De pppd daemon

>> Index <<

pppd is de Point to Point Protocol Deamon. Het Point to Point Protocol is een Internet Protocol voor het verzenden van pakketjes informatie over seriële lijnen. Alle inbelprogramma's en scripts voor het internet (kppp, wvdial, gnome-ppp) zorgen ervoor dat, na het starten van een modemverbinding met uw provider, de PPP daemon met de juiste opties gestart wordt. Populaire inbelprogramma's als kppp en wvdial zijn te beschouwen als grafische configuratietools en frontends van de pppd demon die "klassiek" vanuit scrips als /etc/ppp/ip-up gestart moesten werden.

Voor een modem verbinding met het internet hebt u dus het pppd pakket nodig. Daarnaast moet de kernel TCP/IP en PPP ondersteunen. De bij de distributies geleverde standaardkernels doen dat. De door de kernel ondersteunde netwerk protocollen zijn na te gaan door met dmesg | less naar de kernel berichten te kijken. Zoek naar:

Linux NET4.0 for Linux 2.2
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
NET4: Unix domain sockets 1.0 for Linux NET4.0.
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
Initializing RT netlink socket

en

PPP: version 2.3.7 (demand dialling)
TCP compression code copyright 1989 Regents of the University of California
PPP line discipline registered.

Zoals gezegd: Alle bij de grote distributies geleverde standaard kernels hebben deze ondersteuning al ingebakken. Maar het is een punt om op te letten als u een nieuwe kernel compileert.

Een belangrijker punt van aandacht is hoe uw distributie ISDN ondersteund. Hiervoor is iPPP nodig. SuSE heeft voor zover ik weet de beste ISDN ondersteuning (ISDN is in Duitsland heel populair).

Het bij een internet provider verkregen IP adres kan vast (statisch IP adres) of veranderlijk (dynamisch IP adres) zijn. Doordat de provider per IP adres moet betalen zijn providers met statische (individuele) IP adressen doorgaans duurder. Bij dynamische IP adressen geeft de provider u pas een IP adres zodra u zich met het chat inbelscript aangemeld hebt. Als niet iedereen tegelijkertijd belt, kan de provider dan met minder IP adressen toe.

> Top <
>> Index <<

Deze tekst mag niet worden gewijzigd, vermenigvuldigd of voor commerciële doeleinden gebruikt worden zonder toestemming van de auteur. © Sjoerd Visser (2000).