Geraadpleegde literatuur

>> Index <<
Mark G Sobell: A practical guide to Linux (6e druk, 1999). Addison-Wesly, Reading, Massachusetts. Sobell was met "A practical guide to UNIX" eens de leermeester van de student Linus.
Linus Torvalds: Foreword in "Mark G Sobell: A practical guide to Linux ".
Bill Ball, et al: SuSE Linux Uleashed (2000). SAMS Publishing, Indianapolis. Een uitgebreid boek met veel aandacht voor het netwerk.
Bram Dons: Het Linux handboek (1996). Addison-Wesly Nederland BV, Amsterdam. Een uitstekend boek. Jammer dat er geen vervolg op is geschreven.
Michael Wielsch: Easy Computing Gids Linux (1999). Easy Computing BV, Haarlem. Linux voor beginners, maar wel een redelijk goed vertaald en praktisch boekwerkje.
John Purcell (Ed): Linux. The complete reference (5e druk 1997). Linux Systems labs, www.lsl.com. Dit is niet meer dan een vette compilatie van HOWTO's ed. Maar aangezien iemand uit een boek veel meer opneemt dan van het scherm, is zo'n naslagwerk wel handig.
Michael Kofler: Linux. Installeren, configurerern en aan de slag (1e druk, 2000). Addison-Wesley, Pearson Education Uitgeverij BV. Een aardig boek. Met minimale aandacht voor het netwerk. Maar prima voor Linux gebruiker op de stand-alone PC.
Matt Welsh and Lar Kaufman: Running Linux (2nd ed, 1996), O'Reilly & Associates, Inc, Sebastopol. Een zeer goede Linux inleiding van auteurs die hun sporen hebben verdiend: inmiddels in derde editie.
Eric S. Raymond: The Cathedral and the Bazaar. Een belangrijk document over de principes van open source software. Zie ook : http://www.opensource.org.
Er is zeer veel Linux documentatie op het web te vinden.
Open Sources: Voices from the Open Source Revolution
Linux Online - Free Online Books
Read the Fucking Manuals.com
Linux Newbie Administrator Guide : Een prima site voor beginners en gevorderden. Linux kan immers altijd meer dan u wist.
Johan-Christian Hanke, Hendrik Muhs: StarOffice 5 voor Linux (1999). Easy Computing BV, Haarlem. Er zijn betere boeken over StarOffice verschenen.
Voor Linux is ook in het Nederlands zeer veel online informatie:
The Linux Documentation Project (NL mirror) of http://www.linuxdoc.org/
NLLGG: Nederlandse Linux Gebruikers Groep
De nederlandse Open Source site.
De Nederlandse Linux home page
NLLGG Documentatie Commissie
Nederlandse portalen
Welkom op NL.Linux.org
Online tijdschriften:
Linux Focus (Nederlands!)
Linux Gazette : oudere nummers zijn ook op de SuSe CD's te vinden.
Linux Headquarters: How-To Guides
The Free On-line Dictionary of Computing : deze is ook offline te bestuderen.