Logical Volume Manager

>> eComStation index <<

Logical Volume Manager

LVM onder Warp 4
De LVM menuopties

LVM volumes

Een logische FAT32 schijf aan de LVM toevoegen

Problemen met Logical Volume Manager

Ext2, vFAT en LVM
LVM en Zip schijven
LVM, PartitionMagic en ander besturingssystemen

Literatuur

LVM tijdens de eComStation installatie is verhuisd naar eComStation installereneComStation komt met de Logical Volume Manager van OS/2 Warp Server for e-business (WSeB, 1998). Deze heeft zijn oorsprong in het UNIX systeem AIX. Hier werkt men niet met partities, maar met volumes.Wie FDISK of FDISKPM onder eComStation start, krijgt de mededeling dat ze vervangen zijn door LVM.EXE en een LVMGUI script. Het laatste laadt een JAVA programma.

[H:\]fdisk

FDISK.COM has been replaced by LVM.EXE and FDISKPM.EXE has been

replaced by LVMGUI.CMD. Please use one of these utilities.

Ik ga hier in op het tekstmodus OS/2 programma LVM.EXE dat tijdens de eComStation bèta installatie wordt gebruikt. In de toekomst kan de Java versie wel eens belangrijk worden: Java biedt natuurlijk ook mogelijkheden onder andere besturingssystemen. Ook wordt er gewerkt aan een gebruikersvriendelijke GUI versie van LVM, maar eerlijk gezegd kan ik met LVM.EXE nog het best uit de voeten.

Gaat er iets grondig mis dan kunt u LVM via de bootable eComStation CD of eComStation bootdiskettes benaderen. Een andere optie is bootos2 op de eCS distributie los te laten. Doe dit niet zomaar, maar pas eerst het bootos2 script aan uw wensen aan!!!.

Logical Volume Manager

> Top <

Logical Volume Management Tool (LVM.EXE) laat in de Logical View de aan LVM toegevoegde volumes zien. Wat is een Volume? IBM geeft het als volgt aan:

The term "hard disk" refers to a physical device.

A "partition" is a physical segment of a hard disk; a hard disk can contain one or more partitions.

A "logical volume" is one or more partitions with an associated drive letter and is logically treated as if it were a single contiguous partition.

Een volume is in de praktijk het best met een Station uit het Stations/Drives object te vergelijken. Daar zijn ze als klassieke partities, JFS volumes, CD en DVD-ROMs en als netwerkstations te bewonderen.

Voor de WPS gebruiker maakt het niet uit welke hardware en bestandssysteem achter een stationsletter verborgen zit. Als ze maar via met OS/2 compatibele drivers voor het bestandssysteem en de hardware te benaderen zijn. Op dezelfde manier kunnen via JFS en LVM eventueel meerdere partities of schijven als èèn logisch station afgebeeld worden. En wel als een "logisch" (lees: metadata) "station". Want de bijbehorende LVM partities kunnen zich zowel logische als primaire partities bevinden. Net zoals als een primaire partitie op een USB of netwerkschijf onder OS/2 als een logisch station (> C) gemount kan worden.

Mist u partities in het Logische beeld van LVM dat in de WPS verschijnt, dan kunt u ze met de optie "Create a new volume" in de Logical View van Logical Volume Management Tool aan LVM toevoegen. Het werkt als het mappen van een netwerkstation. Een uitgewerkt voorbeeld hiervan staat in Een logische FAT32 schijf aan de LVM toevoegen beschreven.

Logical Volume Management Tool - Logical View

Logical Volume Type Status File System Size (MB)

Windows 2000      C: Compatibility  Bootable    NTFS-H    3004
OS/2 PM (nood)     D: Compatibility  Bootable    FAT16     502
vFATDATA        E: Compatibility          FAT16     502
OS/2 Warp 4       F: Compatibility  Bootable    HPFS     2000
hpfsdata        G: Compatibility          HPFS     1466
OS/2 eComStation    H: Compatibility  Bootable    HPFS     2039
JFS           I:   LVM             None     4571
[ CDROM 1 ]     *->O: Compatibility          CDFS     154
[ CDROM 2 ]     *->P: Compatibility          CDFS     162
[ LAN 1 ]        S: Compatibility          LAN       0

Disk Partition     Size (MB)          Disk Name        
 F1=help  F3=exit  F5=Physical View  Enter=Options Tab=Window

Net als onder Linux kunnen ook niet actieve primaire partities zichtbaar gemaakt worden. Door er een unieke schijfletter aan toe te kennen kunt u ze via LVM voor OS/2 benaderbaar maken.

lvmos2.gif 

Zo is een tweede primaire DOS partitie buiten beeld zichtbaar als Z. Deze kreeg inmiddels via LVM de naam C om enige DOS programma's die om een C:/CONFIG.SYS vroegen gerust te stellen.

Onder OS/2 is de NTFS versie 5 van Windows 2000 en NT niet te benaderen. Als sommige DOS of Windows programma's de C schijf niet kunnen lezen raken ze de kluts kwijt en starten niet op. De Windows 2000 partitie liet ik daarom met "Hide the volume from OS/2" maar uit zicht verdwijnen. De DOS Z partitie benoemde ik tot C. Zie daar de zin van een Logical Volume Manager. Het staat het manipuleren van schijfletters toe.

Onder Warp 4 is zoiets op te lossen met een zin in de autoexec.bat:

IF NOT EXIST C:\AUTOEXEC.BAT F:\OS2\MDOS\SUBST C: D:\DUMMY-C

waarbij D:\DUMMY-C een map is met een autoexec.bat.

Met F5 krijgt u de Physical View zoals de OS/2 FDISK die laat zien. Met TABs beweegt u zich tussen de vensters.

Ook de zogenaamde Physical View is afhankelijk van de door OS/2 gebruikte stuurbestanden! LVM laat bij mij zes vaste schijven zien. Terwijl ik maar twee vaste IDE schijven heb. Dat komt omdat mijn Ext2 filters en stuurbestanden Ext2 partities als extra virtuele vaste schijven voorschotelen. FDisk, LVM en de OS/2 PQMagic tuimelen daar in. Deze virtuele vaste schijven moet u natuurlijk niet met FDISK of LVM bewerken.

Logical Volume Manager is nodig om als Journaled File System (JFS) geformatteerde volumes "on the fly" samen te voegen. Met dit van AIX servers afkomstige bestandssysteem kunt u zonder te rebooten schijfruimte uitbreiden.

Stel volume I bevat JFS en ik koppel een extra vaste schijf aan het systeem, dan kan ik een groot LVM volume op die extra schijf aanmaken waarvan de schijfruimte aan volume I kan worden toegevoegd. Hieruit blijkt ook dat LVM volumes niet met klassieke partities (compatibility volumes) te vergelijken zijn. LVM volumes bestaan alleen bij de gratie van de Logical Volume Manager. Een ander OS dat niet over de juiste LVM beschikt, leest ze niet in. Sterker (en gevaarlijker nog): het zou de door JFS ingenomen ruimte kunnen beschouwen als ongeformatteerde vrije ruimte.

Een "LVM volume" kan uit meerdere partities op meerdere vaste schijven bestaan. Voorwaarde is wel dat ze met het speciaal hiervoor ontworpen Journaled File System (JFS) zijn geformatteerd. De JFS volumes zijn vooral bedoeld voor grote databases, webservers e.d. waar het High Performance File System teveel limitaties heeft. Maar ook een multimedia fanaat kan er zijn voordeel mee doen.

Zo is de maximale bestandsgrootte van 2 GB van HPFS met JFS naar 2 terabyte uitgebreid. JFS kent bovendien niet de limitatie van een 2 MB HPFS cache. Voor OS/2 programma's - die benodigde DLLs meteen in het geheugen laden is dat geen ramp, maar voor Java 1.3 is een 2 MB cache duidelijk aan de krappe kant.

De met JFS geformatteerde en door LVM samengestelde volumes zijn niet te booten. Voor de bootvolume hebt u nog steeds een klassieke (compatibility) HPFS of FAT16 partitie nodig: hetzij een primair station C, hetzij een logisch station D, E, etc. Waarschijnlijk zult u hierop een basaal OS/2 systeem moeten installeren. HPFS heeft hier de voorkeur. Opties als Multimedia OS/2, netwerk en andere programma's zou u op JFS kunnen installeren. Op JFS kunnen ze gebruik maken van een grotere cache.

Helaas hebt u onder OS/2 niet de optie om, zoals onder Linux kan, een piepkleine bootpartitie /boot voor de kernel aan de maken, en de root van de directory structuur (incl. de \OS2 en \Desktop map) in een ander volume te installeren. Dit kan onder OS/2 alleen met de optionele componenten. En aangezien die weer bestanden in mappen als \OS2\DLL kunnen plaatsen, moet de HPFS OS/2 bootpartitie van een systeem met JFS wel ruim blijven. I.v.m. de undelete optie van File Phoenix lijkt mij een twee GB HPFS partitie geen slechte keus.

Omdat het even wennen is, loop ik de LVM menuopties straks systematisch langs.

Maar eerst dit.

U kunt LVM op twee manieren met F3 afsluiten : met en zonder opslaan van veranderingen.

Return to the program
Discard the changes and exit
Save the changes and exit

De eerste optie sluit niet af. Als u niet exact weet wat u gedaan hebt, kunt het best "Discard the changes and exit kiezen". Door zo af te sluiten kunt u veilig "droog" oefenen.

Pas als u helemaal tevreden bent met de veranderingen kiest u voor: "Save the changes and exit".


LVM onder Warp 4

> Top <

LVM.EXE bleek ook vanuit Warp 4 Nl FP6 op te kunnen starten. Dit had geen consequenties voor de EXT2 partities. LVM heeft de volgende bestanden nodig :

eCS

Warp 4

Opmerking

\os2\lvm.exe

\os2\lvm.exe

Het LVM programma (vervangt fdisk)

\os2\system\lvm.msg

\os2\system\lvm.msg

Bevat de hulpteksten

\os2\dll\lvm.dll

\os2\dll\lvm.dll

De LVM API moet in het LIBPATH zitten

\os2\ boot\os2lvm.dmd

\os2lvm.dmd

\os2\ boot\os2lvm.dmd weigerde te laden.

Voeg OS2LVM.DMD na de OS2DASD.DMD regel aan de config.sys toe:

BASEDEV=OS2DASD.DMD

BASEDEV=OS2LVM.DMD

Niet benodigd\os2\system\lvmalert


RUN=\OS2\SYSTEM\LVMALERT.EXE geeft een waarschuwing als u fdisk gebruikt.

\os2\system\lvm.rep

\os2\system\lvm.rep
De LVM menuopties

> Top <

Expand the volume

Volume uitbreiden

Een Journaled FS volume uitbreiden. De ruimte moet worden gevonden in in de Physical View:

Choose a disk for the volume. Press F6 to complete creation of the volume.
Instructions are displayed below.

U kunt een bestaande partitie opofferen of gebruik maken van nog beschikbare vrije ruimte.

Use existing partition
Allocate from free space

Vaak is een reboot niet eens nodig!

Delete the volume

Volume wissen

Wist de partitie uit de partitietabel!!! Er wordt om een bevestiging gevraagd en alleen met de optie F3: "Discard the changes and exit" kunt u hier nog onderuit komen.

Hide the volume from OS/2

Volume verbergen voor OS/2

Verbergt het volume in de logical view. Dankzij LVM heeft dit geen consequenties voor het letterschema onder eComStation, maar mogelijk wel voor andere systemen!

Change the volume name

Volumenaam wijzigen

De naam van een partitie of volume wijzigen. Deze naam komt eventueel in het boot manager menu. Lange namen zijn toegestaan (OS/2 Warp 4, Windows NT, eComStation). De OS/2 Fdisk ziet een verwijzing naar de LVM (--> LVM) staan, maar de eComStation versie van BootManager vertoont ze in het opstartmenu.

Change the volume drive letter

Stationsletter volume wijzigen

De stationsnaam van een partitie wijzigen. Een heel nuttige optie, die u o.a. in staat stelt meerdere primaire partities tegelijk te zien (natuurlijk maar één als C). Onder Warp 4 was alleen de laatst door de BM geactiveerde primaire partitie als C te zien. Let er echter op dat dit alleen geldt voor eComStation!

Set the volume installable

Volume instellen als installeerbaar

Alleen voor de installatie. Stel u wilt eComstation op H installeren, dan maakt u deze partitie installeerbaar.

Let op: De OS/2 Warp BM moet in mijn ervaring vervangen worden door de eCS BM!

Set the volume startable

Volume instellen als startbaar

Een primaire partitie opstartbaar, actief maken. Dit is bijv. nodig om Windows op een C te installeren. Hiermee deactiveert u de OS/2 boot manager!! Met fdisk (en LVM via de eComStation bootable CD: Set boot manager startable) is de situatie weer te herstellen. Vergeet de reddingsdiskettes dus niet.

Add the volume to boot manager menu

Volume toevoegen aan Opstartbeheer

Een "compatibility" volume toevoegen aan opstartbeheer (de eCS boot manager). Het volume krijgt de status bootable (startbaar).

Remove the volume from boot manager menu

Volume verwijderen uit Opstartbeheer

Een "compatibility" volume verwijderen uit opstartbeheer (de eCS boot manager). Er wordt niets gewist, maar de partitie is niet meer te booten. Het statusveld is blank.

Create a new volume

Nieuw volume maken

Een volume toevoegen. Omdat LVM verschillende soorten partities aanmaakt is er een apart hoofdstuk aan gewijd. Zie: LVM volumes .

Install boot manager

Opstartbeheer installeren

De OS/2 boot manager installeren. Deze heeft nog steeds een primaire partitie nodig! Deze is één cylinder groot. Vergeet niet de bootbare volumes toe te voegen!

Remove boot manager

Opstartbeheer verwijderen

De OS/2 boot manager verwijderen. Gebruikt u nog een oude OS/2 bootmanager dan kunt u hem hiermee verwijderen en vervangen door die van eCS/WSeB.

Set boot manager startup values

Opstartwaarden Opstartbeheer instellen

De opties van opstartbeheer zijn:

Default boot selection [ ]

Timer active [Yes]

Time-out value [ 20]

Display mode Advanced

In dit geval wordt na 20 seconden het laatst gebruikte besturingssysteem opgestart, tenzij ik het met de pijltjestoetsen in het geavanceerde bootmanager menu anders aangeef. Er is geen default.

Set boot manager startable

Opstartbeheer instellen als startbaar

Maakt de OS/2 bootmanager (opstartbeheer) weer actief. Nuttig na installatie van een ander OS.LVM volumes

> Top <

Stations zijn de welbekende objecten uit het Drives (Stations) object: diskettestations, CD rom schijven en andere verwisselbare media, ram-schijven, netwerkstations en natuurlijk de partities op de harde schijf.

Onder OS/2 krijgen ze in oude DOS traditie een stationsletter (stationsaanduiding) toebedeeld. Maar het gaat om een heterogene groep. Sinds kort komen daar de LVM volumes bij.

Ik gebruik de benaming station waar LVM spreekt van een volume.

LVM volumes gedragen zich als de hier afgebeelde stations uit Warp 4, maar het belangrijkste verschil met de klassieke vaste schijf stations ("compatibility volumes") is dat ze meerdere aan elkaar gekoppelde partities verdeeld over meerdere vaste schijven kunnen beslaan. Die flexibiliteit is op een server wel handig, maar schept op een multiboot PC onvermijdelijk problemen met stationsaanduidingen.

OS/2 kan alleen met een apart stuurbestand LVM volumes zien. Dus als ik onder de eCS bèta HPFS station I in JFS verander, dan schuiven voor Warp 4 de achterliggende vaste en verwisselbare stations een letter naar voren (Linboot wordt I, en Fat32 wordt L).

Netwerkstations behouden hun plaats (indien nog beschikbaar). Hun lokale stationsaanduiding worden in de Gemeenschappelijke Resources en Netwerkverbindingen geregeld (of met net use).

De stationsaanduidingen van de CD Rom station schuiven in de regel ook naar voren, maar zijn met de CONFIG.SYS statement RESERVEDRIVELETTER=M op hun posities N en O te behouden. Dit is een van de weinige statement zonder SET!

Is dit onacceptabel voor u (houdt ook rekening met andere besturingssystemen), dan kunt u een dummy station van een cylinder groot voor het JFS volume (type 35) aanmaken. Hier is gekozen voor een wat groter station.

FDISK

Schijf 1 2 3 4 5 6


Partitiegegevens

Naam Status Toegang Type BS MB


Startbaar : Primair BOOT MANAGER 7

--> LVM Opstartbaar : Primair FAT 258

--> LVM Opstartbaar C: Primair HPFS 3004

--> LVM Opstartbaar D: Logisch FAT 502

Geen E: Logisch FAT 502

--> LVM Opstartbaar F: Logisch HPFS 2000

--> LVM Opstartbaar : Logisch Type 83 125

Geen G: Logisch HPFS 1466

Geen : Logisch Type 83 164

--> LVM Opstartbaar H: Logisch HPFS 2039

Geen I: Logisch Niet-geformat. 203

Geen : Logisch Type 35 4369


F1=Help F3=Afsluiten Tab=Schijf Enter=Opties

Voor een OS/2 versie met LVM (eCS, WSeB) maakt dit niet veel uit, want daar zijn de stationsaanduidingen heel flexibel te regelen.

De Logical Volume Manager van eComstation (en OS/2 Warp server voor e-Business) maakt onderscheid tussen de volgende soorten volumes (stations).

Bij het partitioneren maakt LVM onderscheid tussen opstartbare en niet opstartbare stations:

Create a volume that does not need to be bootable

Volume maken dat niet opstartbaar hoeft te zijn


1). Create a compatibility volume (Compatibel volume maken)
2). Create an LVM volume (LVM-volume maken)

Kies een schijfletter en een naam voor het station. Daarna krijgt u in de Physical View de gelegenheid om de te gebruiken vaste schijf ruimte aan te wijzen.

U kiest voor optie 1 als u een partitie wilt aanmaken die ook onder een ander OS is te zien.

U kiest voor optie 2 indien u gebruik wilt maken van het Journaled File Systeem. JFS volumes zijn onder OS/2 Warp niet te zien, wat gevolgen kan hebben voor de stationsaanduidingen onder OS/2 Warp!

Create a volume that can be made bootable

Volume maken dat kan worden ingesteld als opstartbaar


Bootpartities zijn altijd van het type "compatibility volume".

Kies een schijfletter en een naam voor het station. Daarna krijgt u in de Physical View de gelegenheid om de te gebruiken vaste schijf ruimte aan te wijzen.

U kunt steeds terug met escape.

U kunt op twee manieren met F3 afsluiten : met en zonder opslaan van veranderingen.

Return to the program (Teruggaan naar het programma)

Discard the changes and exit (Wijzigingen niet opslaan en afsluiten)

Save the changes and exit (Wijzigingen opslaan en afsluiten)

De eerste optie sluit niet af. Als u niet exact weet wat u gedaan hebt, kunt het best "Discard the changes and exit kiezen". Door zo af te sluiten kunt u veilig "droog" oefenen.

Pas als u helemaal tevreden bent met de veranderingen kiest u voor: Save the changes and exit (Wijzigingen opslaan en afsluiten).

Startable volume (startbaar, actief)

De startbare partitie is de actieve partitie, de primaire partitie die door het BIOS gebruikt wordt als de computer start. Deze moet binnen de binnen de 1024e cylinder van de vaste schijf liggen. Het hierop liggende besturingssysteem zal geboot worden. Voor een gemiddelde PC zal dat de C schijf met Windows zijn.

Bootable volume (opstartbaar)

Bevat de actieve primaire partitie een bootmanager dan kunnen via die weg besturingssystemen op primaire en logische stations geboot worden. Deze opstartbare partities moeten zich binnen de 1024e cylinder (meestal de eerste 8 Gigabyte) van de eerste of tweede vaste IDE schijf bevinden.

De door LVM aangemaakte opstartbare partities worden meteen aan het Boot Manager menu toegevoegd. Ze zijn meteen "bootable". Ze zijn te herkennen aan het label --> LVM is de OS/2 FDISK.

Met de OS/2 FDisk moet u dat alsnog doen met de optie Toevoegen aan Opstarbeheer.

Is de OS/2 Bootmanager nog niet geinstalleerd, dan maakt LVM ongeformateerde "startable" partities aan. Hier moet u alsnog een besturingssysteem op installeren. Bootdiskettes zijn dan noodzakelijk.

In het voorbeeld hieronder is de OS/2 Boot Manager partitie de actieve partitie. De OS/2 Boot manager neemt een primaire partitie in beslag.

 

FDISK (Schijf 1)


 Schijf 1 2 3 4 5 6
 
 Partitiegegevens
 Naam     Status       Toegang      Type BS      MB

       Startbaar      : Primair     BOOT MANAGER    7
DOS      Opstartbaar    C: Primair     HPFS       258
--> LVM    Opstartbaar     : Primair     HPFS       3004
Warp PM    Opstartbaar    D: Logisch     FAT        502
       Geen        E: Logisch     FAT        502
--> LVM    Opstartbaar    F: Logisch     HPFS       2000
--> LVM    Opstartbaar     : Logisch     Type 83      125
       Geen        G: Logisch     HPFS       1466
       Geen        : Logisch     Type 83      164
--> LVM*   Opstartbaar    H: Logisch     HPFS       2039
       Geen        I: Logisch     Niet-geformat.  4573
 
 F1=Help       F3=Afsluiten    Tab=Schijf       Enter=Opties

Bootable volume (opstartbaar)

Via het Boot manager menu zijn andere (primaire en logische bootbare partities) te booten. Zo is een Type 83 volume (Ext2) partitie op schijf 1 opstartbaar gemaakt om een niet opstartbare Linux rootpartitie (Type 83) van de tweede schijf te laden. Deze rootpartitie bevindt zich buiten de 1024e cylinder, maar de hierop gemounte /boot partitie met de Linux kernel niet.

Er zijn maar twee vaste schijven. De OS/2 stuurbestanden van FAT32 (Type B) en EXT2 (Type 83) brengen de betreffende partities als complete vaste schijven in beeld. De opstartbare C op de eerste vaste schijf is een NTFS partitie.

 

FDISK (Schijf 2)

 Schijf 1 2 3 4 5 6
 
 Partitiegegevens
 Naam     Status       Toegang      Type BS      MB

        Geen        : Primair     Vrije ruimte    7
 --> LVM    Opstartbaar     : Logisch     Type EB     2502
        Geen        : Logisch     Type B      2361
        Geen        : Logisch     Type 82      125
        Geen        : Logisch     Type 83     7420

 F1=Help       F3=Afsluiten               Tab=Partities

Installable (installeerbaar).

Dit is net als onder de OS/2 FDISK de partitie die gebruikt wordt om OS/2 (hier eComStation) op te installeren. Bij de OS/2 FDISK gaat het om de optie "Installeerbaar maken".

Nonbootable (niet startbaar)

Een niet startbare partitie is een partitie voor data en programma's. Er kan en compleet besturingssysteem op zitten (zoals Linux op mijn Ext2 partitie op schijf 2), maar de bootbestanden die de Boot Manager zal aanspreken (hier /boot) bevinden zich op een andere schijf.

LVM volumes

 Een logische FAT32 schijf aan de LVM toevoegen

> Top <

Hier een reeel voorbeeld met screenshots van Gotcha. Het gaat om een logisch station, maar de aanmelding van primaire stations is niet anders.

U kunt vooraf de FAT32 drivers laden (reboot nodig).

Mijn config.sys instellingen zijn:

REM ###########################

REM ### FAT32-DEVICE-DRIVERS ###

REM ###########################

REM PARTFILT.FLT niet op Warp Server

REM BASEDEV=PARTFILT.FLT /P 0B /W

IFS=H:\OS2\FAT32.IFS /CACHE:1024

CALL=H:\OS2\CACHEF32.EXE

Let op de geremde PARTFILT.FLT ingang. Dit filter (FLT) is alleen nodig op OS/2 Warp 3 en 4 zonder de Aurora kernel. Bij de laatste Warp 4 fixpacks en het hierop gebaseerde eComStation moet u de regel remmen!

Keuzes bevestigt u met Enter. Met Escape gaat u de weg terug.

We komen bij "Choose a disk to be used to create the volume" (Selecteer de schijf voor het maken van het volume).

U ziet de FAT32 partitie al in de logische view verschijnen.


Om de partitie ook in het drives object te krijgen moet u LVM met F3 afsluiten en de gewijzigde instellingen opslaan: Save the changes and exit.


De foutmelding "The requested action was not succesfull: unable to read/write to a disk" is een gevolg van het vFAT en Ext2 filter die harde schijven emuleert (de OS/2 Fdisk geeft dat ook).Problemen met Logical Volume manager

Ext2, vFAT en LVM

> Top <

Met de bij ECS geleverde stuurbestanden lukt het niet om de Ext2 drivers van Matthieu Willm van de Linux ext2 file system support for OS/2 (EXT2-OS2) home page aan de praat te krijgen. Hetzelfde geldt voor de OS/2 vFAT driver van R Steiner. Dit probleem bestaat ook met Warp 4 met FP 14 en verder.

Onder Warp 4 is de configuratie als volgt:

REM ########################################

REM ### LINUX EN VFAT-DEVICE-DRIVERS ###

REM ########################################

REM *** ALTIJD NODIG VOOR EXT2 EN VFAT DRIVES ********

BASEDEV=MWDD32.SYS /Q

REM ******** LINUX EXT2 LEZEN ********

IFS=\OS2\FS\EXT2\EXT2-OS2.IFS -CACHE:256 -ERRORS=CONTINUE -TZ:0 -Q

BASEDEV=EXT2FLT.FLT /V /Q

REM ****** EXTRA OPTIES OM EXT2 DRIVES TE LEZEN EN TE BESCHRIJVEN *********

REM IFS=\OS2\FS\EXT2_240\EXT2-OS2.IFS -CACHE:524 -RW -ERRORS=CONTINUE -Q

REM BASEDEV=EXT2FLT.FLT /V /W /Q

REM RUN=\OS2\FS\EXT2_240\EXT2_LW.EXE

MWDD32.SYS geeft problemen bij het laden van de CONFIG.SYS. Nadat de laatste SYS driver in CONFIG.SYS geladen is, houdt OS/2 ermee op. Dit is met Alt-F2 te achterhalen. Maar zonder MWDD32.SYS laadt EXT2-OS2.IFS niet.

Van John Poltorak begreep ik dat een OS2DASD.DMD uit fixpack 12 of lager het probleem verhielp. Het kan ook met een OS2DASD.DMD uit een oudere (niet LVM aware) IDEDASD.EXE. Dat klopt, maar LVM (OS2LVM.DMD) is dan niet meer goed te gebruiken voor JFS. Hetzelfde geldt voor het OS2DASD.DMD vervangende DaniDASD.DMD stuurbestand dat extendedX partities van Windows (type 0F) en van Linux (type 8F) ondersteund.

Door Holger Feit is een poging gedaan Ext-OS2.IFS te maken die niet van MWDD32.SYS afhankelijk was.LVM en Zip schijven

> Top <

Er zijn meldingen van dataverlies op ATAPI ZIP schijven. Het Volume Conversion Utility (VCU) dat tijdens de eComStation installatie bestaande partities voor LVM toegankelijk maakt zou hierbij een rol spelen.

Een ander probleem is dat LVM uit gaat van gepartitioneerde media. Bepaalde verwisselbare schijven ( Super Floppy Disk formaat) zijn dat niet; als LVM een ontbrekende partitietabel wil beschrijven zal dat tot dataverlies leiden.

Advies: verwijder niet benodigde verwisselbare schijven voordat u eCS installeert!

LVM gaf onder Window 98 geformatteerde verwisselbare ATAPI Zip schijf foutmeldingen over een onjuiste partitietabel. eComStation toonde de verwisselbare ATAPI ZIP schijf aanvankelijk als een vaste schijf in het stations object. "Refresh Removable Media" veranderde dit niet. Onder Warp 4 en Windows 98 was de schijf normaal te benaderen.

Om te voorkomen dat LVM verwisselbare schijven als IDE vaste schijven benaderd werd gesuggereerd de "Long Floppy" switch (/LF) aan de OS2DASD toe te voegen (duanec@nc.rr.com).

BASEDEV=OS2DASD.DMD /LF

en voor USB schijven:

BASEDEV=USBMSD.ADD /REMOVABLE_AS_FLOPPY

Dit is nog onvoldoende getest.

LVM, PartitionMagic en ander besturingssystemen

> Top <

Dit is een lastig onderwerp. Maar ik zal me er toch maar aan wagen.

Het probleem is dat de Logical Volume Manager een partitiemanager is. Een programma dat volumes (meestal partities) voor OS/2 en ander besturingssystemen onder OS/2 beheert. Zolang partitiewijzigingen onder LVM's beheer plaatsvinden hebt u in de regel geen probleem. Maar als een andere FDISK (of FDISK gelijke als PartitionMagic) partitioneert, d.w.z. aantekeningen in LVM's huishoudboekje de partitietabel maakt, zal LVM de veranderingen niet meer bijbenen. En als u pech hebt start het van LVM afhankelijke OS/2 eCS systeem niet meer op. Vandaar de onder eCS dwingende waarschuwing:

[H:\]fdisk
FDISK.COM has been replaced by LVM.EXE and FDISKPM.EXE has been
replaced by LVMGUI.CMD. Please use one of these utilities.

PartitionMagic is een voorbeeld. Zodra u buiten LVM om iest doet, loopt u het gevaar dat LVM's huishoudboekje verstoord wordt. Jan van Wijks DFSee (DFSee disktool, fdisk and data recovery) kan in sommige gevallen uitkomst brengen.

Martin Hinner was bezig met een Linux kernel stuurbestand waarmee Windows NT stripe sets, Windows NT volumes en OS/2 Warp Server volumes alleen lezen onder Linux gemount kunnen worden. Maar voor zover ik weet zijn OS/2's en Linux' Journaled File Systems en Logical Volume Managers nog incompatibel. Zie: NT and OS/2 Volumes support for Linux.Literatuur

> Top <

Short Introduction to LVM and JFS

LVM, FDISK and Partition Magic

Open source : JFS project Web site

Linux LVM - Logical Volume Manager for Linux

> Top <