Handige OS/2 utilities

> OS/2 Index <


Workplace Shell

Bestandsbeheer

Internet

GeheugenbeheerHier volgt een beschrijving van mijn favoriete freeware en shareware OS/2 utilities. Ze zijn te vinden op het Hobbes archief. Deze utilities zouden mijns inziens onderdeel moeten zijn van een toekomstige OS/2 versie. Zoiets als Kris Lake op zijn Warp Wishlist beschreef.

Maar IBM heeft na 1996 de ontwikkeling van OS/2 op een laag pitje gezet. Behalve de meest essentiele stuurbestanden werden geen extra eigenschappen meer aan OS/2 toegevoegd. OS/2 werd voor velen een nagenoeg dood of kunstmatig in leven gehouden besturingssysteem uit verleden tijd.

Maar via de inspanningen van derde partijen heeft OS/2 zich sindsdien wel degenlijk verfijnd en uitgebreid. De eComstation OEM bevat naast IBM's "dode" OS/2 veel van dergelijke utilities. De OS/2 makelaar en belangenbehartiger Serenity Systems werkt er hard aan om OS/2 weer aantrekkelijk te maken. Zo zet ze zich in voor het porten van applicaties als OpenOffice naar OS/2.Workplace Shell

> Top <

Checkini

Checkini is een programma dat de door de Workplace Shell gebruikte ini-bestanden (OS2.INI en OS2SYS.INI) op hun inhoud (handles) controleert en ze met de optie CHECKINI /C zuivert van niet meer actuele verwijzingen: bijv. referenties naar gewiste programma's, folders en databestanden.

Object handles are in fact numbers. A object-handle can refer to an abstract object (a object NOT on your harddisk e.g. the colour palette) and file-system objects (files & directories).

Als u alleen de maar de WPS gebruikte zou u checkini misschien nooit nodig hebben. Maar als u een bestand aanmaakt onder OS/2 en wist of verplaatst onder een ander besturingssysteem kan de Werkplek dat weten. Het volgsysteem van de Werkplek (object tracking) houdt de numerieke notatie (object handle) van de oude locatie van het "file-system object" in zijn INI bestanden aan en maakt een nieuwe voor de nieuwe bestandslocatie aan en zal dus steeds meer groeien. Dit kan al gebeuren als u in een DOS of VIO venster vele bestanden verplaatst en de op een hoger niveau werkende WPS dit niet meer kan volgen.

Zonder een utility als Checkini (er zijn er meer, waaronder UniMaint, maar alleen Checkini is free-/donationware) zullen de twee INI bestanden bij intensief gebruik van de Workplace Shell (WPS) voortdurend groeien. De verouderde referenties in het OS2.INI bestand zullen de WPS vertragen. Doordat checkini de niet meer actuele referenties uit het OS2.INI bestand verwijdert kunt u deze vertraging ongedaan maken en verlaagt u de kans op foutmeldingen bij het werken met de WPS.

Daarnaast kan checkini ook abstracte objecten - die in de uitgebreide attributen van mappen gehuisvest zijn - wissen of herstellen. Deze abstracte objecten ontlenen hun naam (bijv. F:\Desktop\Modellen\Network printer) aan een abstracte object handle in het OS2.INI bestand.

De programma's Checkini en Resetwps zijn onderdeel van de WPTools van Henk Kelder (wptool32.zip). Deze bestanden zijn te downloaden van Hobbes en Netlabs.org. (ftp://ftp.netlabs.org/pub/)

Association Editor

Association Editor (assoed21.zip) is een freeware programma van Henk Kelder (zie hierboven) dat u in staat stelt om de associaties van de OS2.INI bestanden veilig te editen. Dit onmisbare utility zou alleen al vanwege de "Make default" optie onderdeel moeten zijn van iedere versie van OS/2. Het koppelt extensies en/of WPS klassen aan programma's. Deze verschijnen daarna in het "Openen als" menu van het object.

Robosave

Robosave (robosv.zip) is een Rexx script dat reservekopieën maakt van de Werkplek en andere cruciale bestanden. Ik heb er vaak een desktop mee gered! Ook is het een prima middel om fouten in de WPS bestandsstructuur mee op te sporen. De WPS archiveringsfunctie kan soms "Cannot save the Desktop aangeven". Maar alleen het vio robosave vertelt u waar het aan ligt. Robosave is dus een van de eerste utilities die ik installeer. Het icoontje staat op de desktop: Mijn WPS is zo goed als mijn laatste Robosave backup.

Recent moest ik - doordat ik per abuis een bootbestand wiste - eComStation opnieuw installeren. Door eComStation minimaal over de bestannde configuratie te herinstalleren, daarna de videokaart in te stellen en Roborest te draaien kreeg ik zonder problemen de oorspronkelijke mijn oorspronkelijke configuratie (werkende Werkplek) terug.

Uitgebreide attributen worden door dit script met het OS/2 programma EAUTIL als bestanden met extensie EA's opgeslagen. U kunt de door Robosave aangemaakte backups daarom ook opslaan op media die geen uitgebreide attributen (extended attributes, EA's) ondersteunen (bijv. een CD). Geopende bestanden worden door het low level ROBOSVUT utility gekopieerd.

Op die manier worden ook de OS/2 systeembestanden in de backup meegenomen. Bestanden die u zelf kunt instellen zijn bijv. de ini-bestanden uit WINOS2 (m.n. win.ini, system.ini, control.ini, progman.ini en reg.dat). Dit is in te stellen met het (gedocumenteerde) configuratiebestand ROBOSAVE.PRO dat zich in de root directory bevindt:

save=h:\robosaveh
savenum=5
log=t
robo=H:\CONFIG.SYS H:\AUTOEXEC.BAT H:\AUTOWIN.BAT I:\AUTODOS.BAT H:\STARTUP.CMD
robo=H:\OS2\*.INI
robo=H:\*.INI
robo=H:\ROBOSAVE.PRO
robo=H:\IBMLAN\*.INI H:\IBMLAN\ACCOUNTS\NET.ACC
robo=H:\OS2\MDOS\WINOS2\*.INI H:\OS2\MDOS\WINOS2\*.GRP
robo=H:\OS2\DLL\*.CFG
robo=H:\MPTN\ETC\*.*

Bij mij beslaat een enkele backup 6 MB in 500 bestanden. Dat is fors als u weet dat ik databestanden en URL's Mappen consequent buiten de Werkplek houdt door hun directories alleen als reflecties te representeren. Maar goed. Er zitten ook veel ini bestanden bij (eigenlijk zou ik de netwerkbestanden er ook nog bij moeten zetten).

De al door de PM of WPS geopende INI bestanden kunnen niet worden vervangen. Een robosave backup moet daarom buiten de Presentation manger of Workplace Shell teruggezet worden. PM en WPS schakelt u uit door te rebooten, Alt-F1 te kiezen en de OS/2 prompt te starten met F2 of C (zie De Alt-F1 methode). In noodgevallen (ik heb wel eens per abuis een bootbestand of Config.sys bestand gewist) gebruikt u een bootdiskette om het systeem te herstarten.

Daarna start u het laatst door Robosave gegenereerde Rexx script ROBOREST.CMD op. Deze staat de backups in de in save= opgeven map van het configuratiebestand ROBOSAVE.PRO. Het script vraagt eerst uw om permissie om de Werkplek in zijn geheel te wissen; daarna zal van de eerder gemaakte backup de Werkplek worden teruggezet. De EA's worden hersteld met het programma EAUTIL (type "HELP EAUTIL" voor meer informatie).

Het aantal backups is naar believen in te stellen met de optie savenum= in het configuratiebestand ROBOSAVE.PRO. De meest recente backup wordt hersteld met ROBOREST.CMD. De n na laatste backup met ROBOREST.CMn (het getal n moet u natuurlijk wel in een D verandert worden voordat u dat kunt doen).

Robosave behoort evenals Bootos2 tot de vrij verkrijgbare EWS software en was te downloaden van de inmiddels gesloten ftp.pc.ibm.com/pub/pccbbs/os2_ews/ en nu nog van http://www.tavi.co.uk/os2pages/ews.html en Hobbes.

Robosave als WPS diagnosticum

Een normale Robosave eindigt zo ("Close Windows on exit" uitvinken):

Files saved: 277
Deleting files pointed to by F:\ROBOSAVEF\ROBOREST.CM4
Deleting F:\ROBOSAVEF\ROBOREST.CM4
Renaming F:\ROBOSAVEF\ROBOREST.CM3 to ROBOREST.CM4
Renaming F:\ROBOSAVEF\ROBOREST.CM2 to ROBOREST.CM3
Renaming F:\ROBOSAVEF\ROBOREST.CM1 to ROBOREST.CM2
Renaming F:\ROBOSAVEF\ROBOREST.CMD to ROBOREST.CM1
Creating F:\ROBOSAVEF\ROBOREST.CMD
Writing log file F:\ROBOSAVEF\ROBOSAVE.LOG
ROBOSAVE completed normally.

In dit geval wordt de oudste backup (de CMD van ROBOREST.CM4) gewist en schuiven de anderen op.

Maar als Robosave tijdens een WPS backup blijft hangen (geen melding: "ROBOSAVE completed normally.") wordt er niets opgeslagen en blijven de oude (complete) backups bestaan. Dat garandeert de integriteit van uw backups.

Ik zag onder twee soorten omstandigheden dat Robosave bleef hangen. Beide gevallen gingen gepaard met niet door checkini op te lossen WPS instabiliteit.

1. De eerste reden was dat de WPS een ongeldige bestandsnaam bevatte die niet vanuit OS/2 te wissen of te kopiëren was. Robosave kan het bestand dan niet backuppen. Het gaat dan om een een voor de HPFS driver in uw taalinstelling ongeldige naam. Zie: Valkuilen bij het wisselen van codetabellen. Dit zou bijv. kunnen gebeuren als de WPS op een ander bestandssysteem staat (FAT) of als de WPS vanuit meerdere bestandssystemen (HPFS vanuit Windows NT/ Linux) met meerdere codetabellen benaderd wordt. Het wissen of hernoemen van het bestand vanuit het besturingssysteem dat het aangemaakt heeft (Linux of Windows) zal dan uitkomst brengen.

2. De tweede reden is een gebrek aan bronnen in het lage virtuele gedeelde geheugen. Programma's lopen vast en de WPS reageert niet altijd. Zie: Geheugenbeheer van de Aurora kernel over hoe u dit virtuele geheugenprobleem kunt herkennen. Een verschil met het single message queue probleem is dat het oproepen van watchcat het nu ook niet meer doet. CAD bleek de enige uitweg. In dergelijke gevallen zal checkini ook vastlopen (vaak met een spontane reboot van de WPS). Robosave en checkini maken gebruik van bronnen uit de shared arena. En als die al door de lopende PM en geregistreerde WPS programma's bezet zijn, zal Robosave (en ieder ander programma) blijven steken op het moment dat hij nog niet geladen hulpkrachten nodig heeft. Want dat is het kardinale eigenschap aan een gebrek aan lage virtuele bronnen: het niet kunnen laden van nieuwe programma's en programabibliotheken. In mijn geval bleef Robosave hangen bij \OS2\OS2.INI, waarschijnlijk omdat dit het eerste bestand is waar Robosave het utility ROBOSVUT.EXE voor nodig had. ROBOSVUT.EXE zorgt ervoor dat een open bestand benaderd kan worden, door hem tijdelijk te onlocken.

De gebrek aan laag virtueel geheugen situatie trad op in een configuratie waarin ik een scala van servers en WPS programma's lopen had. De oplossing is de niet door u gebruikte WPS programma's te deregistreren (Zie: Bibliotheken deregistreren). Dat kan met het hierna besproken programma.

Bootable

Bootable van Hayo Baan is de legitieme opvolger van bootos2.


Classmanager

ClassManager 1.0 (classman.zip) is een eenvoudig PM programma dat de relatie tussen de door PMShell gebruikte WPS klassen, de hieraan gekoppelde DLL bestanden en de bijbehorende WPS objecten kan laten zien.

ClassManager laat u deze relaties ook manipuleren. U kunt gewiste WPS objecten opnieuw aanmaken (Create object), nieuwe WPS klassen registreren (Register) en niet benodigde WPS klassen deregistreren (Deregister).

Class Manager koppelt de naam van een WPS klasse (bijv. MMMPG) aan een Dynamische Link Bibliotheek (DLL). De niet in het Libpath voorkomende DLL's moeten met het volledige pad worden opgegeven.

Met Create Object kunt u een per abuis gewist Drives object herstellen of een extra Drives object onder een andere naam en met een heel andere "view" aanmaken.

Een soortgelijk freeware programma is VClassEditor (vclsed10.zip).


DragText

DragText van WPS connaisseur Eric Walsh is shareware van de bovenste plank. U kunt het belangrijkste deel van de functies (langdurig) uitproberen. Maar al het u bevalt dan registreert u het. Al was het alleen maar omdat u echt van iets geniet als u er ook blijk van gegeven hebt er wat voor over te hebben.

Dragtext is een voorbeeld van Goethes "in der Beschränktheit zeigt sich der Meister". Dragtext voegt geen onnodige features aan de GUI toe, maar perfectioneert het aspecifieke klembord van OS/2 Presentation Manager door er een object georiënteerde WPS applicatie van te maken.

Een van de belangrijkste functies van een grafische gebruikersinterface is de mogelijkheid om tekstfragmenten van applicatie naar applicatie te verplaatsen. Knip en plak functionaliteit was al in de eerste non-GUI OS/2 versies ingebouwd. In Presentation Manager wordt de Windows techniek gebruikt waarmee u met Ctrl-C(opy) en Ctrl-V(elpon)os Shift-Insert kunt plakken. En het WPS bestandsbeheer kent de Pickup en Drop functie. Maar dan gaat het om bestaande bestanden.

Dragtext verbetert de basale Knip en Plak functionaliteit van de Presentation Manager GUI door een aanvullend tekstklembord te installeren dat volledig WPS enabled is. Via "selecteren, slepen en neerzetten" kunt u met de muis en het toetsenbord tekstfragmenten naar het DragText klembord slepen en als tekstbestand naar de Werkplek slepen. Zo maakt u nieuwe bestanden aan. Maar als u de gekopieerde tekst naar een dialoogvenster van een DOS, OS/2, Windows, WPS, PM programma sleept, wordt de klembordinhoud naar dat programma verzonden. Met het selecteren van het betreffende dialoogvenster van de betreffende applicatie en een Ctrl-V (Shift-Insert) kan dat in een grafisch programma ook wel, maar als u via een niet grafische SecureShell/2 Linux bestuurt scheelt het slepen en neerzetten van lange paden u veel werk.

Daarnaast is het een groot voordeel dat DragText teksten uit Browsers en tekstverwerkers voor u formatteert.

Bestandsbeheer

> Top <File Commander/2

Brian Harvards sharewareprogramma File Commander/2 (FC/2) is de onvolprezen Norton Commander kloon van OS/2. Net als Peter Nortons DOS programma nc.exe en de Midnight Commander (mc) van Linux is het een tekstmodus shell dat een overzichtelijk bestandsbeheer zonder grafische interface mogelijk maakt. Het werkt snel, is stabiel en ondersteunt vrijwel alle archiveringsprogramma's.

Via de simpele maar krachtige ingebouwde FC/2 teksteditor (F4) kunt u configuratiebestanden ook onder de beroerdste omstandigheden aanpassen. Basis functies als "zoek en vervang" ontbreken hier niet. Het is een van mijn meest gebruikte applicaties.

Er is enige, maar wel zeer nuttige WPS integratie. Een WPS map opent u met Ctrl-w. En dat lukt met de FC/2 vaak ook als een Netdrive voor OS/2 map niet met een WPS navigatie via Drives (Stations) te bereiken is.

Het is alleen jammer dat er geen terminal versie (aka mc) van FC/2 voor beheer van OS/2 systemen via de ssh of telnet prompt is. Hiervoor zult u FC/2 in een VNC PM venster moeten aanroepen. De mc die op hobbes

Op het netwerk is FC/2 zeer bruikbaar in combinatie met Netdrive voor OS/2. Het doet zijn werk ook op media en netwerkmappen die de OS/2 uitgebreide attributen (EAs) niet netjes ondersteunen. De WPS loopt hier meestal op vast. Omdat FC/2 niet afhankelijk is van PM en de WPS, is FC/2 ook oproepbaar (bijv. via CAD of Watcat) als PM en/of de WPS vastgelopen zijn of niet opstarten.

URL: http://silk.apana.org.au/fc.html en te registreren bij Mensys.

File Manager/2

Mark Kimes' File Manager/2 is een sublieme grafische OS/2 schil die onder Presentation Manager loopt. Net als FC/2 is FM/2 niet van de WPS en zijn uitgebreide attributen afhankelijk. Netwerkmappen met onvolledige OS/2 EA ondersteuning die onder de WPS niet komen opdagen doen dat onder File Manager/2 wel.

Ik leerde FM/2 en de OS/2 PM shell waarderen op een mijn eerste 25 MHZ OS/2 systeem met 8 MB RAM. De geheugen intensive WPS liet het daarop vaak afweten, maar FM/2 in combinatie met Filebar gaf ook een prima grafische shell.

Als goed geprogrammeerd PM programma is FM/2 zeer configureerbaar. Kleuren, lettertypes en menustijlen zijn via de drag & drop tehnieken van de WPS op ieder moment aan te passen. En ook de acties die uitgevoerd moeten worden door zijn shell zijn perfect in te stellen. De tijd die u investeert in het leren kennen van het uitstekende Engelse INF bestanden gedocumenteerde programma haalt u er zeker uit.


FM/2 is tegenwoordig open source (http://svn.netlabs.org/fm2) gemaakt en van ftp://ftp.netlabs.org/pub/fm2/ gratis te downloaden. Vergeet ook niet de fm2utils.zip mee te nemen, want die bevatten prachtige OS/2 PM en CLI must have uitbreidingen als priority.exe waar ik dagelijks gebruik van maak.

Zo bevat het utility Global file viewer de optie Files / Duplicates van een CRC van de bestanden ondersteunende Dupe checking.

Mark Kimes bedankt!


Internet

> Top <

Sslurp!

Met het freeware Sslurp! kunt u de inhoud van het internet op een HPFS schijf spiegelen. Sites (zoals deze) die hun URL referenties relatief opslaan, zijn daarna prima off-line te bestuderen.

Sslurp! maakt gebruik van uitgebreide attributen om de laatste wijzigingsdatum van het bestand op te slaan. Alleen gewijzigde bestanden worden opgehaald. De hierin aangetroffen hyperlinks worden systematisch opgehaald. In welke mate Sslurp! dat "fetching" mag doen kunt u zelf bepalen. Zie de afbeelding hiernaast.

 1. alleen de betreffende host of ook andere hosts

 2. alleen de directoryboom tot een zekere diepte afgaan of alle bestanden van de site ophalen

 3. welke bestanden (extensies)

Ik raad u in ieder geval aan om uw "slurpjes" van het web tot één host te beperken (niet "all" kiezen). Hiermee houdt u de addjunk.com er ook buiten. Verder is het geen probleem om meerdere slurpjes tegelijkertijd te draaien (Eigenschappen /Venster/ Nieuw venster). Als ik een boeiende website tegenkom dan kopieer ik de URL naar een Sslurp sessie. En surf rustig door om het later nog eens off-line te bestuderen.

Deze bladzijde is door Sslurp opgeslagen als f:\Sslurp\www.sjoerd-visser.demon.nl\os2\utility.html. De URL is dus gemakkelijk terug te vinden.

Proxy

Sslurp heeft een ingebouwde HTTP proxy server. Als u in Netscape (Bewerken / Voorkeuren / Geavanceerd / Proxy's / Handmatige proxyconfiguratie) of StarOffice (Extra / Opties / Internet / Proxy) als HTTP Proxy "localhost" of de OS/2 computernaam op poort 3128 invult, kunt via de loopback interface de opgehaalde sites gewoon via hun eigen URL benaderen. Sslurp moet dan natuurlijk wel in het geheugen zijn. Dit werkt natuurlijk ook op het TCP/IP netwerk (internet delen). De inhoud van de Sslurp map is dan op het hele LAN als intranet te gebruiken. Tijdens een internet verbinding kunnen andere LAN gebruikers het internet met OS/2 delen. In ieder geval HTTP. Er is bovendien nog een filter in te stellen. U bepaalt dan zelf wat uw huisgenoten wel of niet mogen zien.

De server slaat de via uw browser aangevraagde URL's niet op. Het is een non-caching Proxy server. Alleen de met de hand (knippen en plakken) aangevraagde URL's worden opgeslagen. De niet in de cache aanwezige URL's worden opgevraagd: hetzij direct op het internet, hetzij bij de in de Sslurp Setup ingestelde proxy server (onder de Tab General, bij mij Wwwoffle onder Linux, denk ook aan SmartCache (Java) en Squid. Is geen van beiden beschikbaar, dan geeft Sslurp een foutmelding.

Xitami

Met de simpel te configureren HTTP en FTP server Xitami kunt u bovenstaande URL als http://localhost/www.sjoerd-visser.demon.nl/os2/utility.html benaderen. Er zijn versies voor vrijwel alle besturingssystemen (ook OS/2).

Smart Cache

Smart Cache is een caching Java proxy die het onder OS/2 goed doet: Smart Cache Homepage. In dit geval kunt u de omvang van de (niet zo betrouwbare) Netscape cache op 0 zetten. Belt u onder Windows in denk dan aan AnalogX. Dan kan een OS/2 PC op het netwerk meegenieten.

GNU wget

Het GNU wget utility is een krachtig hulpmiddel dat de in URL's genoemde bestanden via HTTP en FTP naar de de harde schijf verplaatst. Het is de krachtige motor achter veel downloadtools. De voor u belangrijkste optie is wellicht de resume functie. Hiermee kunt u afgebroken downloads opnieuw starten, zonder opnieuw bij af te moeten beginnen. Wget vervolgt de download bij wat er al op de harde schijf staat. Het is - zonder grafisch frontend - geen klik-klak-klaar programma, maar het doet in de praktijk wat het doen moet. Ook als Netscape crasht loopt de wget download door. Emx ports van wget zijn te vinden op Hobbes. Wget verwacht een recente Emx omgeving. Onder OS/2 kunt u (het hoeft niet) de bestanden %ETC%\wgetrc (algemene instellingen) en %USER%\.wgetrc (de gebruikers eigen instellingen) aanmaken als u niet met de default instellingen wilt of kunt werken.

Auto WGet Daemon

De Russen Steve Trubachev en Dmitry A. Steklenev baseerden hierop de Auto Wget Daemon: Een in Rexx geschreven op de achtergrond opererende grafische interface rondom het wget utility. U moet WGet en de benodigde emx libs (zie de readme) afzonderlijk in \emx\bin\wget.exe installeren (te controleren via de output van wget /help).

Na installatie van WGet en Auto Wget sleept u vanuit Netscape een op te halen URL naar de de ToDo map of de desktop. Dat kan ook offline. Eenmaal goed geïnstalleerd hebt er verder geen omkijken meer naar: Een daemon is niet voor niets een "dienst". Het bestand komt via het persisterende wget utility uiteindelijk in de doelmap (download) terecht. De Auto Wget Daemon plaatst de URLs in een wachtrij (de ToDo map) en haalt ze met wget compleet voor u op. Processen die door time-outs afgebroken worden op de achtergrond bij het afbreekpunt heropent. Door de automatische resume functie bespaart u ergernis en telefoontikken. Hieronder is zo'n achtergrondproces zichtbaar gemaakt.Auto WGet Download Utility Version 1.9.0
Copyright (C) 1998-2003 Dmitry A.Steklenev

--09:54:07-- http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/mozilla/releases/mozilla1.7
rc1/contrib/mozilla-os2-1.7rc1-installer.exe
      => `I:/bin/mozilla-os2-1.7rc1-installer.exe'
Resolving ftp.mozilla.org... 128.193.0.3, 129.79.5.133, 130.207.108.135, ...
Connecting to ftp.mozilla.org[128.193.0.3]:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 13,823,076 [application/x-msdos-program]

56% [====================>        ] 7,856,808  173.81K/s  ETA 00:34

Door meerdere (hier 3) FTP downloads tegelijkertijd te draaien, maakt u vrijwel altijd gebruik van de volle bandbreedte van de internet connectie. Als, zoals hierboven, de ene server slecht loopt, kan de andere server de bandbreedte gebruiken.


In %ETC%\awget.cfg (te benaderen via ToDo / Info) staat het configuratiebestand voor de REXX scripts die de AutoWget daemon aansturen.

download = F:\In
maximum_downloads_simultaneously = 3
messages = 0
log_file = F:\bin\Internet\awget1512\ToDo\Info\awget.log
error_log = F:\bin\Internet\awget1512\ToDo\Info\awget_error.log
wget_parameters = -c -t 0 -w 30
scan_interval = 30
check_connection = 1
use_desktop = 1
keep_failed_url = 1
keep_done_url = 1

Deze deed het perfect onder eCS US, maar niet onder Warp 4 NL. Achteraf bleek de DNS in het TCP/IP notebook (en dus \mptn\etc\resolv2) van Warp 4 niet goed te staan.

Auto WGet homepage

OS/2 e-Zine! - Automated bullet-proof downloading

PM Download Center

Het freeware PM Download Center van Daniel Jorge Caetano is waarschijnlijk de gemakkelijkste downloader. Voordeel van dit pakket is dat alle benodigde bestanden (wget, emx libs) meegeleverd worden. Het emx gedeelte hoeft dus niet apart te worden geïnstalleerd. Vrijwel altijd zullen de standaardinstellingen voldoen.

ConfigApps

Dit programa configureeert uw default internet applicaties (Hobbes).

SmartLaunch

SmartLaunch v1.1 (slaunch11.zip) is een van vele handige OS/2 utilities van Frank Wochatz (www.subsys.de).

In de Mozilla en Netscape familie kunt u onder Edit / Preferences / de Helper Applicaties van de navigator opgeven. Zo kunt een *.doc bestand koppelen aan OpenOffice, Wordpro of een andere tekstverwerker.Geheugenbeheer

> Top <

Os20menu

Os20menu is een EWS programma dat het geheugengebruik van individuele programma's kan meten. Het gebruikt hiervoor zijn eigen driver. Het kopieert de getoonde informatie naar het bestand OS20MENU.DWM. Het programma gebruikt zelf ook flink wat geheugen en is eigenlijk meer iets voor ontwikkelaars en liefhebbers. Helaas bleek het niet te werken met 128 MB geheugen (wel t/m 64 MB). Hier is Theseus (PM) een optie. Zie voorlopig mijn artikelen in de OS/2 VOICE nieuwsbrieven:

Using Theseus to Study Memory Usage Under OS/2 -Part 1.

Using Theseus to Study Memory Usage Under OS/2 -Part 2.

Virtual memory technique

Enige toelichting voor de liefhebbers. In het voorbeeld (onder os20menu.html ) heb ik met opzet veel programma's open staan om OS/2's virtuele geheugenbeheer te demonstreren. O.a. Netscape, StarOffice 5.0, Wordpro, Organizer en een Win-OS/2 (VDM) staan open. Dit hoef ik onder Windows trouwens niet te proberen. Windows swapt zich dan te pletter.

Allocated / In Use

65024 Kb

Het fysieke geheugen

Virtual Machine Size

218032 Kb

Het virtuele geheugen

Free

120 Kb

Beschikbaar fysiek geheugen

Amount_Swapped

49648 Kb

Gebruikte swap

Applications

49771 Kb

Geheugen voor applicaties

Shared Storage

76736 Kb

Door applicaties gedeeld geheugen

Vdisk(s)

0 Kb

Ram disk

Disk Cache

6144 Kb

Harde schijf caches

Operating System

15253 Kb

Geheugen voor het systeem

Wat opvalt is dat er 213 MB virtueel geheugen gereserveerd is. Dat is de totale hoeveelheid geheugen die OS/2 en de programma's denken te gebruiken. Wie denkt dat het wisselbestand daarmee tot 213-64 MB zal groeien heeft het mis. Veel applicaties zullen met Dynamic Link Libraries geheugen delen (Shared Storage). Daarnaast zal OS/2 programma's pas fysiek of geswapt geheugen geven als ze het daadwerkelijk gaan gebruiken (lazy commit). Veel programma's reserveren voor allerlei taken veel geheugen, maar gebruiken dit virtuele geheugen nu (nog) niet. Op grond hiervan kunt u NU in de praktijk met veel minder fysiek geheugen toe!

In os20menu.html kunt u bijv. zien dat Lotus Wordpro 13696 kB denkt te bezitten, maar slechts 2536 kB krijgt. Dat moet ook kunnen bij een tekstverwerker. De WP Shell maakt het helemaal bont: PMSHELL krijgt 30912 kB virtueel geheugen toegekend, maar heeft slecht 2320 kB in het fysieke geheugen. De WPS treedt netjes naar de achtergrond om de programma's te laten lopen. Watchcat (een programma dat op de achtergrond draait) heeft zelfs 0 kB gekregen. Het wordt geactiveerd door een altijd beschikbare driver (die enig systeemgeheugen krijgt).

Het geheugen dat gebruikt wordt door de harde schijf caches (HPFS, FAT), komt nooit vrij voor het systeem. De 6 MB gaan naar HPFS (2MB) en FAT (4 MB). De FAT cache is voor OS/2 aan de ruime kant. Voor EXT2 en vFAT bestaan wel caches die het geheugen weer kunnen afstaan aan de programma's.


Het systeemgeheugen zal toenemen naarmate u meer drivers en programma's laadt. Bij een verse start was dat bij mij ongeveer 10 MB.

Theseus

De opvolger van Os20menu is Theseus. Ik heb hierover al een uitgebreid artikel geschreven voor de OS2VOICE.

> Top <
> OS/2 Index <