is dè optie als u een nieuwe videokaart installeert.

F3 zorgt er namelijk voor dat de bestaande videodriver door de standaard VGA videodriver van OS/2 Warp vervangen wordt. Dit garandeert dat OS/2 Warp opstart met iedere VGA compatibele kaart. Vervolgens kunt u de installatieprocedure van de SVGA kaart (meestal Setup of Install) onder Warp in de VGA stand uitvoeren.

Ook als u voor uw bestaande videokaart nieuwe videodrivers gaat installeren is het aan te bevelen om dit onder de standaard VGA drivers van OS/2 Warp zelf te doen.

Een heel nuttige toepassing van de standaard VGA modus is om te controleren of de videodrivers van de fabrikant problemen heeft met bepaalde programma's. Nieuwe programma's worden niet met alle mogelijke stuurprogramma's voor videokaarten getest en omgekeerd geldt natuurlijk hetzelfde. Hebt u vastlopers die u niet kunt reproduceren met de standaard VGA driver van OS/2 zoek dan naar een andere (soms oudere) driver voor uw kaart of een update van het programma. Soms is het kiezen van een andere resolutie genoeg. Videodrivers werken op een "laag" nivo en kunnen dus in allerlei programma's moeilijk traceerbare problemen geven. Ook op bij WPS opstartproblemen fungeert de VGA opstartmodus als een soort veilige modus.

F4 - Opnieuw opstarten met Tijdelijke Werkplek (Onderdelen Installeren) is als u nooit ARCINST draaide geen aanrader, omdat u dan de Tijdelijke Werkplek krijgt die met de installatie kwam. De gebruikte config.sys is /OS2/BOOT/CONFIG.M. De M slaat op Maintenance (onderhoud) Desktop.

Een betere keus als de Werkplek bij herhaling niet verschijnt is om de meest recente back-up van de werkplek terug te halen door "1" te toetsen (de laatste reservekopie van de Werkplek terugzetten). Lukt dit niet, dan probeert u achtereenvolgens "2" of "3".

Met het programma os2/arcinst.exe kunt u deze Maintenance Desktop naar uw huidige modelleren. ARCINST maakt de kopie voor noodgevallen in OS2/ARCHIVES/0X.

F5 - Automatisch laten vaststellen welke apparatuur u hebt is de standaard instelling van Warp 4 tijdens de installatie.

Het hardwaredetectieprogramma Resource Manager kan gebruik maken van Plug & Play (PnP) eigenschappen van hardware om poorten, IRQ's e.d. vast te stellen, maar u moet zich wel realiseren dat PnP oorspronkelijk door Microsoft en Intel ontworpen is voor Windows 95. In de regel moet u voor veel randapparatuur toch gewoon een installatieprogramma draaien. Zie ook Plug & Play en PCI apparaten

De resultaten van de hardwaredetectie van Warp 4 vindt u in de map Apparatuurbeheer. Via het instellingenblok van deze WPS map kunt u aangeven hoe Warp 4 met de apparatuurdetectie tijdens de start moet omgaan. De default is "Verwijderde apparatuur detecteren". Dus als het systeem niet opstart nadat u nieuwe hardware heeft geïnstalleerd kunt u Warp met F5 vragen dit alsnog te doen.

Met het OS/2 commando "rmview /dc" ziet u hoe Resource Manager de huidige situatie inschat. Met "rmview /dc > c:\adapter.txt" maakt u onder de OS/2 prompt een logfile aan van deze "Current Boot Detected view" dat u eventueel kunt vergelijken met een hieraan toe te voegen "Previous Boot Detected view" ("rmview /pc >> c:\adapter.txt"). Meer hierover vindt u door "rmview /help" (kort) of "help rmview" (uitgebreid) op de prompt te typen.

F6 - Apparatuurherkenning uitschakelen. Bij de installatie van Warp 4 kan het gebeuren dat de CD-Rom of de harde schijf niet of onjuist wordt herkend. Verder dan het booten van OS/2 komt u niet. Op het scherm verschijnen cryptische foutmeldingen:

Loading, please wait ...
OS/2 is unable to operate your disk or diskette drive.
The system is stopped.
Correct the preceeding error and restart the system

F6 kan uitkomst brengen als de instellingen van hardware niet meer herkend wordt. Vreemde problemen als een printer die het niet meer doet omdat een geluidskaart IRQ 7 heeft ingenomen. Meer hierover vindt u in het tekstbestand README.INS op diskette en CD-Rom. Hier leest u trouwens ook hoe u met Alt-F2 direct nadat OS/2 wordt geladen problematische stuurprogramma's op kunt sporen.

Bij de Reservekopieën tenslotte gaat het om de reservekopieën van de Werkplek, config.sys, autoexec.bat en andere bestanden die zijn vastgelegd in het read-only bestand \OS2\ARCHIVES\OS2.KEY.

KEYFILE:OS2.INI

KEYFILE:OS2SYS.INI

KEYFILE:I:\CONFIG.SYS

KEYFILE:I:\STARTUP.CMD

KEYFILE:I:\AUTOEXEC.BAT

KEYFILE:I:\OS2INIT.CMD

Aan dit bestand kunt u (door de RO attributen te verwijderen) uw eigen sleutelbestanden toevoegen (bijv. de system.ini en win.ini van Win-OS/2) die dan meegenomen worden in de volgende backup.

Er worden drie reservekopieën van uw dektop bewaard in \OS2\ARCHIVES in de mappen 01, 02 en 03. Ze bestaan voor een groot deel uit EA's (extended attributes) die u niet zomaar naar een diskette kunt kopiëren. Bij aanmaak van een nieuwe reservekopie wordt de oudste overschreven.

Daarnaast wordt de oorspronkelijke Werkplek die aangemaakt is bij de installatie bewaard (de nuloptie in het Alt-F1 menu) en kunt u optioneel ook uw huidige Werkplek opslaan (via het instellingenblok van de Werkplek).

Het is een goede gewoonte om regelmatig bij een goed werkend OS/2 systeem een backup te maken van de Werkplek. Dit is zeker aan te bevelen na succesvolle installatie van nieuwe hardware en software of na belangrijke wijzigingen van uw Werkplek.

Dit doet u als volgt:

De volgende keer dat u het systeem afsluit:

wordt er een back-up gemaakt van de werkplek. Met het utility Resetwps uit de WPTools van Henk Kelder of met XWorkplace kunt u met bovenstaande instellingen ook een reservekopie maken zonder te rebooten. Het herladen van de WPS is voldoende.

Vergeet niet om de instelling "Altijd reservekopie maken bij opstarten" vervolgens weer uit te zetten. Dat scheelt u tijd bij het laden van OS/2. Bovendien zal een automatische back-up van een slecht functionerende Werkplek de oudste back-up van uw goed werkende Werkplek overschrijven! XWorkplace heeft daarom een handige optie om de slechts eenmalig of na een bepaalde hoeveelheid wijzigingen van de INI bestanden te veranderen.De optie "Scherm Herstelopties afbeelden" kan handig zijn als de F1 toets slecht timed bij het opstarten (met Escape start OS/2 in de huidige configuratie door).

Problemen bij het archiveren

Maar soms gaat het archiveringsproces mis met de foutmelding dat de Werkplek niet opgeslagen kan worden. Meestal is er dan ruimtegebrek of een configuratieprobleem in OS2\ARCHIVES. Bij ruimtegebrek kunt u het archief een andere lokatie geven. Gebruikt u XWP dan zet u de XWP feature "Replace Desktop archiving" tijdelijk uit om het hiernaast afgebeelde tabblad Reservekopie in beeld te krijgen.

Een andere reden dat de Werkplek niet opgeslagen kan worden zijn niet toegestane namen van mappen of bestanden. Dergelijke situaties kunnen ontstaan als u met meerdere bestandssystemen en stuurbestanden werkt. Zo bleek bij mij na een xcopy restore van JFS naar HPFS de map F:\Desktop\Templates\Lotus Word Pro^SmartMaster-sjablonen\Internet - Privé\ niet meer vanuit OS/2 benaderbaar. Ik kon de map vanuit Linux wissen. Daarna deed OS/2's archiveringsfunctie het weer.

Het vervelende van deze situatie was dat de WPS herstelfunctie geen details over de redenen van het niet kunnen opslaan gaf. Ook de chkdsk kwam er niet achter. Alleen robosave, die ik als alternatieve desktop archiveerder inzet, gaf precies aan waar het proces bleef hangen. Een goede uitslag van Robosave eindigt met: ROBOSAVE completed normally.

De foutmelding "ERROR: Unable to archive current Desktop" bij het opstarten van de WPS zoals die hiernaast afgebeeld staat ontstond na het veranderen van de codepage instellingen.

De WPS van eCS 1.1 was onder CP 850 geïnstalleerd.

COUNTRY=031,F:\OS2\SYSTEM\COUNTRY.SYS
CODEPAGE=850,437
DEVINFO=KBD,UX,F:\OS2\KEYBOARD.DCP
SET LANG=nl_NL_EURO

herstel van de oorspronkelijk Codepage bracht de archiveringsfunctie terug.

Backup strategie

Nog even een kanttekening bij het bestand \OS2\ARCHIVES\OS2.KEY. Dit bestand bevat de zes sleutelbestanden van de OS/2 configuratie.

KEYFILE:OS2.INI

KEYFILE:OS2SYS.INI

KEYFILE:I:\CONFIG.SYS

KEYFILE:I:\STARTUP.CMD

KEYFILE:I:\AUTOEXEC.BAT

KEYFILE:I:\OS2INIT.CMD

Een DIR in mijn \OS2\ARCHIVES\01 levert het volgende op:

De volume-label in station I is OS2 HPFS.

Het volume-serienummer is A719:32CD.

Directory van I:\OS2\ARCHIVES\011-01-97 19:10 <DIR> 0 .

1-01-97 19:10 <DIR> 0 ..

24-08-00 7:52 1278499 137 0

24-08-00 7:52 406812 137 1

24-08-00 7:33 9490 0 2

5-08-00 12:17 355 307 3

24-08-00 7:33 451 0 4

5-08-00 11:44 57344 0 5

23-08-00 3:46 81920 0 6

1-01-97 19:03 <DIR> 1466 DESKTOP

24-08-00 7:52 4202 0 KEYS.$$$

11 bestand(en) 1839073 bytes gebruikt

140642816 bytes beschikbaar

Installeert u per abuis een essentieel stuurbestand dat het voor geen meter doet, dan hebt u te weinig aan een backup van de oude config.sys. De oude config.sys zal de ingangen van het oude stuurbestand bevatten, maar als het nieuwe stuurbestand door het oude overschreven is, kan het zijn dat ze niet werken. Een backup maken van de stuurbestanden van een werkende config.sys kan daarom geen kwaad.

Dit is nu precies wat bootos2.exe doet. Een onderhoudspartitie is daarom meer dan een bootflop. Het is ook een reservoir van werkende stuurbestanden waarop u in noodgevallen kunt terugvallen.

De Alt-F2 methode

> Top <

Alt-F2 brengt het laden van de stuurprogramma's in beeld. Gebruik de Alt-F2 toets op hetzelfde moment als de Alt-F1 toets: dus zodra het witte OS/2 blokje bij het booten van OS/2 verschijnt. Alt-F2 werkt in tegenstelling tot Alt-F1 ook op bootdiskettes en onderhoudspartities. Vanaf FP14 Warp 4 brengt een leeg ALTF2ON.$$$ bestand in de rootmap van de bootpartitie het laden van de stuurbestanden automatisch in beeld. Als u er niet eerder gebruik van heeft gemaakt moet u dit bij een OS/2 boot zeker eens uitproberen: het kan nooit kwaad.

Bij vastlopers in het OS/2 laadproces is de Alt-F2 bootmethode veruit de gemakkelijkste manier om te achterhalen wat er is misgegaan. Het bij een vastloper laatst getoonde stuurprogramma (of het in de config.sys hierop volgende en dus niet meer getoonde stuurprogramma) is waarschijnlijk de boosdoener. Zo zal een hang met een p3 melding na het laden van de SIO drivers erop wijzen dat het tijd is de shareware te (her)registreren. Houdt u hierbij wel rekening met de manier waarop OS/2 de config.sys leest (Zie: OS/2 laadvolgorde).

Als u bijvoorbeeld na toepassing van een Fixpack of update met Alt-F2 bemerkt dat het systeem bij het laden van de IDE HD driver IBM1S506.ADD blijft hangen moet u overwegen dit bestand uit OS2/BOOT door de oorspronkelijke driver te vervangen of aan de instellingen van de nieuwe driver te gaan sleutelen (bijv. met de /!BM switch de busmastering eens uitschakelen). Zie Valkuilen bij de installatie van OS/2 .

De OS/2 Bootdiskettes

> Top <

De klassieke bootmethode is het gebruik van de drie OS/2 bootdiskettes.
Nadelen zijn:

Zo gaan de Nederlandse OS/2 Warp bootfloppen er van uit dat u het Nederlandse toetsenbord gebruikt. Meestal zal dit echter de US-versie zijn en typt u op de command prompt de verkeerde tekens in! Om dit te voorkomen verandert u devinfo=kbd,nl,keyboard.dcp" in "devinfo=kbd,us,keyboard.dcp" in het bestanden CONFIG.X (Warp 4) of CONFIG.SYS (Warp 3) op de OS/2 Warp Diskette 1 (de diskette na de "Installatiediskette" = Diskette 0).

Ik raad u dringend aan om te controleren of deze situatie zich ook bij u voordoet, want in het geval dat u de bootdiskettes echt nodig heeft rest u niets anders dan de bij OS/2 Warp geleverde IBM toetsenbordtabellen te raadplegen. En dat is in een noodsituatie op de command prompt bepaald geen pretje.

Om bij het bewerken van de config.sys niet afhankelijk te zijn van de ongemakkelijke tekstbewerker tedit.exe zorgt u ervoor dat u het pad weet naar een gebruikersvriendelijke OS/2 tekstbewerker waarmee u goed kunt werken (in het freeware circuit zijn er genoeg voorhanden).

Een ander punt om in de gaten te houden is dat de drivers op de OS/2 bootdiskettes standaard geen ondersteuning bieden voor IDE harde schijven groter dan 4,3 gigabyte. Dit kunt u zelf repareren. Zie: Ondersteuning voor IDE harde schijven.

BOOTOS2

> Top <

Bootos2 is een vrij verkrijgbaar OS/2 programma van Ken Kahn waarmee u een vanuit een eenmaal geïnstalleerd OS/2 Warp systeem een extra opstartbare partitie voor OS/2 op uw harde schijf kunt maken. Ook kunt u met Bootos2 bootdiskettes aanmaken, die anders dan de reddingsdiskettes van "Diskettes met Hulpprogramma's Maken" uit de map Configuratie zijn afgestemd op uw huidige systeemconfiguratie. Onnodige drivers worden dus niet geladen. Bootos2 maakt gebruik van al geïnstalleerde bestanden. Dus u zult altijd eerst een basis Warp configuratie geïnstalleerd moeten hebben, voordat u Bootos2 kunt gebruiken.

Het programma Bootos2 behoort tot de EWS groep (IBM Employee Written Software). Dit is een verzameling van door IBM of oud IBM medewerkers geschreven software die IBM gratis en zonder garantie of ondersteuning aan het publiek ter beschikking stelt.
Bootos2 en andere EWS software zijn te downloaden vanaf typische OS/2 sites zoals LEO (Link Everything Online), Hobbes en natuurlijk ook bij IBM: ftp.pc.ibm.com . De meest recente versie van Bootos2 is doorgaans beschikbaar op de FTP site van Ken Kahn : Bootos2.zip . Ken Kahn ontwikkelt het programma nog volop. Op 2 december 1998 nam hij afscheid van CompuServe met het volgende berichtje:

Just so everyone is aware, I'm about to lose my CIS sponsorship, so I won't be able to respond to anything posted here. Please feel free to e-mail me at kenkahn@us.ibm.com, or post to the various OS/2 newsgroups (I follow the major ones like MISC and UTILITIES).
Ken Kahn - IBM P/390 Software Development (and BOOTOS2 Author)

Mogelijke toepassingen voor een extra Warp boot-partitie zijn:

Systeemonderhoud

Debuggen en experimenteren (voor de liefhebbers)

Alternatieve shell (met weinig systeem overhead)

Op systeemonderhoud wordt in het volgende hoofdstuk ingegaan.

Debuggen en experimenteren kunt u ook als u geen programmeur bent. Zo start ik veelgebruikte OS/2 programma's bij voorkeur op de oude DOS-manier op: met een cmd-batch. Deze heb ik samen met het gelijknamige icon van het programma geplaatst in I:\CMD. Die laatste directory is natuurlijk toegevoegd aan het pad van elke opstartbare Warp partitie (en van de bootfloppen bovendien). Bovendien gebruik ik b.v.k. een batch om het programma op de desktop te laden.
Als een programma via de cmd-batch ook opstart in de BOOTOS2 partitie is de batch voor wat mij betreft geslaagd. Voor simpele programma's is dat in de regel nooit een probleem. Voor andere programma's moet ik gebruik maken van de commando's SET en vooral van SET BEGINLIBPATH (vanwege ontbrekende DLL's in het LIBPATH). Loopt het programma via de batch vanuit BOOTOS2 partitie, dan kan het in principe uit het PATH en LIBPATH van de Warp bootpartitie config.sys gehaald worden.

De voordelen hiervan zijn dat u het systeem ontlast en de config.sys overzichtelijk houdt. Warp hoeft niet aldoor eindeloze paden te doorzoeken in de config.sys. De relevante informatie wordt gewoon door de batch aan het besturingssysteem gegeven op het moment dat het nodig is. U kunt het d.m.v. een batch programma's starten vanuit elke cmd-sessie (vanuit Warp, vanuit een floppy of bootos2). U heeft hiermee meer controle over OS/2. En daar gaat het om bij een besturingssysteem.

Icons voor batch files maakt u als volgt aan:

Selecteer het programma op de desktop

Rechtsklikken / Instellingen

Algemeen / Pictogram/bewerken (de Pictogram-Editor laadt het pictogram)

Bestand / Opslaan als cmd\*.ico

Ik geef het icon en de batch dezelfde naam als het programma: dus X.ico en X.cmd plaats ik in de CMD directory (die dus altijd in het pad zit, ook van mijn boot-floppies), waarmee \bin\subdir\Y\X.exe uit Y.zip wordt opgestart. Dit is volgens mij de meest simpele manier om consequent te zijn. Maar u hanteert natuurlijk uw eigen systeem. Waar het om gaat is dat u uw bestanden op steeds groter wordende schijven altijd weer kunt terugvinden.

Een model voor een cmd-batch voor een pas gedecomprimeerd EMX programma X uit Y.zip op schijf I ziet er bij mij dus zo uit:

@echo off
cls
rem X.cmd
SET BEGINLIBPATH=i:\bin\emx\dll
SET X.INI=i:\bin\emx\Y
i:
cd \
cd bin\emx\Y
start "Programma naam" X parameters
exit

Regels 3,4 en 5 kunt u voor de meeste batch-files weglaten. Warp programma's gedragen zich meestal als gewone dos-programma's wat hun installatieprocedure betreft. Maar als het programma via de installatieprocedure SET commando's aan de config.sys toevoegt en zich in het PATH en LIBPATH nestelt, dan kunt u met een weldoordachte batch die config.sys instellingen doorgaans kwijtraken. De parameters leest u af in het WPS instellingenblok van het programma. Het programma via de batch op de BOOTOS2 partitie uitproberen is de veiligste manier om vast te stellen of de batch voldoet. Probeer eens of IBMWORKS.CMD op uw bootos2 partitie werkt (drive letter I aanpassen natuurlijk):

@echo off

cls

Rem Start IBM Works

SET IBMWORKS_INI=I:\IBMWORKS

SET BEGINLIBPATH=I:\OS2\DLL

I:

cd\

cd IBMWorks

START "IBM Works" I:\IBMWORKS\IBMWORKS.EXE %1 %2

exit

IBM Works plaatst om de een of andere reden ook DLL bestanden in de OS2\DLL directory van de Warp installatiepartitie (bij mij I). De %1 %2 parameters zijn net als onder DOS bedoeld om een gekoppeld bestanden te laden.

Als u met batches eenmaal in staat bent om uw favoriete programma's op te starten kan een BOOTOS2 partitie u veel opleveren. U hebt hiermee de beschikking over een compleet OS/2 systeem (qua multitasking en performance) zonder de systeem overhead van de Workplace Shell.
De WPS is een fantastische shell, maar gebruikt veel geheugen en processortijd op kleinere systemen (386, 486, < 24 MB), o.a. doordat de objectgeoriënteerde WPS al uw bestandsbewerkingen (m.n. drag and drop) bijhoudt. Met een alternatieve shell voor het lanceren van uw applicaties, zoals Filebar (Shareware, maar ook onderdeel van de goedkopere Stardocks OS/2 Essentials) of Mshell (EWS), kunt u vrijwel al uw OS/2 en Dos (onder Warp 3 ook winos2) applicaties lanceren, zonder dat de WPS ze met haar complexe ini-beheer afremt.

Let wel, als u onder de alternatieve shell bestanden verplaatst of wist waarvan u onder de WPS objecten heeft gemaakt of reflecties, dan houdt de WPS dat niet meer voor u bij. Dat is eveneens het geval als u onder MS-Dos, Windows of Linux aan bestandsbeheer doet. Regelmatig checkini /c draaien blijft daarom noodzakelijk.

Een onderhoudspartitie aanmaken met Bootos2

> Top <

Wat is een onderhoudspartitie?

Een onderhoudspartitie is een extra partitie waarvan u OS/2 onafhankelijk van uw eerste OS/2 Warp installatiepartitie kunt opstarten. De onderhoudspartitie wordt toegevoegd aan het Opstartbeheer of een andere Bootmanager, zodat u hem gemakkelijk kunt opstarten. Een onderhoudspartitie biedt u een snel en naar eigen wensen te configureren alternatief voor de OS/2 bootdiskettes.

Het is belangrijk dat de extra partitie een beknopt maar volledig OS/2 systeem bevat voor uw belangrijkste onderhoudswerkzaamheden, zodat het voor de meest essentiële taken geen bestanden van de oorspronkelijke Warp installatiepartitie hoeft te openen.

Zo mag een schijf waar chkdsk /f op uitgevoerd wordt geen geopende bestanden bevatten. Chkdsk weigert in dat geval met de foutmelding "SYS0108: De schijf wordt gebruikt of geblokkeerd door een ander proces." Ook PQ Magic mag onder OS/2 (en NT) geen partities met geopende bestanden bewerken. Onder DOS en W95 mag PQ Magic dit overigens wel, wat veel zegt over de (on)betrouwbaarheid van (Win)do(w)s als multitasker. Allesbehalve veilig, want alles kan.

Bij voorkeur installeer ik het onderhoudssysteem in een logisch FAT-station, zodat ik de onderhoudspartitie zelf vanuit Dos (of Windows), Linux en OS/2 bewerken kan. Fat stations plaats ik vòòr HPFS stations. Natuurlijk kunt u hiervoor ook een tweede HPFS partitie gebruiken.

Zelfs vanuit een Linux Ext2 station (zie hiervoor de inf-bestanden van de OS/2 drivers voor Ext2) kunt u OS/2 nog booten! Ext2 ondersteunt geen uitgebreide attributen, zodat u de WPS van een FAT of HPFS station moet laden (set desktop=drive:/werkplek). Overigens hebt u met een PROTSHELL als Filebar geen WPS nodig.

Een onderhoudspartitie hoeft dus geenszins exclusief aan OS/2 gewijd te zijn. OS/2 laat andere bestanden ongemoeid. Als u dat ook doet (;-), is dat nooit een probleem. Houdt er echter wel rekening mee dat u met de IBM Bootmanager slechts één besturingssysteem per partitie kunt booten.

Een onderhoudspartitie aanmaken met Bootos2

Voorbeeld: U wilt een onderhoudspartitie maken voor OS/2 op station I (op HPFS). U kunt geen nieuwe partitie aanmaken, maar u heeft nog wel wat vrije ruimte op een logisch FAT-station F. Op F staan bestanden die u gewoon wilt blijven gebruiken. Dat doet u als volgt:

Met het volgende commando maakt u een van een al bestaande logische FAT16-schijf met data tevens een bootable partitie F voor de Presentation Manager van OS/2. De partitie kunt u met Fdisk PM of PQ Magic aan het OS/2 Bootmanager menu toevoegen. Onder de Presentation Manager lopen de meeste OS/2 programma's (let altijd wel op het LIBPATH!).

BOOTOS2.EXE SOURCE=I:\OS2\INSTALL\BOOTDISK TARGET=F TYPE=PM NLS(031,US,850) REXX HELP SYSED VDM SWAP=F: TRACE GA400

Met dit commando ondersteunt de OS/2 onderhoudspartitie in principe alle OS/2 tekstmodus en PM (grafische) programma's (TYPE=PM), Rexx (REXX), grafische help bestanden (HELP), de E-editor (SYSED), Dos (VDM) en dus ook schermvullend Windows 3x en zelfs seamless Win-OS/2 onder Warp 3 (met Filebar als shell). Win-OS/2 onder Warp 4 wordt niet door Bootos2 ondersteund. De optie TRACE zorgt ervoor dat er een log-bestand aangemaakt wordt.

Waarschuwing: Als u Bootos2 opstart zonder de optie FORMAT:NONE vraagt het programma of u de schijf wilt formatteren (zie het screenshot hieronder):

OS/2 V4.00 BOOT System Create Utility

Version 0907

Copyright IBM Corp. (C) 1992,1998

Program Property of IBM

VOLUME LABEL: DATA_1

***** Warning - Disk F: is about to be Formatted ******

*** If you continue, Any existing Data will be lost ***

Enter "F" to Format Drive "F:" for FAT

Enter "H" to Format Drive "F:" for HPFS

Enter "B" to Bypass the FORMAT

Als er bestanden op station F staan laat u de fat-schijf niet formatteren! Toets dan B (of b) voor Bypass Format (formatteren overslaan). Gaat het om een lege partitie dan kunt u er voor kiezen de schijf te laten formatteren met F (of f) voor Fat16 en H (of h) voor HPFS. Op dit moment kunt u het hele proces nog afbreken door Ctrl-C te drukken. Anders gaat Bootos2 door.

De rest gaat vanzelf. Bootos2 maakt de partitie met sysinstx.com installeerbaar en zet er een F:/OS2 directory met inhoud op. Sysinstx.com zit op de OS/2 installatiediskette en moet ook in de als SOURCE= vermelde directory staan. Bootos2 maakt het gebruik van de informatie uit uw huidige config.sys. Het geheel neemt bij mij ongeveer 10 MB in beslag.

Vergeet niet de nieuw aangemaakte partitie aan het Bootmanager/Opstartbeheermenu toe te voegen . Dit kan met Fdisk PM: Opties/ "Toevoegen aan opstartbeheer". Als u nu reboot en de partitie via de Bootmanager selecteert wordt de nieuwe onderhoudspartitie gestart.

De door Bootos2 aangemaakte config.sys kunt u later bewerken. Zo is op een fat schijf "BUFFERS=100" en een grotere cache wel zo handig. U werkt tenslotte niet onder dos. Vaak zult u er handmatig nog wat stuurbestanden aan toe willen voegen (tapedriver!), want wat Bootos2 aanmaakt is een minimale installatie.

OS/2 Warp zet zijn stuurbestanden in \OS2\BOOT. U zet ze evenals Bootos2 in \OS2. Bestanden die ik er doorgaans bijzet zijn: cache.exe, shutdown.exe, move.exe, een alternatieve shell (Filebar of mshell), een bestandsbeheerder, tapedrivers.

Als u voor de meest gangbare optie PM gekozen hebt zal een OS/2 venster als shell dienen. Van hieruit kunt u programma's starten met het start commando (bijv: "start e" start de systeem editor). Als u alleen "e" typt hebt u geen directe toegang meer tot de shell. Afsluiten doet u door eerst de lopende programma's te sluiten en dan "shutdown" te typen. Anders sluit u af met Ctrl-Alt-Del . Het commando "exit" sluit een cmd -sessie.

Als REXX bij u niet werkt (dat komt bij mij nog wel eens voor), dan controleert u of BOS2REXX.EXE (uit het Bootos2 pakket) in de nieuwe OS/2 map is geplaatst en dat de Bootos2 CONFIG.SYS de volgende zin bevat:

RUN=\OS2\BOS2REXX.EXE

De eenvoudige REXX versie van Bootos2 zou dan moeten werken.

Enige suggesties als Bootos2 niet werkt.

Belangrijke veranderingen in de config.sys door nieuwe hardware (m.n. een nieuw videokaart), kunnen vereisen dat u de onderhoudspartitie aanpast en/of BOOTOS2 opnieuw draait.

Wilt u op save spelen dan draait u BOOTOS2 nadat u WARP in VGA modus gestart heeft (via Alt-F1). Alt-F1 werkt overigens niet op de onderhoudspartitie! Alt-F2 (om de geladen drivers te bekijken) werkt wel.

Zorg ervoor dat de BOOTOS2 partitie binnen de 1024e cylinder van de harde schijf valt (zie De 1024e cylinder).

Start het bootos2 commando op d.m.v. een zelf aan te maken NEWBOOT.CMD in de Bootos2 map. Dan ziet u precies welke opties u (misschien verkeerd) getypt heeft. Geslaagde instellingen kunt u hier bewaren. Let wel: Als u hier een BOOTOS2.CMD aanmaakt wordt direct en zonder enige optie BOOTOS2.EXE gestart (*.exe gaat immers voor *.cmd).

Als u een tweede (en derde) poging wilt wagen moet u eerst de oude bestanden op de bootos2 partitie wissen. Dat zijn: Alle bestanden in \OS2 en zijn subdirs en in de root country.sys, os2knrl, os2ldr, os2ldr.msg, os2logo en het verborgen bestand os2boot. Doe dit nooit in de oorspronkelijke Warp installatie partitie!

De laatst genoemde bootbestanden worden op een Fat schijf aangemaakt door het programma SYSINSTX.COM dat zich op de OS/2 bootdiskettes bevindt. Bootos2 heeft het nodig om goed te functioneren. Het is het equivalent van Dos' SYS.COM. Als u dit programma niet in het bij SOURCE= aangegeven pad geplaatst heeft zal het programma niet lopen. Laat u de SOURCE= weg, dan zal BOOTOS2 u om OS/2 installatie Diskette 1 vragen. SOURCE is standaard X:\OS2\INSTALL\BOOTDISK.

Onderzoek het BOOTOS2.LOG op foutmeldingen (hiervoor de optie TRACE aanzetten).

Probeer eens met Alt-F2 methode te achterhalen bij het laden van welke driver het systeem hangt.

Last but not least: Zoek ontbrekende DLL-bestanden in de nieuwe OS\DLL map. Ik zie dit vooral bij bootos2 installaties op mijn FAT schijven. Zie hieronder:

Ontbrekende dynamic link libraries (DLLs)

Voor ontbrekende dynamic link libraries (DLLs) heb ik de volgende procedure ontwikkeld:

Plaats het OS2/DLL van de oorspronkelijke Warp partitie achterin het LIBPATH van de config.sys dat door Bootos2 werd aangemaakt.

In mijn voorbeeld: LIBPATH=.;F:\OS2\DLL;F:\OS2\MDOS;I:\OS2\DLL. Dynamic link libraries die in F:\OS2\DLL ontbreken zullen nu in I:\OS2\DLL gevonden worden. Als het nieuwe systeem nu volledig opstart ontbreken er DLLs in F:\OS2\DLL. In dat geval moet u de gebruikte DLLs uit I:\OS2\DLL identificeren en naar de Bootos2 partitie kopiëren. Daarmee is het probleem opgelost. Hierbij maakt u gebruik van het feit dat OS/2 geopende bestanden niet verplaatsen zal.

U start OS/2 op vanuit de nieuw aangemaakte Bootos2 partitie met het gemodificeerde LIBPATH. Om fouten te voorkomen gebruikt u bij voorkeur een Filemanager of de voor uw partities gemodificeerde cmd batch hieronder.

Maak een tijdelijke map aan op de oorspronkelijke Warp partitie.

Verplaats alle DLL-bestanden uit de aan het LIBPATH toegevoegde map naar de nieuwe tijdelijke map.

U krijgt foutmeldingen, want niet alle bestanden laten zich verplaatsen. De door uw nieuwe Bootos2 partitie gebruikte (en dus geopende) bestanden blijven namelijk op hun plaats:

Kopieer de niet-verplaatste bestanden uit de Warp installatiepartitie naar de \OS2\ DLL map van Bootos2.

Hiermee zijn de DLL-bestanden in de toekomst vanuit F:\OS2\DLL te laden. U kunt dit overigens ook met de *.FON bestanden in OS\DLL doen als u Bootos2 met de WPS of PM optie gebruikt en ruimte over heeft. Bootos2 kopieert standaard helemaal geen *.FON bestanden naar OS\DLL, zodat u met een vrij groot systeemfont opgescheept zit.

Zet de in de tijdelijke map verblijvende DLL bestanden weer terug op hun plaats. Anders kunt u uw oorspronkelijke Warp niet meer opstarten.

Reboot de oorspronkelijke Warp versie.

Wis de nu lege tijdelijke map I:\OS2\DLL\TEMP.

Haal de LIBPATH toevoeging I:\OS2\DLL uit de config.sys van de nieuwe Bootos2 partitie.

Reboot en als u dit goed gedaan heeft start de nieuwe onderhoudspartitie op.

Ontbrekende dynamic link libraries via een cmd-batch identificeren

Onderstaande batch kan het grootste deel van de procedure voor u uitvoeren. De LIBPATH aanpassing moet u zelf doen evenals het aanpassen van de belettering van de schijven. Wisacties heb ik zekerheidshalve achterwege gelaten.
Deze batch controleert overigens alleen de DLL's in OS2\DLL die nodig zijn om een onderhoudssysteem op te starten. Als u voor - niet voor onderhoud benodigde programma's - specifieke DLL's wilt laden adviseer ik u die m.b.v. het SET BEGINLIBPATH in cmd-batches te laden.


REM COPYDLL.CMD

REM Deze batch kunt u uitvoeren vanuit een nieuwe bootos2 partitie (hier F),

REM om niet gekopieerde dll en fon bestanden uit de OS/2 Warp installatiepartitie

REM (hier I) naar de Bootos2 partitie te kopiëren.

REM Tijdelijk past u hiervoor het door Bootos2 gemaakte LIBPATH aan door de

REM OS2\DLL map van de OS/2 Warp installatiepartitie hier als laatste aan toe te voegen.

REM Na deze cmd-batch kunt het LIBPATH weer herstellen.

REM Eerst onderstaande "F" en "I" partitie letters aanpassen aan uw situatie !

SET BOOTOS2=F

SET WARP=I

%WARP%:

CD OS2\DLL

MD DLLTEMP

\OS2\MOVE *.DLL DLLTEMP

COPY *.DLL %BOOTOS2%:\OS2\DLL\

COPY *.FON %BOOTOS2%:\OS2\DLL\

\OS2\MOVE OS2\DLL\DLLTEMP\*.DLL OS2\DLL\ ECHO .

ECHO Klaar!

ECHO Verwijder %WARP%\OS2\DLL uit het door BOOTOS2 gemaakte LIBPATH en start de computer opnieuw op.

Bootdiskettes aanmaken met Bootos2

> Top <

Met bootos2.exe kunt u ook bootdiskettes aanmaken die specifiek zijn afgestemd op uw huidige configuratie. Voordelen zijn:

Waarschuwing: Bootos2 bespaart ruimte door nu niet gebruikte drivers weg te laten. Ze zijn bedoeld als aanvulling op, maar zeker niet als vervanging van de standaard OS/2 bootdiskettes. Als u nieuwe hardware installeert zult u de Bootos2 diskettes doorgaans opnieuw aan moeten maken. Ze werken dus ook zelden op een ander systeem.

Nog wat links

Creating an OS/2 Boot CD : OS/2 Boot CD HowTo V1.1

How to create an OS/2 Warp 4 boot CD

One floppy 1.44 OS/2 IP Router v1.0.

> Top <
> OS/2 Index <